Tikimybių teorija ir matematinė statistika


Matematikos laboratorinis darbas. Sugeneruokite N = 1000 atsitiktinio dydžio X X reikšmių. (Parametras µ - studento eiles numeris grupes sąraše, 2- studentų skaičius grupėje). Laikydami, kad tai yra populiacijos tyrimo kintamojo y reikšmės, apskaičiuokite jo vidurkį, dispersiją ir standartinį nuokrypį. Iš dirbtinai sukurtos populiacijos, išrinkite n = 100 dydžio paprastaja atsitiktine negražintine imti. Apskaiciuokite tyrimo kintamojo y pagrindines skaitines charakteristikas vidurki, dispersija, stan-dartinį nuokrypi, mediana, kvartilius. Nubraižykite kintamojo y santykinių dažnių histogramą (8 stulpelius), patys apskaičiavę ir parinkę intervalų galus. Tame pačiame paveikslelyje nubrėžkite normaliojo skirstinio tankio funkciją su tyrimo kintamojo y populiacijos vidurkiu ir dispersija. Apskaiciuokite parametro µ pasikliautinąjį intervalą, kurio pasikliovimo lygmuo Q = 0; 90 ir a) kai - tyrimo kintamojo y populiacijos standartinis nuokrypis, b) laikydami, kad - nera žinomas. Patikrinkite hipotezę apie parametro µ lygybę skaičiui a H0 µ = a. Čia a - studento eiles numeris grupės sąraše. Alternatyviąją hipotezę H1 pasirinkite savo nuožiūra. Pagrįskite savo pasirinkimą. Padarykite atitinkamas išvadas.

Tikimybių teorija ir matematinė statistika. (2013 m. Rugsėjo 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/tikimybiu-teorija-ir-matematine-statistika.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 18 d. 13:49