Tikyba (3)

626 rašto darbai
Religijotyra esė Tėvas ir sūnus
Kunigas K. Trimakas knygos “Jaunimas apie tėvus” II dalies skyriuje “Tėvo vaidmuo sūnui” teigia, kad tėvas savo sūnaus gyvenimo pradžioje yra pats svarbiausias vyras, pateikiantis jam pirminį vyro įvaizdį, koks turi būti vyras ir kokiu pats sūnus galėtų ar turėtų tapti. Pasak, autoriaus, tėvas šeimai, vaikams, ...
Tikybos esė, Esė, 4 psl.
2013 04 26
Religijotyros kolio klausimai
Klausimai parengti pagal vadovėlį „ Pasaulio religijos “.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 10 28
Senovės graikų Dievai
Senoves graikijos Dievai. Olimpo dievai. Dešimt nuolatinių Olimpo dievų. Kiti keturi Olimpo dievai. Dzeusas. Hera. Heros pyktis. Poseidonas. Poseidonas ir Amfitritė. Arėjas. Hermis. Hefaistas. Afroditė. Atėnė. Atėnės gimimas. Apolonas. Artemidė. Artemidė ir Akteonas. Demetra. Dionisas. Hadas. Nimfos. Moiros. Titanai. Mūzos. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2015 05 24
Šventų Kalėdų belaukiant Kalėdinis renginys
Renginys – projektas skirtas advento laikotarpiui. Galima organizuoti ir keletą susitikimų. Šis renginys skirtas organizuoti mokykloje, tačiau atskiras dalis galima panaudoti ir parapijoje, dirbant su vaikais. “ŠV. Kalėdų belaukiant”.
Tikybos scenarijai, Scenarijus, 21 psl.
2015 02 28
Votai, kaip prašymo ir tikėjimo simbolis
Votai – kas tai? Skudutiškio švč. trejybės bažnyčia. Votai skudutiškio švč. trejybės bažnyčioje. Stebūklinga vieta skudutiškyje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 11 23
Adventinė Kalėdinė popietė
Adventinė – kalėdinė popietė. Tikslai. -supažindinti su adventinio laikotarpio žaidimais,dainomis,giesmėmis. -gerbti etninę kultūrą, tautinę savimonę. -ugdyti atsakomybę už tautos kultūros paveldą.
Tikybos planai, Planas, 6 psl.
2014 10 09
Adventinė programa
“šv. kalėdų belaukiant”. Renginio uždaviniai. Renginio -projekto “ Šv. Kalėdų belaukiant” pagrindinės veiklos kryptys, pedagoginis tikslingumas. Projekto “Kalėdų belaukiant” detalus veiklos ir laiko planas. Renginyje naudotos priemonės. Kalėdinės eglutės žaislų gaminimas. Prėskučių kepyklėlė. Liaudiški advento ...
Tikybos scenarijai, Scenarijus, 21 psl.
2016 04 27
Akademinio jaunimo pažiūris į dorovinę, dvasinę šeimos misiją
Akademinio jaunimo pažiūris į dorovinę , dvasinę šeimos misiją.
Tikybos esė, Esė, 4 psl.
2015 11 10
Ankstyvoji Krikščionybė
Ankstyvoji krikščionybė. Jėzaus mokymai. Jėzus nazarietis. Paulius. Persekiojimai. Priežastys. Pripažinimas. Konstantinas didysis. Klausimai. Naudota literatūra. Tai - monoteistinė religija, grindžiama jėzaus kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais naujajame testamente. Krikščionybės laikotarpis, apimantis tris šimtmečius. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2011 06 04
Biblijos savokos
Mozė. Babelio bokštas. Dekalogas. Mana. Nojaus laivas. Apokalipsė. Abraomas ir Izaokas. Pažadėtoji žemė. Kaino žymė (Kainas ir Abelis). Saliamonas. Giesmių giesmė. Trisdešimt sidabrinių. Liepsnojantis krūmas. Kelionė per dykumą. Edenas. Judo bučinys. Golgotos kalnas. Sandoros skrynia. Angelas sargas. Kryžių nešti. Atpirkimo ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 12 13
Dominikonų ordinas
Dominikonų ordinas. Dominikonų ordinas arba Brolių pamokslininkų ordinas– Romos katalikų vienuolių religinis ordinas. Istorija. Dominikonų ordiną, dominikones ir Dominikonų pasauliečių broliją 1215 m. Dominikonų vienuolynai kūrėsi Europoje prie didesnių miestų. Apie dominikonus. Dėvi baltą abitą. Dominikonai Lietuvoje. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 02 01
Filmas Tiltas ir Jėzaus atpirkimo istorija
Filmas „Tiltas“ ir „Jėzaus atpirkimo istorija“. Kaip pasireiškia artimo meilė? Kuo panaši ir kuo skiriasi meilė Dievui ir tėvynei? Ar mylėdamas gali sulaužyti priesaiką ir išduoti save, kitą? Kodėl žmonės kartais išduoda kitus, save patį? Parašykite, koks yra artimo meilės principas Šv. Rašte. Atsakymai.
Tikybos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2014 03 11
Hinduizmas
Referatas apie indijos religiją Hinduizmą. Hinduizmas. Istorija. Vedizmas. Brahmanizmas. Mahabharata ir Ramajana. Dharma. Religinė praktika.
Tikybos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 11 28
Hinduizmas skaidrės
Hinduizmas. Tikėjimas. Ritualai. Dievai. Dievo Šyvos garbintojas. Akshardhamos šventykla Delyje.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 03 19
Induizmas rytų religija
Amžinasis mokymas: induizmas. Indų dievai. Kaip meldžiasi ir švenčia induistai. Pagarba visoms gyvybės apraiškoms: džainizmas. Drąsa ir tikėjimas: parsai. Nušvitusysis Buda:budizmas. Budizmas mūsų dienomis. Išminčiai ir nemirtingieji dievai: kinų religijos. Tradicijų pynė: japonų religijos.
Tikybos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Ką duoda ir atima skaistumas?
Ką duoda ir ką atima skaistybė? Skaistumas. Skaistumas (dar vadinamas nekaltybe) – gyvenimas be lytinių santykių. Skaistumo paskirtis. Skaistumo paskirtis yra. Požiūris į skaistumą. Šiuolaikinis požiūris į skaistumą nėra teigiamas. Žmonės mano, jog tai yra blogai. Skaistumas suponuoja ir. Ką duoda skaistumas. Skaistus žmogus ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 04 19
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo. Įvadas. Pažindami tiesą, tapsime laisvi. Laisvė ir įstatymas. Dievas palieka žmogų savo valdžioje. Laimingas tas, kuris paklūsta dievui. Moraliniai veiksmai. Moralinis gėris bažnyčios ir pasaulio gyvenime. Visuotinės ir nekintamos ...
Tikybos referatai, Referatas, 20 psl.
2013 04 20
Krikščioniška santuoka
Krikščioniška santuoka. Vartodami sąvokas „meilė“, „šeima. Krikščionių šeimoje santuokinės meilės puoselėjimas yra pirmoji sutuoktinių pareigą. Santuokinė meilė ir krikščioniška šeima prasideda sutartimi. Asmenų valios aktas tapti vyru ir žmona. Lieka objektyvios teisės bei pareigos. Esmines jų  galima nusakyti ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2013 03 03
Krikščionybė ir protestantizmas Lietuvoje
Krikščionybė. Krikščionybės atsiradimas lietuvoje. Protestantizmas lietuvoje. Katalikybės ir protestantizmo skirtumai bei panašumai. Literatūra. Krikščionybė atsirado romos imperijos laikais, pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais. Tuo metu roma buvo užkariavusi visus viduržemio jūros pakraščius. Roma tapo pasaulio sostine. ...
Tikybos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 03 03
Krikščionybės samprata ir ištakos
Krikščionybės samprata. Pirmieji krikščionių raštai. Krikščionybės ištakos. Pirmoji krikščionybės epocha. Antroji krikščionybės epocha. Trečioji epocha. Ketvirtoji krikščionybės epocha. Penktoji epocha. Šeštoji epocha. Septintoji epocha. Katalikų bažnyčia apima vyskupų vadovaujamas vietines bažnyčias. Protestantai. ...
Tikybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 05
Meilė ir santuoka - sąjungininkai ar priešai?
Meilė ir santuoka – sąjungininkai ar priešai? Kas yra meilė? Meilė – žmogaus. Meilei augti ir išlikti neužtenka jausmingumo. Kas yra santuoka? Santuoka – savijauta, kai žmogus pasirengęs prisiimti atsakomybę. Krikšionių santuoka. Krikščionių vedybos įteisinamos remiantis santuokos sakramentu visam gyvenimui. SĄJUNGININKAI, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 11 20
Mormonai skaidrės
Mormonai. Kas tai? Mormonų doktrina. Trys dangaus karalystės. Įkūrėjas. Pastarujų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Šventuoju raštu mormonai laiko keturias knygas:. Bendrijos mokymas. Mormonu gali tapti ir po mirties. Mormonai Lietuvoje. Informaciniai šaltiniai. Video.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2012 05 06
Olimpo Dievai skaidrės
Skaidrės apie Olimpo dievus. Arėjas. Afroditė. Hermis. Hestija. Poseidonas. Atėnė. Dzeusas. Hera. Apolonas. Artemidė.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 05
Religijotyros esė
Pastoraciniai homiletikos tikslai Bažnyčios misinėje perspektyvoje.
Tikybos esė, Esė, 2 psl.
2014 05 15
Religinės bendruomenės Lietuvoje
Religinės bendruomenės Lietuvoje. Religijos skiriamieji bruožai. Religinės bendrijos, Lietuvoje pripažintos tradicinėmis. Romos katalikai (lotynų apeigų katalikai). Evangelikai liuteronai. Evangelikai reformatai. Evangelikai baptistai. Evangelikai metodistai. Stačiatikiai ortodoksai. Stačiatikiai sentikiai. Musulmonai sunitai. Judėjai. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 03 24
Tomas Akvinietis skaidrės
Tomas Akvinietis. Tomas Akvinietis (lot. Thomas Aquinas) Gyvenimo metai apie 1225 – 1274 m. Tomas Akvinietis gimė. Vėliau Neapolio universitete studijavo laisvuosius menus ir logiką. 1259 m. 1273 m. gruodžio mėn. per Mišias turėjo viziją, kad visa. Tuo metu katalikų bažnyčia mažai domėjosi Aristotelio filosofija. Tomas Akvinietis ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 01 19
Bažnyčia ir mokslas viduramžių europoje
Bažnyčia ir mokslas viduramžių europoje. Kryžiaus žygiai. Nauda kurią atnešė kryžiaus karai. Vokiečių ordinas. Mokslas. Lotynų kalba. Šaltiniai. Tamsiaisieji šimtmečiai. Viduramžių mokytojai. Romos imperijos žlugimas. Kryžiaus žygiai prieš kitatikius ir eretikus. Nuo Jeruzalės užėmimo 1099 metais jie tęsėsi iki pat ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 14
Budizmas ppt
Budizmas. Apie budizmą. Sąlygotoji kilmė. Nesavastingumas. Keturios tauriosios tiesos. Taurusis aštuonialypis kelias. Budizmo šakos. Šiuolaikinis budizmas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2014 01 23
Budizmas skaidrės (2)
Budizmas. “Su savo priešu elkis taip, kad jis taptų laimingas.” Dalai Lama. Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi šiaurės Indijoje I tūkstantmečio prieš mūsų erą viduryje. Buda. Budizmas, kaip ir Hinduizmas, tiki karma ir atgimimu (reinkarnacija). Šventieji raštai. Aš prisiekiu atsisakyti. 4 prakilniosios tiesos. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2013 11 14
Dievas skaidrės
Skaidrės apie Dievą. Kodėl Dievas davė laisvą valią ir sąžinę?. Sąžinė. Laisva valia — nuostabi dovana. Kaip esame sukurti. Tobula pradžia. Laisvė ribota.
Tikybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2013 05 26