Testai

298 dokumentai
Mikroekonomikos testas su atsakymais
Pažymėkite tinkamiausią (-ius ) atsakymą (-mus) ir paaiškinkite (už teisingą testo atsakymą 0,3 balo). Atlikite šias užduotis. Duotos X prekės paklausos ir pasiūlos tiesinės lygtys. Firma veikia tobulos konkurencijos rinkoje ir siekia maksimalaus pelno (minimizuoja nuostolius) trumpuoju laikotarpiu. Remiantis lentelės duomenimis. ...
Ekonomikos testai, Testas, 16 psl.
2012 04 21
Istorijos 11 klasės testų atsakymai
11 klasės istorija. Istorijos mokslas. Žymiausi pasaulio ir Lietuvos istorikai. Žmonijos raida paleolito laikotarpiu. Mesopotamijos civilizacija. Senovės Egiptas. Senovės Indija. Senovės Kinija. Senovės Žydai ir finikiečiai. Senovės Graikijos civilizacijos. Archainė Graikija. Klasikinė Graikija. Helenizmo epocha. Senovės Graikijos ...
Istorijos testai, Testas, 17 psl.
2011 02 19
Apskaitos testas
Tinka patikrinti buhalterines žinias. Viso 50 klausimų. Klauimų pavyzdžiai: kuriais iš šių reikalavimų negalima vadovautis formuojant apskaitinę informaciją? Ką rodo pelno ataskaita? Kas sudaro turto įsigijimo išlaidas? Kuo bandomasis balansas skiriasi nuo sąskaitų balansų lentelės?
Ekonomikos testai, Testas, 6 psl.
2010 09 27
Biologijos testas Evoliucija su atsakymais
Biologijos testas apie evoliuciją. Evoliucija. Įrašykite reikiamas sąvokas. Apibūdinkite evoliuciją ir jos formas. Koks yra žemės ir gyvybės amžius? Nurodykite įžymiausius gamtininkus ir jų indėlį į evoliucinės minties raidą. Išvardykite cheminės ir biologinės evoliucijos energijos šaltinius. Kokie organizmai buvo pirmieji ...
Biologijos testai, Testas, 4 psl.
2012 11 04
Odos diagnostika
Pagrindiniai odos tipai. Kad geriau pažintume savo odą ir suprastumėme, kas jai labiau tinka, reikia nustatyti veido odos tipą. Jo nustatymui pateikiame testą. Testo klausimas. Sausa oda. Normali oda. Jautri oda. Riebi oda. Mišri oda. Skiriami 4 pagrindiniai odos tipai. Taip pat būtina išskirti šiuos potipius. Nustatant odos tipą reikia ...
Biologijos testai, Testas, 3 psl.
2014 03 06
Civilinės teisės testai
45 civilinės teisės testai su atsakymais. Lietuvos respublikos civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės reglamentavimo metodas ir principai. Civilinis teisinis santykis. Lietuvos respublikos civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės sistema. Civilinių teisių objektai. Terminai. Ieškinio senatis. Civilinių teisių ...
Teisės testai, Testas, 58 psl.
2012 12 12
Pirmas pasaulinis karas, testai, šaltiniai
Testai apie pirmą pasaulinį karą su atsakymais. Kurių dviejų amžių sandūroje egzistavo tokios žemėlapyje pavaizduotos valstybių sienos? Įvardykite karinę sąjungą, kurią sudarė žemėlapyje skaičiais pažymėtos valstybės. Kelinto amžiaus pradžioje ši sąjunga buvo sukurta? Kuri iš žemėlapyje skaičiais pažymėtų ...
Istorijos testai, Testas, 6 psl.
2012 12 27
Žmogaus vertybės
Apklausa apie vertybes su atsakymais. Kas padeda susiformuoti žmogaus vertybėms? Kam žmogui reikalingos vertybės? Kokios vertybės jums yra svarbiausios? Kodėl? Ar vienatvė yra vertybė? Kodėl? Kuo skiriasi skirtingų kartų vertybės?
Lietuvių testai, Testas, 2 psl.
2012 04 02
Anglų pratybos Prime time 3 mokytojo kontroliniai darbai
A. Match the words to form collocations. B. Look at the questionnaire and fill in the gaps, using the words below. C. Fill in apply, put out, look after, supervise, obey, operate. D. Read the adverts and fill in the following qualities brave, organised,. Creative, caring, polite, fit, patient. . Hobbies. E. Fill in meteors, sightings, spot, ...
Anglų testai, Testas, 23 psl.
2013 09 12
Belbin testas
Belbino savęs suvokimo klausimynas. Įsitikinęs , kad galiu prisidėti prie komandos , nes. Galbūt mano trūkumai , dirbant komandoje , yra šie. Kai bendradarbiauju su kitais žmonėmis. Mano požiūris į grupės darbą yra toks. Darbas man teikia pasitenkinimą , nes. Jei netikėtai gaučiau sunkią užduotį , turėčiau mažai laiko ir ...
Vadybos testai, Testas, 3 psl.
2015 03 03
Masažas testas
I. Pažymėkite teisingus atsakymus (pabraukdami atsakymą). Ką reiškia žodis masažuoti. Reikalavimai masažo patalpai. Reikalavimai masažuotojui. Reikalavimai masažuojamajam. Kokios yra masažo rūšys? Masažas skirstomas pagal atlikimo priemones. Pažymėkite klasikinio masažo metodus. Masažo metu atliekami judesiai (pratimai) ...
Medicinos testai, Testas, 12 psl.
2014 02 09
Energetika ir gamtos ištekliai testas
Energetika ir gamtos ištekliai. Kuriame atsakyme įvardyti neišsenkantieji gamtos ištekliai? Kuris teiginys neatitinka darniojo vystymosi koncepcijos? Ekonomiškai stipriose šalyse daugiausia energijos sunaudojama. Kuriame regione biokuras sudaro didžiausią energijos balanso dalį? Kurios ES šalies gamtinių dujų dalis energijos balanse ...
Geografijos testai, Testas, 3 psl.
2014 05 06
Biologijos kryžiažodis
Biologijos kryžiažodis. Tema: ląstelės sandara ir funkcijos. Klausimų su atsakymais. Gražiai padarytas ir apipavidalintas. Organizmai, sudaryti iš vienos ląstelės, vadinami. Kas vykdo fotosintezę augalinėje ląstelėje? Chloroplastai priskiriami ląstelių organoidų grupei ir vadinami- …. Kam ląstelei reikalingi žiuželiai ir ...
Biologijos testai, Testas, 2 psl.
2011 05 14
Socialogijos testas
Klausimai. Marginalas – tai. Žmogus žmogumi tampa. Visuomenė – tai. Vokiečių sociologai K. Marksas ir F. Engelsas visuomenės vystimąsi grindė. Kultūros reiškiniai yra. Strata- tai žmonių susiskirstymas visuomenėje tik pagal. Remiantis industrinės visuomenės teorijomis susikūrė politinės srovės. Industrinės visuomenės ...
Sociologijos testai, Testas, 4 psl.
2013 11 27
Biologijos testas. Audiniai
Viso 30 klausimų su atsakymais. Epidermis dengia. Išorinės sekrecijos (egzokrininės) liaukos išskiria sekretus. Sandėliniai audiniai atlieka šias funkcijas. Asimilaciniuose audiniuose vykdoma svarbi funkcija. Purusis skaidulinis audinys priklauso.
Biologijos testai, Testas, 9 psl.
2011 07 02
Vadybos testas
Vadovai , kurie , vadovaudamiesi strategijos planu , rengia trumpesnio laikotarpio ir konkretesnes plane numatytų priemonių įgyvendinimo programas. Vadovai , atsakingi už visą operacijų kompleksą , pavyzdžiui , įmonę , cechą skyrių. Vadovai , tiesiogiai atsakingi už vykdytojų atliekamus darbus. Vadovai , atsakingi už specializuotas ...
Vadybos testai, Testas, 3 psl.
2014 07 18
ATR nuopolis ir žlugimas testas
Atr nuopuolis ir žlugimas. Atsakykite į klausimus, remdamiesi žiniomis ir šaltiniu. Atsakykite į klausimus, remdamiesi karikatūra. Paaiškinkite sąvoką konfederacija. Kuri įvykių seka teisinga? Pabaikite sakinius. Atsakymai.
Istorijos testai, Testas, 2 psl.
2013 01 26
Anatomijos egzamino klausimai
Anatomijos dalyko egzamino kontroliniai klausimai. Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentams.
Biologijos testai, Testas, 2 psl.
2013 11 09
Anketa vaikams apie patyčias
Anketa vaikams. Patyčios. Kiek tau metų? Kaip saugiai tu jautiesi savo mokykloje? Kaip dažnai kiti mokiniai (draugai ar kiti) tyčiojosi iš tavęs ? Kaip tu reaguoji, jeigu iš tavęs tyčiojasi? Ar dažnai mokytojai tyčiojasi iš mokinių? Kaip tu dažnai tyčiojiesi iš kitų mokinių? Jei tyčiojaisi iš kitų vaikų mokykloje, ar darei ...
Pedagogikos testai, Testas, 2 psl.
2013 05 14
Biologijos testas
Biologijos testas iš ekosistemos. Koks yra vienas geriausiai žinomų oro taršos indikatorių. Kas yra maisto medžiagų telkinyje pagausėjimas, dėl kurio sparčiai dauginasi dumbliai ir? Auga augalai. Kokios yra cheminės medžiagos, kurios yra naudojamos kovai su žemės ūkio kenkėjais? Kas griauna gyvosios gamtos pusiausvyrą. Koks yra ...
Biologijos testai, Testas, 11 psl.
2011 05 11
Biologijos užduotys Diagnostinė patikra
Diagnostinė patikra ii klasei. Biologijos užduotys. Užduočių lapas. Įvardinkite 5 elementus, kurių ląstelėje daugiausia. (1 t. Kaip vadinamas mokslas apie ląsteles? (1 t. Įvardinkite skaičiais pažymėtas ląsteles. Ląstelę ir iš jos. Fermentai. Mokiniai atliko eksperimentą, kurio metu buvo tirtas kiaušinio baltymo skaidymas. Į ...
Biologijos testai, Testas, 6 psl.
2014 11 02
Naujųjų amžių istorijos testas
2 testo variantai. Renesanso ir reformacijos tėvynė. Naujiesiems amžiams yra būdinga. Viena iš šių asmenybių nesiderina prie kitų trijų. Kuri? Kėdainių unija buvo sudaryta su. Vilniaus vyskupo valerijono protasevičiaus amžininkas buvo. Kurioje eilutėje pateikti tarpusavyje nesusiję įvykiai. Pirmosios lietuviškos knygos, ...
Istorijos testai, Testas, 5 psl.
2012 05 24
Baroko epochos filosofinės minties ir estetikos ypatumai
Baroko epochos filosofinės minties ir estetikos ypatumai. Testo „Baroko epochos filosofinės minties ir estetikos ypatumai“ atsakymai.
Lietuvių testai, Testas, 2 psl.
2014 11 02
Biologija kryžiažodis
Biologijos kryžiažodis. Geras biologijos kryžiažodis - 20 klausimų su atsakymais.
Biologijos testai, Testas, 3 psl.
2012 12 05
Teksto suvokimo testas
Dalia Urnevičiūtė. Stiklinis namas. Ištrauka apie algytę. kuriai literatūros rūšiai priskirtumėte šį tekstą? Argumentuokite. Kokia yra šio teksto tema. Paaiškinkite, kokia problema nagrinėjama tekste? Raskite ir nurašykite tą problemą iliustruojančią citatą. Vienu sakiniu nusakykite, kas šiame tekste vyksta dabarties laiku. ...
Lietuvių testai, Testas, 7 psl.
2011 02 01
Testas epochų kartojimui
Kokia srovė vyravo prieš romantizmą? Romantizmo laikotarpis. Kas būdinga romantizmui? Koks yra romantizmo herojus? Romantikai. Romantikai svajojo apie visuomenę, kurioje vyrautų. Jausmas, kurį ypač vertino romantikai. Būdingiausia romantinės pasaulėjautos ypatybė. Kuri epocha labiausiai domino romantikus. Kurį rašytoją romantikai ...
Lietuvių testai, Testas, 3 psl.
2013 04 07
Astronomijos testas
Astronomijos testas su atsakymais. Ką nagrinėja astronomija? Kodėl astronomijos mokslas atsirado dar prieš kristaus gimimą senųjų valstybių klestėjimo laikais? Trumpai apibūdinkite astronomijos mokslo raidą lietuvoje. Kuo reikšminga astronomija šių dienų mokslui, technikai, praktikai? Kas yra astronominis vienetas? Per kiek laiko. ...
Astronomijos testai, Testas, 4 psl.
2013 03 17
Ekonomikos testas su atsakymais
Viso 20 klausimų testas su atsakymais. Sukurtas testas su atsakymais. Gamyboje naudojami gamtos, kapitalo ir žmogiškieji ištekliai. Juos verslo įmonės įsigyja rinkose. Kaip vadinamos tokios rinkos? Kas priklauso namų ūkiams? Kokiose rinkose namų ūkių nariai perka paslaugas ir prekes? Kaip vadinami po vienu stogu gyvenantys ir ...
Ekonomikos testai, Testas, 2 psl.
2013 03 28
Lietuvių kartojimo testas 12 klasei
Romantizmui nebūdinga (pažymėk teisingus variantus). Maironis. „pavasario balsai“. Realizmui būdinga. Išbrauk, kas netinka. Balio sruogos atsiminimų knyga. Antanas škėma. Išbrauk neteisingus variantus. Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Išbrauk neteisingus variantus. Apibūdink šiuos kūrėjus, parašyk po vieną išskirtinį jų ...
Lietuvių testai, Testas, 5 psl.
2013 03 05
Biologijos testo užduotys
Biologijos testas. Savarankiško mokymosi atsiskaitymo užduotys. Pažymėkite tik vieną teisingą atsakymą. Koks cheminis elementas įeina į baltymų, bet ne į angliavandenių sudėtį? Kuri iš šių medžiagų aptinkama augaluose? Kurios medžiagos vienas gramas oksiduojamas išskiria daugiausia energijos? Kokiuose augalų ląstelių ...
Biologijos testai, Testas, 5 psl.
2012 12 08