Teritorinis administracinis suskirstymas Malta


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Malta. Teritorinių administracinių vienetų formavimasis. Vietinės valdžios ir centrinės valdžios bendradarbiavimas. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.


Mano darbo tikslas išanalizuoti pasirinktos Europos valstybės – Maltos teritorinio administracinio valdymo organizavimą. Šiam tikslui pasiekti išsikėliau 3 tikslus: 1) apibrėžti šalies valdymo modelį; 2) aprašyti Maltos administracinių teritorinių vienetų formavimąsi; 3) išanalizuoti Maltos vietinės valdžios ir centrinės valdžios bendradarbiavimą.

Uždaviniams įgyvendinti darbas yra skirstomas į tris skyrius. Darbe remiamasi įvairia literatūra, naudojamasi internete rastais dokumentais bei straipsniais, teisės aktais, metodinėmis priemonėmis, apibrėžiančiomis administracinį teritorinį vienetą ir kt.

Teritorinis administracinis suskirstymas Malta. (2013 m. Gegužės 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/teritorinis-administracinis-suskirstymas-malta.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 13 d. 17:09