Tikybos aprašymai

19 dokumentų
Biblijos savokos
Mozė. Babelio bokštas. Dekalogas. Mana. Nojaus laivas. Apokalipsė. Abraomas ir Izaokas. Pažadėtoji žemė. Kaino žymė (Kainas ir Abelis). Saliamonas. Giesmių giesmė. Trisdešimt sidabrinių. Liepsnojantis krūmas. Kelionė per dykumą. Edenas. Judo bučinys. Golgotos kalnas. Sandoros skrynia. Angelas sargas. Kryžių nešti. Atpirkimo ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 12 13
Jėzuitai
Jėzuitai Lietuvoje. Žymūs Lietuvos jėzuitai. Andriejus Bobola. Albertas Vijūkas-Kojelavičius. Žygimantas Liauksminas. Konstantinas Sirvydas. Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640 m. ),. Astronomas Martynas Počobutas. Veikiančios švietimo įstaigos. Šaltiniai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2013 11 05
Karaimų aprašymas
Pirmoje nuotraukoje – krymo karaimai apsirengę tradicinę aprangą xix. Antroje nuotraukoje – kenesa Vilniuje. Trečioje nutraukoje - kenesa trakuose. Pirmoje nuotraukoje – vytautas didysis. Antroje nuotraukoje - karaimų apgyvendinimas trakuose. Trečioje nutraukoje – karaimų kapinės panevežio rajone. Buvo Dr. Hadži Seraja Chan ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 3 psl.
2016 04 04
Viduklės Šv.Kryžiaus bažnyčia
Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Senosios bažnyčios. Dabartinės bažnyčios istorija. Liturginiai indai. Klebonija. Žymiausi Kunigai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2015 02 12
Biblija analizė ir simboliai
Biblija. Kas yra Biblija? Mokiniai konspektuoja “Skaitinius”, pasižymėdami. AĮ kokias dalis skirstoma Biblija? BKada parašytas ir kuriomis kalbomis ST ir NT? CApie ką pasakojama ST ir NT? DKodėl Biblija minima per literatūros pamokas? Kuo skiriasi ST nuo NT? Daroma išvada, kad ST labiau rūstus, o NT labiau remiasi meile. Apie ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2014 11 10
Kalėdų pasaka
Kadaise nuostabiuose Libano miškuose gimė trys kedrai. Ištisus šimtmečius šie medžiai mąstė apie gyvenimą, mirtį, gamtą bei žmones. Jie buvo ten ir matė, kaip žemė nusidažė raudonu krauju, išsiliejusiu kovojant su asirais.Jie pažinojo mirtinus priešus Izabelę ir pranašą Eliją.Vieną gražią dieną jie ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2016 06 10
Katalikų bažnyčios struktūra
Katalikų Bažnyčios struktūra.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2015 03 01
5 pasaulio religijos aprašymas
Darbas. Pasaulio gyventojai. Darbas. Pasaulio religijos Krikščionybė. Darbas. Pasaulio didieji miestai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 7 psl.
2017 01 08
Ankstyvojo Vilniaus miesto gyventojų tikėjimai
Vilniaus miesto religinės konfesijos.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 13 psl.
2016 01 09
Aretūza
Pasak daugumos mitų, Hesperidės buvo keturios: Aiglė, Aretūsa, Eritėja ir Hespera. Jų tėvai greičiausiai buvo titanas Atlantas ir Vakarinės žvaigždės dievo Hespero dukra Hesperidė, nors kai kas jų motina laikė Niktę, o tėvu patį Hesperą. Hesperidžių vardai siejasi su vakaro žara, kada dangus būna žalios, geltonos ir ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2016 01 18
Artemidės šventykla
Artemidės šventykla. Artemidės šventyklos statyba.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2014 12 01
Erazmas Deziderijus Roterdamietis
Erazmas Deziderijus Roterdamietis. Lotyniškas bukolines eiles. Į ankstyvosios krikškščionybės problemas. Sorbonos universitete  studijavo teologiją. Filologiškai pagrindė senąjį tarimą. Filologinius tyrimus apibendrino dialoge. Parengti ir išleisti ne tik visus antikinės literatūros kūrinius , bet ir hebrajų bei chaldėjų ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 10 09
Gyvybės medis aprašymas
Istorija. Ornamentai. Regionai ir juose vyraujančios spalvos. Žemaitijos augalinio ornamento žiedų formos. Žemaitijos augalinio ornamento motyvai. Žemaitijos augalinio ornamento vazonėlių formos.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2015 02 06
Mano šeimos tradicinis švenčių kalendorius
Mano šeimos tradicinis švenčių kalendorius Mano gimtadienis. Kovo 11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Rugsėjo 1 diena.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 11 22
Musulmonai Lietuvoje
Statistika nurodo , jog Lietuvoje gyvena apie 3 tūkst. musulmonų. Viešpaties garbinimas – malda. Penktadieninė malda mečetėje , vadinama Salat ul Džumuah. Maistas ir gėrimai. Apranga ir išvaizda.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2016 10 02
Pagrindinės pasaulinės religijos ir jų paplitimas. (Pasauliniame kontekste)
Ieva Ambrazaitė KIF14 Pagrindinės pasaulinės religijos ir jų paplitimas. Pasauliniame kontekste. Judaizmo pradininkas. Šventoji žydų knyga. Krikščionių Šventasis Raštas. Induistų dievai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2015 05 07
Pauliaus laiškas Titui
Pauliaus laiškas Titui. Įvadas. Įžanga. Išvados. Nuolankus, atsidavęs tarnas.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2014 11 02
Žydiškos maldos
Malda. Maldos Tvarka. Šema. Maariv. Ką daryti tam, kuris pamiršo perskaityti vieną iš kasdieninių maldų? Šacharit.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2014 03 19
Žymūs lietuviai evangelikai reformatoriai
Žymūs lietuviai evangelikai reformatoriai Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga. Abraomas Kulvietis – nutildytasis Lietuvos reformatorius. Radvila Astikaitis. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Juodasis. Andrius Volanas – niekas negimsta nelaisvas ". Kristijonas Donelaitis – lietuvių poezijos pradininkas.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2014 11 02