Tikyba (4)

715 dokumentų
Biblijos savokos
Mozė. Babelio bokštas. Dekalogas. Mana. Nojaus laivas. Apokalipsė. Abraomas ir Izaokas. Pažadėtoji žemė. Kaino žymė (Kainas ir Abelis). Saliamonas. Giesmių giesmė. Trisdešimt sidabrinių. Liepsnojantis krūmas. Kelionė per dykumą. Edenas. Judo bučinys. Golgotos kalnas. Sandoros skrynia. Angelas sargas. Kryžių nešti. Atpirkimo ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2013 12 13
Dominikonų ordinas
Dominikonų ordinas. Dominikonų ordinas arba Brolių pamokslininkų ordinas– Romos katalikų vienuolių religinis ordinas. Istorija. Dominikonų ordiną, dominikones ir Dominikonų pasauliečių broliją 1215 m. Dominikonų vienuolynai kūrėsi Europoje prie didesnių miestų. Apie dominikonus. Dėvi baltą abitą. Dominikonai Lietuvoje. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 02 01
Filmas Tiltas ir Jėzaus atpirkimo istorija
Filmas „Tiltas“ ir „Jėzaus atpirkimo istorija“. Kaip pasireiškia artimo meilė? Kuo panaši ir kuo skiriasi meilė Dievui ir tėvynei? Ar mylėdamas gali sulaužyti priesaiką ir išduoti save, kitą? Kodėl žmonės kartais išduoda kitus, save patį? Parašykite, koks yra artimo meilės principas Šv. Rašte. Atsakymai.
Tikybos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2014 03 11
Hinduizmas
Referatas apie indijos religiją Hinduizmą. Hinduizmas. Istorija. Vedizmas. Brahmanizmas. Mahabharata ir Ramajana. Dharma. Religinė praktika.
Tikybos referatai, Referatas, 5 psl.
2013 11 28
Induizmas rytų religija
Amžinasis mokymas: induizmas. Indų dievai. Kaip meldžiasi ir švenčia induistai. Pagarba visoms gyvybės apraiškoms: džainizmas. Drąsa ir tikėjimas: parsai. Nušvitusysis Buda:budizmas. Budizmas mūsų dienomis. Išminčiai ir nemirtingieji dievai: kinų religijos. Tradicijų pynė: japonų religijos.
Tikybos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Islamas konspektas
Islamas šiuolaikiniame pasaulyje 1 paskaita. Islamo mokymas ir ritualai. Džibrailas Gabrielius. Mikailas Mykolas. Iblis šaitan –. Salat namaz.
Tikybos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2015 05 08
Katalikų Bažnyčia ir jos struktūra
Įvadas. Bažnyčios struktūrų formavimasis. Bažnyčios struktūra. Vidinis bažnyčios gyvenimas. Hierarchija. Laipsniai. Administracinis susiskirstimas. Sakramentai ir šventės. Liturgija. Krikštas. Atgailos sakramentas. Šv. Mišių auka. Šventės. Pasninkai. Krikščionių papročiai. Išvados. Literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 12 14
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo
Katalikų bažnyčia šiuolaikinių moralinių problemų akivaizdoje; tarp tradicijos ir modernumo. Įvadas. Pažindami tiesą, tapsime laisvi. Laisvė ir įstatymas. Dievas palieka žmogų savo valdžioje. Laimingas tas, kuris paklūsta dievui. Moraliniai veiksmai. Moralinis gėris bažnyčios ir pasaulio gyvenime. Visuotinės ir nekintamos ...
Tikybos referatai, Referatas, 20 psl.
2013 04 20
Krikščionybė ir protestantizmas Lietuvoje
Krikščionybė. Krikščionybės atsiradimas lietuvoje. Protestantizmas lietuvoje. Katalikybės ir protestantizmo skirtumai bei panašumai. Literatūra. Krikščionybė atsirado romos imperijos laikais, pirmaisiais mūsų eros šimtmečiais. Tuo metu roma buvo užkariavusi visus viduržemio jūros pakraščius. Roma tapo pasaulio sostine. ...
Tikybos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 03 03
Krikščionybės samprata ir ištakos
Krikščionybės samprata. Pirmieji krikščionių raštai. Krikščionybės ištakos. Pirmoji krikščionybės epocha. Antroji krikščionybės epocha. Trečioji epocha. Ketvirtoji krikščionybės epocha. Penktoji epocha. Šeštoji epocha. Septintoji epocha. Katalikų bažnyčia apima vyskupų vadovaujamas vietines bažnyčias. Protestantai. ...
Tikybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 05
Kritinis mąstymas ir aktyvaus mokymosi galimybės tikybos pamokose
Įvadas. Kas yra kritinis mąstymas. Svarba. Humanizmas ir dehumanizavimas. “Bankinis” ugdymas ir jo kritika. Dialogas ir kritinis mąstymas. Aktyvių metodų svarba ugdant kritinį mąstymą. Aktyvūs metodai. Mokymo proceso organizavimas. Aktyvaus mokymo metodų taikymas tikybos pamokose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 03 11
Meilė ir santuoka - sąjungininkai ar priešai?
Meilė ir santuoka – sąjungininkai ar priešai? Kas yra meilė? Meilė – žmogaus. Meilei augti ir išlikti neužtenka jausmingumo. Kas yra santuoka? Santuoka – savijauta, kai žmogus pasirengęs prisiimti atsakomybę. Krikšionių santuoka. Krikščionių vedybos įteisinamos remiantis santuokos sakramentu visam gyvenimui. SĄJUNGININKAI, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 11 20
Mormonai skaidrės
Mormonai. Kas tai? Mormonų doktrina. Trys dangaus karalystės. Įkūrėjas. Pastarujų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Šventuoju raštu mormonai laiko keturias knygas:. Bendrijos mokymas. Mormonu gali tapti ir po mirties. Mormonai Lietuvoje. Informaciniai šaltiniai. Video.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2012 05 06
Motina Teresė skaidrės
Motina Teresė. Motina Teresė (tikrasis vardas Agnes Gonxha) – albanų kilmės religinio ordino steigėja. 1928 m. 1948 m. Motina Teresė tapo Indijos piliete. Vietiniai gyventojai, į ją žiūrėjo įtartinai. 1950 m. įkūrė „Artimo meilės misionierių kongregaciją“. Motina Teresė, nepaisydama fizinio ir emocinio išsekimo. Ji daug ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 05 18
Olimpo Dievai skaidrės
Skaidrės apie Olimpo dievus. Arėjas. Afroditė. Hermis. Hestija. Poseidonas. Atėnė. Dzeusas. Hera. Apolonas. Artemidė.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 05
Reinkarnacija
Reinkarnacija išvertus iš lotynų kalbos reiškia “pakartotinis įsikūnijimas”. Šis mokymas tvirtina, kad siela anksčiau gyvenusi kituose kūnuose ir kitose vietovėse. Jis atsirado indijoje ir yra viena iš pagrindinių induizmo religijos dalių. Induizmas skelbia, kad atgimimų ratas sukasi tol, kol siela iš jo išvaduojama už ...
Tikybos referatai, Referatas, 5 psl.
2011 05 18
Religija referatas
Įvadas. Religijos apibrėžimas. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijų įvairovė. Krikščionybė. Budizmas. Islamas. Induizmas. Šintoizmas. Judaizmas. Konfucionizmas. Sikhinizmas. Religinių organizacijų tipai. Bažnyčia. Sekta. Denominacija. Išvados. Literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 03 28
Religijotyros esė
Pastoraciniai homiletikos tikslai Bažnyčios misinėje perspektyvoje.
Tikybos esė, Esė, 2 psl.
2014 05 15
Religinės bendruomenės Lietuvoje
Religinės bendruomenės Lietuvoje. Religijos skiriamieji bruožai. Religinės bendrijos, Lietuvoje pripažintos tradicinėmis. Romos katalikai (lotynų apeigų katalikai). Evangelikai liuteronai. Evangelikai reformatai. Evangelikai baptistai. Evangelikai metodistai. Stačiatikiai ortodoksai. Stačiatikiai sentikiai. Musulmonai sunitai. Judėjai. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 03 24
Sekta Rojaus vartai skaidrės
Rojaus vartai. Sekta. Eklektiška krikščioniškos kilmės sekta. Apie sekta. 1997 sektos 39 nariai (21 moteris ir 18 vyrų. Applewhite įtikino sektos narius nusižudyti. Rojaus vartai buvo slapta New age religija. Nusižude“Rojaus vartai,sektos nariai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 02 01
Šiaurės ir pietų Amerikos žemynų senoji religinė pasaulėžiūra
Įvadas. Amerika iki Kolumbo. Vidurio Amerika. Olmekai. Majai. Actekai. Inkai. Čimu. Močiai. Naska. Šiaurės Amerikos indėnai. Šventoji pypkė. Siela. Po mirties. Skalpavimo religinė reikšmė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 02 24
Šventasis Kazimieras
Šventasis kazimieras. Biografija. Gimė vavelio pilies rūmuose krokuvoje. Motina siekė, kad kazimieras užimtų tuo metu laisvą vengrijos sostą. Šv. Kazimieras yra lietuvos ir lietuviškojo jaunimo globėjas. Yra padaręs daug stebuklų. Tuo pačiu laiku, kai kazimieras meldėsi, staiga maro liga sustojo, ir žmonės daugiau nebesirgo. Šv. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 05 01
Tikybos pamokų pasirinkimo motyvai
Tikybos pamokų pasirinkimo motyvai.
Tikybos esė, Esė, 3 psl.
2014 11 02
Tomas Akvinietis skaidrės
Tomas Akvinietis. Tomas Akvinietis (lot. Thomas Aquinas) Gyvenimo metai apie 1225 – 1274 m. Tomas Akvinietis gimė. Vėliau Neapolio universitete studijavo laisvuosius menus ir logiką. 1259 m. 1273 m. gruodžio mėn. per Mišias turėjo viziją, kad visa. Tuo metu katalikų bažnyčia mažai domėjosi Aristotelio filosofija. Tomas Akvinietis ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 01 19
Bažnyčia ir mokslas viduramžių europoje
Bažnyčia ir mokslas viduramžių europoje. Kryžiaus žygiai. Nauda kurią atnešė kryžiaus karai. Vokiečių ordinas. Mokslas. Lotynų kalba. Šaltiniai. Tamsiaisieji šimtmečiai. Viduramžių mokytojai. Romos imperijos žlugimas. Kryžiaus žygiai prieš kitatikius ir eretikus. Nuo Jeruzalės užėmimo 1099 metais jie tęsėsi iki pat ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 14
Dievas skaidrės
Skaidrės apie Dievą. Kodėl Dievas davė laisvą valią ir sąžinę?. Sąžinė. Laisva valia — nuostabi dovana. Kaip esame sukurti. Tobula pradžia. Laisvė ribota.
Tikybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2013 05 26
Dievo ir baznyčios įsakymai
Dievo Ir bažnyčios įsakymai. Darbas grupelėse. Grupelė. Kas yra dešimt Dievo įsakymų?. Dievo įsakymai. Bažnyčios įsakymai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 03 12
Islamas (2)
Islamo moters gyvenimas. Islamo dvasinė kultūra. Islamas ir pasaulis. Islamas ir kiti tikėjimai. Musulmonai ir šeima. Musulmonai ir pomirtinis gyvenimas. Siekiant suprasti, ką islamas padarė moterims, nėra reikalo apverkti jos sunkią padėtį prieš islaminiu laikotarpiu ar dabar, šiuolaikiniame pasaulyje. Islamas suteikė moterims ...
Tikybos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 09 06
Joga referatas Jogos šiuolaikinės mokyklos
Joga referatas. Žinomiausios šiuolaikinės jogos mokyklos. Jų filosofija,pagrindiniai bruožai,veikla. Joga – tai filosofija, mokymas, menas ir gyvenimo būdas. Joga sanskrito kalboje. Joga balansuoja. Jogos tikslas. Joga – tai harmonija. Praktinis mokslas. Reiškia susijungimą. Savęs pažinimo būdas. Ilgus amžius jie tyrė. Jogos ...
Tikybos referatai, Referatas, 7 psl.
2015 01 25
Judaizmas skaidrės
Judaizmas. Uždaviniai. Judaizmo istorija. Judaizmo šventės. Judaizmo maldos tvarka. Judaistu gyvenimo ciklas. Šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 03 11