Tikyba (20)

624 rašto darbai
Septintos dienos adventistai
Septintosios dienos adventistai. Kas tai yra? Septintosios dienos adventistai – 1840 m. Atsiradimo istorija. Atsiradimo istorija Jungtinėse Amerikos Valstijose judėjimo pradininkas W. Netrukus judėjimas įgijo dar vieną skiriamąjį bruožą. Septintosios dienos adventistų doktrina. Septintosios dienos adventistai pripažįsta tik ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 02 28
Significance of nature in Celtic religion
Introduction. Celtic world attitudes. Nature in Celtic mythology. Conclusions. List of reference.
Tikybos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 08 11
Skaidrės apie Islamą
Monoteistinė religija. Paplitusi pietvakarių azijoje ir šiaurės afrikoje. Musulmonai. Musulmonų maldos namai – mečetė. Istorija. Atsirado vii a. Arabijoje. Musulmonų penkios pareigos. Kalima šahada. Salat. Zakatas. Saum. Hadžas. Islamo šalys. Gamtos ypatumai būdingi šiai sričiai. Gamta gana įvairi. Vyrauja kalnai. Dykumos ir ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 01 27
Skaidrės apie religiją
Trumpai. Budos statula Indijoje. Budizmo mąstymas. Budos statula Afganistane ir Mahabodhio šventykla. Sąlygotoji kilmė. Sąlygotosios kilmės. Šiuolaikinė budistų šventykla Korėjoje. Nesavastingumas. Budistų vienuoliai. Indonezija. Keturios tauriosios tiesos. Budizmo plitimas Ašokos laikais. Taurusis aštuonialypis kelias. Ivolgos ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 01 19
Skaidrės apie Šventąjį Martyną
Šventasis Martynas. Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių. Biografija. Jis Gimė Panonijos. 356 metais Martynas. Vėliau apsistojo Galinarijoje. 371 metais Martynas buvo išrinktas Turo vyskupu. Vis dėlto evangelizacija. Kai jis mirė Kandes vietovėje sekmadienio vidurnaktį. Dėkui už dėmesį.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 03 19
Šumerų Dievai
Šumerų dievai. Mardukas. ? babiloniečių dievybė. Iš pradžių saulės dievas, Babilono miesto globėjas. Enlilis. Perkūno dievas. Gilgamešo epas. Babilono epas apie mitinį Uruko karalių Gilgamešą.  Kai dievas Enlilis ketino sunaikinti žmoniją. Enkis (Ea). Anu.  dangaus dievas, žvaigždynų valdovas, dievų, dvasių ir ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 20
Sutvirtinimo sakramento reikalingumas
Sutvirtinimo sakramentas. Sutvirtinimo sakramento reikalingumas.
Tikybos referatai, Referatas, 1 psl.
2013 02 04
Šv Faustina Kovalska
Šv. Faustina Kovalska . Marija Faustina Kovalska – Lenkijos vienuolė. Gimė skurdžioje ir pamaldžioje valstiečių šeimoje. M. Ten 1926 m. įvilktuvėse ji gavo abitą ir vienuolės Marijos Faustinos vardą. Faustinos Kovalskos namelis Vilniaus Antakalnyje. Jo padedama Faustina ėmėsi skelbti Viešpaties Gailestingumą. Gailestingojo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 10 10
Šv. Edita Štein
Šv. Edita Štein. Šv. Edita Štein (1891–1942). Edita Štein gimė per Jom Kippur šventę didelėje. 1922 metais Naujųjų. Karmelitų vienuolynas puiki nuolankumo mokykla. 1940 metais vokiečiai įsiveržė į Olandiją. Jonas Paulius II 1998 m. spalio 11 d. paskelbė ją palaimintąja, 1998 m.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 10 08
Šv. Kazimieras
Šv. Kazimieras. Gimė 1458 spalio 3 d. Krokuvoje, karališkojoje Vavelio pilyje. Vaikus buvo patikėta. 1471 m. Kazimiero vyriausias brolis Vladislovas užėmė Bohemijos sostą. Kazimieras gyveno labai dorai. Nuo pat mažumės garsėjo pamaldumu. Vilniaus katedroje palaidoto Kazimiero kapas netruko pagarsėti kaip maldininkus traukianti vieta ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 05 09
Šv. Klaros moterų vienuolynas
Šv. Klaros moterų vienuolynas. Šv. Klaros seserų vienuolynas – Kretingoje įsikūręs kontempliatyvus moterų vienuolynas. Ordino istorija. Ordiną 1212 m. įkūrė Šv. Klara ir Šv. Pranciškus. Tai antrasis Šv. Pranciškaus įkurtas ordinas. Šioje freskoje yra vaizduojama Šv. Klara su pasekėjomis. Seserys klaristės ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 02 22
Šv. Patriko diena
Šv. Patriko diena. Airijoje. Tai yra kasmetinė. Istorija. Patriko misija truko 30 metų, kol galiausiai jis apsistojo Downo grafystėje. Pasak legendos Šv. Patrikas naudojo trilapį dobilą paaiškinti šventąją trejybė savo pasekėjams. Tradicijos. Šventės metu vyrauja airiški atributai. JAV ir Kanadoje rengiami įdomūs paradai. Kitas ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 10 08
Šv. Rapolas Kalinauskas referatas
Įvadas. Gimtasis miestas. Vaikystė ir jaunystė. Kapitonas generaliniame štabe. Išėjimas iš kariuomenės. Sausio sukilimo dalyvis. Gelbėdamas artimųjų gyvybę. Suėmimas ir nuosprendis. Kelyje į sibirą. Pagaliau laisvėje. Vakarų europoje. Išvados. Naudota literarūra.
Tikybos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 06 08
Šv. Rokas
Šv. rokas. Šv. Rokas (pranc. St. Roche, it. San Rocco) gimė 1295 m.  Prancūzijoje, Monpeljė miestelyje. XIV a.  Europą krėtė maro epidemija. Nenorėdamas tapti našta. Paskutinius savo gyvenimo metus Rokas praleido kalėjime. Šv. Rokas laikomas ligonių, ypač sergančių epideminėmis ligomis. Į Lietuvą ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 03 03
Šv. Teresė
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė. Šventoji Teresė garsi tuo, kad išgyveno daug mistinių regėjimų. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė(1873–1897) – vienuolė karmelitė. Ji yra Prancūzijos ir pasaulio misijų globėja. Teresė buvo jauniausia iš penkių seserų. Laimingasis Teresėlės gyvenimo laikotarpis pasibaigia 1877 m. Dėl didelių ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 05 10
Svastika
Svastika. Svastika, sūkurėlis – kryžius su užlenktais galais. Tai Saulės, ugnies ir kūrimo simbolis. Svastikų rūšys. Svastika senovėje plačiai naudota indoiranėnų. Viena iš Indijos svastikų. Suomijos karo aviacijos rondelis su svastika. Taip pat svastikos dažnai vaizduojamos su dar vienu slavų-arijų ženklu " Veliso ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 05 16
Šventas Antanas iš Padvos
Šventas Antanas iš Padvos. Šventas Antanas gimė Lisabonoje, Portugalijos sostinėje, 1195 metais, pakrikštytas vardu Perdinandas. Tėvas Martinas Bulunas, o motina Marijona, buvo labai dievobaimingi. Turėdamas penkiolika metų, įstojo į Augustionų Zokoną (religinė organizacija) gimtajame mieste Lisabonoje . Bet ten gyvenančios jo ...
Tikybos referatai, Referatas, 5 psl.
2010 03 03
Šventas Jurgis
Šv. Jurgis gimė 3 a. pabaigoje (apie 275 arba 281 m. Imperatorius Dioklecianas ( (284-305 ) labai vertino Jurgį. Istorija pasakoja. Šis pasiūlė visą savo turtą tam. Likusi viena karalaitė jau ruošėsi sutikti mirtį. Karalaitė graudžiai prašė bėgti kuo toliau nuo liūno. Po šio žygdarbio imperatorius Dioklecianas padaręs Jurgį ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 11 06
Šventasis raštas
Skaidrės apie Šventąjį raštą. Šventojo Rašto Autorius – Dievas, o užrašiusieji vadinami tiesiog užrašinėtojai arba šventieji autoriai. Vienas iš seniausių ir vėliausiai rastų Šv. Rašto rankraščių – Kumrano ritiniai. Taip atrodė indai kuriuose buvo rasti Šv. Rašto ritiniai. Šventojo Rašto sudėtis. Šventąjį ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 04 09
Šventasis raštas skaidrės
Šventasis Raštas. Šventasis Raštas– krikščionių šventasis raštas. Kas yra Šventasis Raštas? Senasis testamentas Naujasis testamentas Judėjai šventu pripažįsta tik pirmąją Biblijos dalį – Senąjį Testamentą. Biblijos struktūra. Naujasis Testamentas – tai 27 krikščionių veikalai parašyti I a. Įvairios šios knygos ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 05 21
Šventieji ir menas
Šventieji ir menas. Lietuvos bažnytinis menas Ikonografija Trakų bažnyčios paveikslas Aušros vartų paveikslas Šv. Lietuvos bažnytinis menas. Lietuvos bažnytinis menas – sustiprėjo ir subrendo XVII – XVIII a. Ikonografija. Šventųjų vaizdavimo tradicija (ikonografija) ėmė formuotis pirmaisiais krikščionybės amžiais, ypač ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 02 23
Šventieji ir menas skaidrės
Šventieji ir menas. Lietuvos bažnytinis menas. Ikonografija. Trakų bažnyčios paveikslas. Aušros vartų paveikslas. Šv. Ona. Šv. Onos paveikslas. Trakų bažnyčios paveikslas. Šv. Marijos Magdalienės vaizduojama nusidėjeles paveikslas. Šv. Jonas Krikštytojas su nendriniu kryžiumi. Šv. Jonas krikštytojas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 03 01
Šventoji Faustina
Gailestingumas. Šventoji Faustina. Gailestingumo Motina. Šventoji Faustina - naujųjų laikų. Dievo Gailestingumo apaštalė. 1926 m. balandžio 30 d. helena davė pirmuosius įžadus ir gavo marijos faustinos vardą. “Dievo Gailestingumas mano sieloje”. (šv. Faustinos dienoraštis). Keletas faustinos citatų. Ištrauka iš šventosios ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 05 13
Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija
Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija. Krišnaitai propaguoja bhakti jogos sistemą. Krišnaitai. Dėl ko verta gyventi? Ir kaip. jie susikūre? Tau tikriausiai atrodo, kad tie pliki šilti žmogeliukai tikrai ne iš šio pasaulio. „ISKCON“ nariai kildina savo religiją iš senovės indų Vedų raštų. Krišnaitai garbina dievą ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 03 14
Teodicėja
Įvadas. Anktyvieji Augustino ieškojimai. Susižavėjimas manicheizmu. Neoplatonizmo įtaka. Blogio problema Augustino raštuose. Blogio prigimtis ir kilmė. Teodicėjos sąvokos sklaida. Šaltiniai.
Tikybos referatai, Referatas, 19 psl.
2016 03 22
Teologijos studijos
Vytauto Didžiojo Universitetas. Kodėl? Studijuodama teologiją galėsiu save realizuot Tai bus mylimas darbas Mane tai domina. Priėmimo sąlygos. Egzaminai. Metiniai pažymiai. Kiek laiko studijos trunka? Studijos trunka 5 metus. Kur galima studijuoti? Klaipėdoje – Klaipėdos Universitetas Vilniuje – Vilniaus Universitetas Kaune – ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 09 30
Tėvų įtaka paauglio požiurio į krikščionišką šeimą formavimui
Įvadas. Santrumpos. Tėvai – pirmieji krikščioniškojo gyvenimo mokytojai. Krikščioniškos šeimos samprata. Santuokinė sąjunga ir nuodėmės įtaka jai. Tėvų įtaka paaugliui. Gero ir atsakingo tėvo samprata. Motinos veiklos dirva – šeima. Santuokos sakramento savybės. Paauglio požiūris į krikščionišką šeimą. Paauglystės ...
Tikybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 psl.
2014 06 01
Tikėjimas kaip simpatija
Tikėjimas kaip simpatija esė.
Tikybos esė, Esė, 1 psl.
2012 12 16
Tikėjimo kankiniai
Tikėjimo kankiniai. Kas yra kankinys? Senovės kankiniai. Pirmieji Romos Bažnyčios Šventieji kankiniai. Kraupios Nerono žudynės. Šv. Polikarpas. Imperatoriaus Decijaus rengti persekiojimai. Vilniaus kankiniai. Palenkės kankiniai. Šių laikų kankiniai. Jemene nužudytos 4 Motinos Teresės vienuolės. Kiti šių laikų kankiniai. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 03 05
Tikybos testas
Kuri iš šių pateiktų religijų yra pirmykštė. Religingiausios šalys. Tautinė religija yra. Neteisinės religijos tai. Islamo maldos namai yra. Budizmas atsirado. Budizmo atmainos yra. Nirvana tai. Hinduizmo šventosios knygos yra. Budizmo pradininku laikomas. Meka tai. Abraomo religijos. Krikščionybė atsirado. Krikštas tai.
Tikybos testai, Testas, 2 psl.
2015 03 09