Tikyba (2)

625 rašto darbai
Stačiatikybė stačiatikiai skaidrės
Stačiatikybė. Rytų krikščionybės kryptis. Šventykla. Šventoji stačiatikių vieta lietuvoje. Istorija. Stačiatikių bažnyčios ištakos. Stačiatikių bažnyčios. Stačiatikių bažnyčios užima antrą vietą. Stačiatikybės paplitimas pasaulyje. Stačiatikių kalendorius. Religinių švenčių datos. Katalikų ir stačiatikių ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 01 22
Biblijos simboliai ir įvaizdžiai
Kas yra biblija? Sudarantis žydų tikėjimo pagrindą. Senasis testamentas. Žydų biblinių knygų rinkinys. Senąjį testamentą sudarančios knygos. Penkiaknygė. Istorinės knygos. Išminties knygos. Pranašų knygos. Naujasis testamentas. Naująjį testamentą sudaro. Lietuviška biblija. Biblijinės temos. Kontekstai, kuriuose gali būti ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 55 psl.
2012 11 24
Lietuvių papročiai ir tradicijos
Lietuvių darbo papročiai ir tradicijos. Pratarmė. Apibendrinimas. Naudoti informacijos šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 10 02
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas (pratybose)apibendrinimas ir įsivertinimas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 01 29
Konfucianizmas skaidrės
Konfucianizmas. Konfucijus. Konfucianizmas – Kinijoje atsiradusi ir po Rytų Aziją paplitusi etinė ir filosofinė sistema. Moralės. Konfuzianizmui būdingas humaniškumo ir dorybių skatinimas penkiomis konstantomis Ren (humaniškumas). Simboliai. Yin ir Yang Simbolizuoja pusiausvyrą gamtoje tarp priešingų jėgų. Šventa knyga. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 12 09
Krikščionybė skaidrės Krikščionybės atsiradimas ir plitimas
Krikščionybės atsiradimas ir plitimas i tūkstantmečio i pusėje. Pagrindinė užduotis. Klausydami mokytojų aiškinimo, nagrinėdami rašytinius šaltinius, vadovėlio medžiagą, diskutuodami, išsiaiškinsite, kaip ir kodėl. I-ojo tūkstantmečio pirmoje pusėje atsirado ir paplito krikščionybė. Krikščionybės atsiradimas tai su ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2013 05 20
Religijotyros konspektas
Religiotyros koliui klausimai. Krikščioniškoji meilė? Kuo pasižymi Gango pamaldumas? Keturis Budizmo tiesos. Kuo ypatingas Budos gimimas? Ar galimi abortai induizme ir budizma? Ką reiškia Šamanas? Kas yra Šoalino kovos? Kieno posakis „Skubėk lėtai“ Festina lente (Suetonius)? Kas yra mantra? Kas yra kraičio žmogžudystė ir kada ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 04 12
Žmogaus amžiaus tarpsniai skaidrės
Žmogaus amžiaus tarpsniai. Kūdikystė. Kūdikystė tradicinėje lietuvių kultūroje apėmė laikotarpį iki 1 metų. Vaikyste. Vaikystė – tai gyvenimo tarpsnis tarp gimimo ir paauglystės. Paauglystė. Ankstyvoji paauglystė – tai pereinamasis laikotarpis tarp vaikystės ir pusmergės amžiaus tarpsnio. Pauglystė. Jaunystė. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 10 07
Religinių temų plėtojimas šiuolaikiniame mene
Kas yra religija? Kas yra šiuolaikinis menas? Religinių temų plėtojimas kine;. Religinių temų plėtojimas teatre;. Religinių temų plėtojimas muzikoje;. Išvados;. Naudoti šaltiniai.
Tikybos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 10 27
Sektos pristatymas
Sektos. Sekta- kontraversiškas terminas. Sektoms būdinga. Charizmatiškas lyderis, dažnai – garbinamas Vidaus taisyklės ir lyderio sprendimai nekvestionuojami. Organizacija kišasi ir reguliuoja asmeninį narių gyvenimą. Dešimt dalykų, kurių žmonės sektose ieško ir randa. Saugumą tvirtoje bei paslaugioje bendrijoje. Sektos ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 05 20
Vienuoliai ir vienuolynai skaidrės
Vienuoliai ir vienuolynai. Vienuoliai. Vienuolis – asmuo, priklausantis kokiai nors vienuolijai. Vienuoliai privalo. Vienuolių gyvenimo paskirtis ir būdas – nuolatinė malda. Celibatas. Celibatas - Romos katalikų dvasininkams privaloma viengungystė. Vienuolynas – gyvenamųjų bei kitokių statinių, kuriuose gyvena, dirba, meldžiasi ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 01 17
Ateitininkai
Ateitininkai. Ateitininkai – katalikiška jaunimo ugdymo organizacija. Ji įkurta XXa. pradžioje. Ateitininkų 5 principai Katališkumas Tautiškumas Inteligentiškumas Visuomeniškumas Šeimiškumas. Ateitininkų ženkle vaizduojama tulpė, kuri simbolizuoja dvasinę jaunystę. Lietuvoje ateitininkams vadovavo. Pranas Dovydaitis. 1886 m - ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 10 16
Martynas Liuteris referatas
Įvadas. Martyno Liuterio gyvenimas. Veikla. Talentingas vertėjas, rašytojas ir žmogus prieš indulgenciją. Nerami asmenybė. Tezių skelbimas, bandymas išgarsėti. Liuterio disputas su Eka. Liuterio palikimas. Žmogaus vertė. Išvada. Priedai. Naudoti šaltiniai.
Tikybos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 05 07
Šeimos ir draugų įtaka mano gyvenime
Šeimos ir draugų vaidmuo mano gyvenime. Šeima ir „Aš“. Vertinimas ir pripažinimas. Socialinis priimtimumas. Vystimasis ir auklėjimas. Autoritetas – tėvai ar bendraamžiai? Šeimos ir tėvų įtaka paaugliui. Bendraamžių įtaka. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje. Tėvų elgesio stiliai. Paauglių savižudybės.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 07 17
Adventas
Adventas. Kas yra Adventas?. Kiek Adventas trunka laiko?. Advento vainiko tradicija?. Liaudies papročiai. Linksmybės. Draudimai. Gamtos reiškinių spėjimas. Ačiū kad žiūrėjote ?.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 02 19
Aš medis rašinys
Mane sukūrė mano tėvai. Aš laikui bėgant augau, o kartu formavosi ir mano asmenybė. Tai daugiausia nulėmė aplinkiniai žmonės, nuolat supę mane, kai aš buvau mažas ir, be abejo, dabar. Šie žmonės yra mano šeima ir artimieji. Aš galiu save sulyginti stipriu, vis dar augančiu medžiu, kuris giliai yra įleidęs šaknis į ...
Tikybos rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2015 03 17
Jehovos liudytojai skaidrės
Kas gi tai? Bruožai. Įkūrėjas. Čarlzas t. Raselo. Kuo tiki? Kalba apie „klaidingą“ religiją, kuri. Propoguoja „teisingą“ religiją, kuri. Gyvenimas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2012 05 30
Nojaus laivas vaidinimo scenarijus
Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras Parengiamasis planas Renginio žanras. Renginio pavadinimas. Veiksmo vietos apipavidalinimas. Literatūrinis - režisūrinis scenarijus Programa , tekstas.
Tikybos scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2015 02 11
Religijotyros egzamino medžiaga VDU
Religiotyros egzaminas. Šunys loja , karavanas eina “. Pagrindinės trys moterys islame Kadidža. Po tavo kojomis visas pasaulis “. Hiros kalne. – Haremas. Mahometo kapas yra Pranašo mečetėje. Kalima Šahada. Žmogaus fakumas. Maldos kilimėlis. Meldžiantis , kakta paliesta žemė. Gyvenimo būdas. Didžiausia nuodėmė. Kitos ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2014 11 26
Tradicinės religinės bendruomenės
Tradicinės religinės bendruomenės. Lotynų apeigų katalikai. Romos katalikų bažnyčia. Romos vyskupas. Romos imperijos skilimas. Rytų bažnyčios ir romos bažnyčios skirtumai. Graikų apeigų katalikai. Unitai. Evangelikai liuteronai. Evangelikai reformatai. Trys protestantizmo krypties formos. Stačiatikiai (ortodoksai). Rusijos ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 01 09
Adventas skaidrės (2)
ADVENTAS - viltingo laukimo, klausimų ir atsakymų laikas. Adventas - susikaupimo laikas iki Kalėdų - džiaugsmingo Kristaus atėjimo. Adventas simbolizuoja laukimą, kai žmonės laukė pasaulio Išganytojo gimimo. Adventas trunka keturias sąlygines savaites, t. y. apima keturis sekmadienius. Adventas trunka keturias sąlygines savaites, t. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 36 psl.
2014 09 07
Biblija testas
Biblija. Testas su atsakymais. Šventasis raštas. Ką reiškia žodis BIBLIJA? Kiek knygų sudaro katalikišką Bibliją? Iš kiek dalių sudaryta Biblija? Ar Bibliją galima laikyti kultūros dokumentu? Kada pradėta rašyti Biblija? Kas Biblijos autoriai? Kur buvo parašyta Biblija? Kokiom kalbo buvo parašytas Senasis Testamentas? Kiek knygų ...
Tikybos testai, Testas, 2 psl.
2014 01 26
Buda. Budizmas
Įvadas. Budizmo atsiradimas. Budos mokymas. Budizmo istorinis vystymasis Indijoje. Sangha, visuomenė ir valstybė. Sanghos kilmė ir vystymasis. Vidinė Sanghos organizacija. Visuomenė ir valstybė. Pagrindinės budizmo sistemos: Teravada. Pagrindinės budizmo sistemos: Mahajana. Dabartinis budizmo statusas šiuolaikinėse bendruomenėse. ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
Didžiosios pasaulio religijos skaidrės
Didžiosios pasaulio religijos. Didžiosios pasaulio religijos yra šios. Kaip vadinami religijų pasekėjai? Pasaulio religijų pasiskirstymas pagal tikinčiųjų skaičių. Krikščionybė. Krikščionybės šakos. Islamas. Budizmas. Judaizmas. Induizmas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 02 19
Jonas Paulius 2 skaidrės
Skaidrės apie Joną Paulių II. Jonas Paulius. Jono Pauliaus biografija. Jono pauliaus ii mirtis ir laidotuvės. Karol józef wojtyła. Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu. Nuo 1978 m. spalio 16 d. iki pat savo mirties beveik 27 metus valdęs popiežius. Karolis Juzefas Voityla gimė. Savo žemiškąją ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 14
Krikščionybės ištakos ir samprata
Krikščionybė referatas. Krikščionybės ištakos ir samprata. Įvadas. Krikščionybės ištakos. Ankstyvoji bažnyčia ir krikščionybės plėtra. Viduramžiai ir renesansas. Reformacija. Naujieji laikai. Krikščionybės samprata. Jėzus. Biblija. Bažnyčia. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 04 21
Laimė referatas
Filosofo Aristotelio ir Naujųjų laikų filosofo Imanuelio Kanto samprata apie laimę. Kada jūs būnate laimingi? Laimė dabar tarsi prekė, kurią visiems privalu įsigyti. Aš per daug myliu gyvenimą, kad norėčiau būti vien tik laimingas! Laimingiausias gyvenimo amžius, diagrama. Testas ,,Ar jūsų nuotaika galėtų būti dar geresnė nei ...
Tikybos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 11 10
Mandala
Mandala. Iš kur kilo mandala? Pagrindimniai mandalos konstrukcijos bruožai. Mandalos kūrimas. Mandalu gydimo galia. Kaip piešti mandalą? Mandala - sanskrito kalbos žodis, reiškiantis apskritimą, visų formų vienovę. Natūraliai siejamas su rytų kultūra, mandalos simbolis yra išplitęs visame pasaulyje, apsireikšdamas liaudies mene, ...
Tikybos referatai, Referatas, 12 psl.
2011 09 12
Medis baltų mitologijoje
Daina. Baltų mitologijoje pasakojama. Pasaulio medis. Nebūtinai turi būti ąžuolas ar liepa. Šventasis miškas vadindavosi ašviete. ,,dievų namus”. Medis yra dievybės ,,gyvenamoji vieta”. Medžai atlieka tarpininkavimo funkciją. Kaip žynys dievą kviečia. Pasaulio medyje gyvena aukščiausieji dievai. Perkūnas. Patrimpas. Pikuolis. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 01 20
Religijotyra esė Tėvas ir sūnus
Kunigas K. Trimakas knygos “Jaunimas apie tėvus” II dalies skyriuje “Tėvo vaidmuo sūnui” teigia, kad tėvas savo sūnaus gyvenimo pradžioje yra pats svarbiausias vyras, pateikiantis jam pirminį vyro įvaizdį, koks turi būti vyras ir kokiu pats sūnus galėtų ar turėtų tapti. Pasak, autoriaus, tėvas šeimai, vaikams, ...
Tikybos esė, Esė, 4 psl.
2013 04 26