Tikybos konspektai

24 dokumentai
Religijotyros klausimai
Kas religijotyroje yra meilė?„baraka“ filmas. Gango pamaldumas?Kokie gyvenimo įvykiai įtakojo budą?Ką sutiko buda?Kuo ypatingas budos gimimas?Ar galimas abortas induizme ir budizme?Rytų religijos. Šamanas – kieno tarpininkas?Šaolino vienuolyno. Tezės. Kur atliekamas induizmo aukojimas/apeigos?Kas yra mantra?Kraičio žmogžudystė. ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 06 19
Religijotyra egzamino klausimai atsakymai
VDU egzamino klausimai atsakymai. Sandoros skrynia, kas tai? Filme „stigmos“ parodomas egzorcizmo epizodai, kas tai per. Epizodai? Kas sudaro koraną? Kur mozė patyrė dievo apsireiškimą? Kaip islame vadinama šventoji knyga? Ką reiškia žodis evangelija ir kaip jos samprata pristatoma filmo „stigmos“ režisieriaus? Moteris budizme ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2013 06 06
Senovės graikijos legendos ir mitai
Senovės graikijos legendos ir mitai,. Klasės, lietuvių kalbos kūrinys. Senovės graikijos legendos ir mitai. Dzeusas. Dvylika olimpiečių. Olimpo dievai. Dešimt nuolatinių olimpo dievų:. Kiti keturi olimpo dievai:. Olimpas. Atėnė. Afroditė. Erotas. Narcizas. Dionisas. Arachnė. Mitas pandora. Prometėjas. Damoklo kardas. Temidė. ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 05 14
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas (pratybose)apibendrinimas ir įsivertinimas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 01 29
Religijotyros konspektas
Religiotyros koliui klausimai. Krikščioniškoji meilė? Kuo pasižymi Gango pamaldumas? Keturis Budizmo tiesos. Kuo ypatingas Budos gimimas? Ar galimi abortai induizme ir budizma? Ką reiškia Šamanas? Kas yra Šoalino kovos? Kieno posakis „Skubėk lėtai“ Festina lente (Suetonius)? Kas yra mantra? Kas yra kraičio žmogžudystė ir kada ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 04 12
Religijotyros egzamino medžiaga VDU
Religiotyros egzaminas. Šunys loja , karavanas eina “. Pagrindinės trys moterys islame Kadidža. Po tavo kojomis visas pasaulis “. Hiros kalne. – Haremas. Mahometo kapas yra Pranašo mečetėje. Kalima Šahada. Žmogaus fakumas. Maldos kilimėlis. Meldžiantis , kakta paliesta žemė. Gyvenimo būdas. Didžiausia nuodėmė. Kitos ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2014 11 26
Graikų ir baltų laidojimo papročiai
Graikų ir baltų laidojimo papročių samprata. Baltų laidojimo papročiai. Senovės graikų laidojimo papročiai. Graikų požemio karalystės dievai. Hadas. Tanatas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2013 03 17
Religijotyros kolio klausimai
Klausimai parengti pagal vadovėlį „ Pasaulio religijos “.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 10 28
Islamas konspektas
Islamas šiuolaikiniame pasaulyje 1 paskaita. Islamo mokymas ir ritualai. Džibrailas Gabrielius. Mikailas Mykolas. Iblis šaitan –. Salat namaz.
Tikybos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2015 05 08
Mistika konspektas
Kodėl gi žmonės atsigręžia į senuosius ritualus , mėgaujasi šamaniško transo malonumais. Šamanizmas ir Lietuva. Užgavėnių kaukė. Įvairios kaukės rūšys Daina. Lietuviškoji ir indikoji gyvenimo fazių sistema. Ekstremalios būsenos. Graikų mistinė filosofija Plotino tikrovės pažinimo praktinis pobūdis.
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 05 08
Religijotyros egzaminas Judaizmas, Krikščionybė, Islamas
Religijotyros egzaminas - judaizmas , krikščionybė , islamas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 10 18
Religijotyros egzamino klausimai ir atsakymai
Musulmonas - išpažįstu pripažįstu. Didžiausia nuodėmė islame - daugdievystė ( yra tik vienas dievas alachasImamas - gieda ir šaukia maldai islame. Šv. Laisva diena islame - Penktadienis. Islame korano šv dvasia - angelas Gabrielius. Islamo rožančius susideda dažniausiai iš 33 rutuliukų, o tie kurie arčiau prie dievo kalba iš ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 09 04
Sakramentai
Kas yra sakramentai ir kokie jie yra? Kas yra sakramentinė žymė? Kodėl sakramentai būtini išganymui? Kaip skirstomi Bažnyčios sakramentai? Kaip vyksta įkrikščioninimas? Įkrikščioninimo sakramentai - Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija. Koks yra Krikšto pirmavaizdis Senojoje Sandoroje? Nuo kada ir kam Bažnyčia teikia ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 03 18
Religinės sąvokos
Religinės sąvokos su paaiškinimais. Animizmas. Anu. Archetipai. Ba. Demiurgas. Diaspora. Ištar. Ka. Mardukas. Mirusiųjų knyga. Monizmas. Panteizmas. Religija. Teofanija. Zikuratas. Ahūra mazda. Angra mainjus. Dao. Dao de dzingas. Daoizmas. In ir jang. Kami. Konfucianizmas. Konfucijus. Li. Nihongis. Ninigis. Zoroastras. Zoroastrizmas. ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2012 11 13
Antikos žodynėlis
Antikos žodynėlis. Mitinių būtybių, Dievų vardai.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2013 11 27
Baltų religija
Baltų religija Kas yra. Baltų gentys susidarė apie 2200 – pr. Kr. Baltų dievybės. Politeistai arba pagonys. Baltų laidojimo papročiai Mirusiųjų laidojimo būdai. Mirusiųjų deginimo paprotys. Sąvokos ir asmenybės Baltai.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 11 19
Japonų šintoizmas
Japonų šintoizmas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2017 03 08
Keturios Advento maldos
O Kristau Jėzau, tikrai savo gerumu ir savo žmogiškumu savyje neši visą nuostabią pasaulio didybę.Jėzau, Ašie, kurioje visa susitinka ir kuri išsitęsia per visa, kad jie būtų savimi, Tave myliu dėl tavo Kūno ir tavo Sielos, išsitęsiančios per visą Kūriniją malone, gyvybe ir medžiaga.Jėzau, malonus kaip ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2016 06 10
Konfucijus
Konfucijus nebuvo vien tik teoretikas, nebuvo abejingas to meto politinėms, socialinėms problemoms. Jis nuodugniai tyrinėjo kultūrą, etiką, žmogaus ir visuomenės santykius. Šias nuostatas perėmė ir jo pasekėjai. Jie saugojo, komentavo praeities tekstus ir kūrė naujas idėjas, užsiėmė socialine ir politine veikla, dalyvavo ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 02 07
Mistika
Indų filosofija. Krija Joga. Fizinė švara. Kasdienės paslaptys. Dinaminės hatha jogos pagrindai. Hatha joga. Penki elementai. Erdvės elementas. Žemės elementas. Vandens elementas. Ugnies elementas. Oro elementas. Penkios hatha jogos technikos Društi. Kaip veikia joga Hatha joga kaip atsipalaidavimas. Asana kaip atsipalaidavimas. Pastangos ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2015 05 08
Netradicinės religijos
Ošo judėjimas Lietuvoje. Doktrina ir praktikos. Sai Babos bendruomenės Lietuvoje. Scientologijos Bažnyčia. Doktrina ir praktikos. Psichokultai Lietuvoje.
Tikybos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2015 05 08
Pasaulio pirmųjų civilizacijų religijos
Pasaulio religijos pirmųjų civilizacijų religijos. Islamas ( arab. Pirmasis krikščionybės amžius vadinamas apaštalų amžiumi.
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 04 10
Pasaulio religijų palyginimas
Judaizmas Krikščionybė Islamas Induizmas. Šv. Raštas , tradicija. Dievo paveikslas. Išganymas , pomirtinis gyvenimas. Išganymo keliai kultas. Kulto vietos. Šventosios vietos. Svarbiau sios mintys.
Tikybos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2016 02 11
Religija konspektas
Pristatykite šias sąvokas Dievas , panteizmas , tikėjimas , pranašas , fetišizmas. Pristatykite šias sąvokas dievai , teizmas , antgamtiškumas , teologija , mitai. Dievai –. Teologija – „. Pristatykite šias sąvokas monoteizmas , antropomorfizmas , malda ir apeigos , mistika , Naujieji religiniai judėjimai ir sektos. Malda ir ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2017 11 18