Tikyba (20)

714 dokumentų
Pagonybė projektas
Pagonybė. Kas tai? Pagonys – terminas, apibūdinantis senųjų iki krikščioniškųjų religijų atstovus. Pagonių Dievai. Perkūnas – vyriausiasis Lietuvos dievas. Sakydami „Lietuvietybe“, Lietuvos krikščionys paprastai turi omenyje tuos laikus, kai. Buvo laisvai garbinami.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 12 03
Pagrindinės pasaulinės religijos ir jų paplitimas. (Pasauliniame kontekste)
Ieva Ambrazaitė KIF14 Pagrindinės pasaulinės religijos ir jų paplitimas. Pasauliniame kontekste. Judaizmo pradininkas. Šventoji žydų knyga. Krikščionių Šventasis Raštas. Induistų dievai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2015 05 07
Pagrindinės pasaulio religijos referatas
Įvadas. Budizmas. Judaizmas. Krikščionybė. Islamas. Induizmas. Išvados. Literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 06 07
Palendrių Benediktinų vienuolynas
Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas. Tai – modernaus baroko stiliaus kūrinys. Vienuolyno statymas. Palendriai yra geriausia vieta kontempliatyviajam vienuolynui steigti. 1995 metais kardinolas. Buvo nuspręsta naująjį vienuolyną statyti kiek atokiau senosios kun. Apranga. Istorija - Senoji Palendrių bažnyčia. Palendriai įsikūrę 11 km ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 09 08
Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia skaidrės
Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia. Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo ažnyčia stovi Pandėlyje, Apaščios dešiniajame krante. Pandėlio bažnyčiai 1591 m. Pandėlyje 1812 m. Kunigavo poetas Antanas Strazdas. XIX a. Pabaigoje bažnyčios bokštas buvo medinis. Bažnyčia seniau. M. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 03 22
Pasaulinės religijos Referatas
Įvadas. Krikščionybė. Islamas. Budizmas. Išvados. Literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 8 psl.
2017 02 19
Pasaulio etninių religijų įvairovė ir paplitimas
Įvadas. Etninių tikėjimų samprata. Tradicinių tikėjimų raida. Etninių tikėjimų formos. Svarbiausi baltų tikėjimo bruožai. Etninių tikėjimų paplitimas. Etninių tikėjimų paplitimo istoriniai aspektai. Etniniai tikėjimai dabartiniame pasaulyje. Etninių tikėjimų atgimimas Europoje. Etninių tikėjimų atgimimo Europoje istorija. ...
Tikybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2014 12 17
Pasaulio pirmųjų civilizacijų religijos
Pasaulio religijos pirmųjų civilizacijų religijos. Islamas ( arab. Pirmasis krikščionybės amžius vadinamas apaštalų amžiumi.
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 04 10
Pasaulio religijos - Judaizmas. Dovydo žvaigždė
  Pasaulio religijos -  Judaizmas.  . Dovydo žvaigždė.
Tikybos analizės, Analizė, 2 psl.
2015 11 22
Pasaulio religijos (3)
Hinduizmas. Hinduizmo praktika. Budizmas. Dokrinos pagrindas. Keturios tauriosios tiesos. Judaizmas. Judaizmo tikėjimo principai. Judėjo gyvenimo ciklas. Košerinė mityba. Krikščionybė. Krikščionybės šakos. Krikščionybės simboliai. Islamas. Koranas. Atšakos. Penkios musulmonų pareigos. Musulmonų pagrindinės penkios pareigos. ...
Tikybos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 12 13
Pasaulio religijos ir jų apžvalga
Pasaulio religijos. Uždaviniai. Nuorodos mokinių savarankiškai veiklai. Klausimai. Pasaulio religijų simboliai. Budizmas – stupa ir pagoda. Islamas - mečetė. Krikščionybė – cerkvė. (stačiatikiai). Krikščionybė – bažnyčia. (katalikai). Kiti simboliai. Budizmas. Islamas. Krikščionybė. (stačiatikiai). Krikščionybė. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 11 10
Pasaulio religijos skaidrės (3)
Pasaulio religijos. Užduočių lapai. Kokios religijos šventykla ir kaip ji vadinasi? Kokios religijos simbolis? Religijų pražios metai. Suvedžioti teisingai. Religijų šventos knygos. Suvedžioti teisingai. Religijų šventos vietos. Suvedžioti teisingai. Religijų šventyklos. Suvedžioti teisingai. Dievybės vardas, samprata. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2016 11 23
Pasaulio religijos skaidrės (4)
Pasaulio religijos. Kas yra religija? Pagrindinės pasaulio religijos. Induizmas. Induistų dievai. Induiztų šventyklos ir šventosios knygos. Budizmas. Budistų dievai. Budistų šventyklos ir šventosios knygos. Judaizmas. Judaistų dievai. Judaistų šventyklos ir šventosios knygos. Krikščionybė. Krikščionių dievai. Krikščionių ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 01 08
Pasaulio religijų palyginimas
Judaizmas Krikščionybė Islamas Induizmas. Šv. Raštas , tradicija. Dievo paveikslas. Išganymas , pomirtinis gyvenimas. Išganymo keliai kultas. Kulto vietos. Šventosios vietos. Svarbiau sios mintys.
Tikybos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2016 02 11
Pasaulio religijų tematika
Pasaulio religijų tematika. Religija. Religija – savita istoriškai. Religijos esmė. Daugumos religijų išpažinėjai periodiškai meldžiasi. Beveik visoms religijoms būdingi trys skiriamieji bruožai tikėjimas antgamtinėmis būtybėmis. Kokios religijos. Lietuvoje. Lietuvoje religinių organizacijų veiklą nustato Lietuvos Respublikos ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 12 17
Pašvęstojo gyvenimo metai
Įvadas. Pamokos planas. Pravestos pamokos. Nuotraukos. Diagramos. Struktūra. Nuotraukos. Kas yra pašvęstieji metai? Popiežiaus žodžiai. Švenčiausiosios širdies Pranciškonių misionierių kongregacija. Motinos Teresės seserų vienuolynas. Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Dievo pagalbos seserų pranciškonių Namai. ...
Tikybos projektai, Projektas, 21 psl.
2016 05 25
Pauliaus laiškas Titui
Pauliaus laiškas Titui. Įvadas. Įžanga. Išvados. Nuolankus, atsidavęs tarnas.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2014 11 02
Pavojingos sektos rusų kalba
Религиозные секты. Опасность, которая нас поджидает. Секта – это. Цель урока Понять. Задачи. В чем состоит опасность деятельности сект?  . Дело в том. Опасность для физического здоровья. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 12 10
Penkiaknygė
Judaizmo “Penkiaknygė”. Penkiaknygė (hebr. "Hamiša humšei Tora" arba "Humaš"). Penkiaknygė suskirstita į. Pradžios knyga – prasideda pasaulio sukūrimo istorija ir aprašo artimų ir tolimų žydams tautų kilmę. Išėjimo knyga - šioje Biblijos knygoje kalbama apie Mozės išgelbėjimą bei pašaukimą vadovauti izraelitams. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 09 16
Penkios (ne)įveikiamos kliūtys skaisčiai meilei
Penkios (ne)įveikiamos kliūtys skaisčiai meilei. Kas. Kas yra skaisti meilė? Skaisti meilė – Tik dvasinė partnerio meilė. Laisvė ir vidinė ramybė. Skaisčiai gyvenant, nekankina nerimas arba kartelis dėl nesėkmių. Asmenybė ir branda. Tai pasirinkę jauni žmonės išsiugdo stiprią asmenybę. ORUMAS ir tikras dvasingumas. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 05 09
Pijorų susikūrimas ir istorija
Pijorų susikūrimas ir istorija. Pijorai. Pijorai – Šv. Juozapo Kalasanto įkurta vienuolija. XVIII a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje į Lietuvos visuomeninį kultūrinį gyvenimą įsijungė Pijorų vienuolija. Lietuviška adaptacija. Remdamiesi Konarskio Apaštališkosios vizitacijos nurodymais. Antrasis Mokymo nuostatų skyrius ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 05 17
Pirmo mūsų protėvių tikėjimo mokytojo šventojo Brunono Bonifaco Kverfurtiečio asmenybė
Darbo autorius Švenčionių. Pirmo mūsų protėvių tikėjimo mokytojo. šventojo brunono bonifaco kverfurtiečio asmenybė. Šv. Brunonas Bonifacas. Jaunystė. Misijų veikla iki 1008 metų. Literatūrinė veikla. Šv. Brunonas yra hagiografinių veikalų „Šv. Paskutinioji misija ir žūtis.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 04 21
Pirmoji komunija
Pirmoji Komunija. Tėve mūsų. Sveika, marija. Šv. trejybės pagarbinimas. Tikėjimo išpažinimas. Švč. sakramento pagarbinimas. Malda už mirusius. Viešpaties Angelas. Dievo įsakymai. Didysis įsakymas. Bažnyčios įsakymai. SAKRAMENTAI-. Kristaus įsteigtieji ženklai, kuriais. gauname Dievo malonę. Atgaila ir jos dalys. Tikėjimo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2017 01 30
Pirmykštės religijos
Pirmykštės religijos. Paruošė Mantas Kantakevičius Norvydas Navikauskas. Primykštės religijos – tai istoriškai seniausios religinės formos. Fetišizmas. Fetišizmas – vienas seniausių tikėjimų. Totetizmas. Mokslininkai yra išsiaiškinę. Aminizmas. Gyvosios ir negyvosios gamtos personifikacijos išsivystė į augalų. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 22
Pomirtinis gyvenimas krikščionybėje ir hinduizme
Pomirtinis gyvenimas krikščionybėje ir hinduizme. Pomirtinis gyvenimas, dar vadinamas pomirtiniu pasauliu. Krikščionybėje. Tikima kad. Tikima reinkarnacija – mirusiojo siela patenka į naują kūną ir pamiršta buvusį gyvenimą. Išvados. Tiek krikščionybėje tiek hinduizme tikima. Informacijos šaltiniai. Https//lt. wikipedia. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 05 23
Popiežė Joana
Popiežė Joana. Donna Woolfolk Cross. Anglų filologijos profesore, kūrybos centro šiauriniame Niujorko valstijos koledže vadovė. Ši knyga išleista 1996 m. Niujorke Vertė iš anglų kalbos Julija Lapienytė. Siužetas. Vokietijoje gyvenančių anglų šeimoje gimė mergaitė. Veikėjai. Joana – Buvo kitokia nei jos bendraamžiai Geraldas ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 10 12
Popiežiai
Skaidrės apie Popiežius. Popiežiai. Apaštalas Petras. 32-67 metai Apaštalas Petras laikomas pirmuoju popiežiumi istorijoje. Jonas Paulius II. 1920 m  gegužės 18 d. Įdomūs faktai. Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu. Paskelbė šventaisiais daugiau žmonių nei kiti prieš tai buvę popiežiai. Apsilankymas Lietuvoje. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 10 04
Popiežiai Jonas Paulius II ir Jonas XXIII
Popiežiai Jonas Paulius II ir Jonas XXIII. Jonas Paulius II. Jono Pauliaus II biografija. Jono Pauliaus II darbai. Jonas XXIII biografija. Jonas XXIII – gerasis popiežius. Jonas Paulius II ir Jonas XXIII - šventieji.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 02 22
Popiežius Jonas Paulius II
Popiežius Jonas Paulius II. Trumpa biografija. Jonas Paulius II. Herbas ir parašas. Faktai apie Joną Paulių II. Jono Pauliaus II valdymas. Popiežius Lietuvoje. Pasikėsinimai į popiežių. Mehmetas Ali Agdža. Chaunas Fernandesas Kronas. Jonas Paulius I. Popiežius emeritas Benediktas XVI.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 02 21
Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus. Popiežiaus Pranciškaus herbas. Info. Šeima. Dar informacijos. Vardo reikšmė.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 02 15