Teo paslaugų marketingo elementų analizė


Marketingo savarankiškas darbas. Įvadas. Teo pristatymas. Teikiamos paslaugos. Marketingo elemento „vieta“ analizė. Teo rėmimo paslaugos. Teo kainodara. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


Paslaugų marketingas interpretuojamas dvejopai, nes šiuolaikinėje literatūroje vartojamas paslaugas apibūdinantis terminas management, servise management, kadangi paslaugų teikimo proceso elementais. Taip paslaugų marketingas atlieka vadybines orientavimo funkcijas. Taigi, pirma, paslaugų marketingas (remiantis pagrindiniu marketingo reikalavimu orientuotis į vartotojų norus) apibūdinimas kaip paslaugų įmonės ir vartotojo sąveikos vadybinė orientacija. Antra, paslaugų marketingas suvokiamas kaip instrumentarijus – paslaugų teikėjo veiklos metodų ir priemonių visuma, įgalinanti tenkinti vartotojų reikmes ir užtikrinanti efektyvią paslaugų įmonės veiklą. (E. Vitkienė „Paslaugu marketingas“ 8psl.)

Darbo tikslas – išanalizuoti TEO paslaugų marketingo elementus.

Darbo uždaviniai:

1. Pristatyti TEO.

2. Apžvelgti TEO teikiamas paslaugas.

3. Išanalizuoti marketingo elementą „vieta“

4. Aptarti TEO rėmimo paslaugas

5. Išanalizuoti TEO kainodara.

Darbo objektas – TEO veikla.

Darbo metodai – mokslinės literatūros ir interneto medžiaga.

Teo paslaugų marketingo elementų analizė. (2013 m. Spalio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/teo-paslaugu-marketingo-elementu-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 19:18