Tikyba (4)

675 dokumentai
Krikščionybės atsiradimas referatas
Įvadas. Krikščionybės susiformavimas. Krikščionybės atsiradimo legenda. Krikščionybės atsiradymas Lietuvoje. Krikščionybės bruožai. Krikščionybės šakos. Krikščionybės skilimas. Reziume. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 02 09
Krikščionybės samprata ir ištakos
Krikščionybės samprata. Pirmieji krikščionių raštai. Krikščionybės ištakos. Pirmoji krikščionybės epocha. Antroji krikščionybės epocha. Trečioji epocha. Ketvirtoji krikščionybės epocha. Penktoji epocha. Šeštoji epocha. Septintoji epocha. Katalikų bažnyčia apima vyskupų vadovaujamas vietines bažnyčias. Protestantai. ...
Tikybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 05
Kritinis mąstymas ir aktyvaus mokymosi galimybės tikybos pamokose
Įvadas. Kas yra kritinis mąstymas. Svarba. Humanizmas ir dehumanizavimas. “Bankinis” ugdymas ir jo kritika. Dialogas ir kritinis mąstymas. Aktyvių metodų svarba ugdant kritinį mąstymą. Aktyvūs metodai. Mokymo proceso organizavimas. Aktyvaus mokymo metodų taikymas tikybos pamokose. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 03 11
Meilė ir santuoka - sąjungininkai ar priešai?
Meilė ir santuoka – sąjungininkai ar priešai? Kas yra meilė? Meilė – žmogaus. Meilei augti ir išlikti neužtenka jausmingumo. Kas yra santuoka? Santuoka – savijauta, kai žmogus pasirengęs prisiimti atsakomybę. Krikšionių santuoka. Krikščionių vedybos įteisinamos remiantis santuokos sakramentu visam gyvenimui. SĄJUNGININKAI, ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 11 20
Mormonai skaidrės
Mormonai. Kas tai? Mormonų doktrina. Trys dangaus karalystės. Įkūrėjas. Pastarujų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčia. Šventuoju raštu mormonai laiko keturias knygas:. Bendrijos mokymas. Mormonu gali tapti ir po mirties. Mormonai Lietuvoje. Informaciniai šaltiniai. Video.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 34 psl.
2012 05 06
Motina Teresė skaidrės
Motina Teresė. Motina Teresė (tikrasis vardas Agnes Gonxha) – albanų kilmės religinio ordino steigėja. 1928 m. 1948 m. Motina Teresė tapo Indijos piliete. Vietiniai gyventojai, į ją žiūrėjo įtartinai. 1950 m. įkūrė „Artimo meilės misionierių kongregaciją“. Motina Teresė, nepaisydama fizinio ir emocinio išsekimo. Ji daug ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 05 18
Olimpo Dievai skaidrės
Skaidrės apie Olimpo dievus. Arėjas. Afroditė. Hermis. Hestija. Poseidonas. Atėnė. Dzeusas. Hera. Apolonas. Artemidė.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 03 05
Reinkarnacija
Reinkarnacija išvertus iš lotynų kalbos reiškia “pakartotinis įsikūnijimas”. Šis mokymas tvirtina, kad siela anksčiau gyvenusi kituose kūnuose ir kitose vietovėse. Jis atsirado indijoje ir yra viena iš pagrindinių induizmo religijos dalių. Induizmas skelbia, kad atgimimų ratas sukasi tol, kol siela iš jo išvaduojama už ...
Tikybos referatai, Referatas, 5 psl.
2011 05 18
Religija referatas
Įvadas. Religijos apibrėžimas. Religijos elementai. Religijos paskirtis. Religijų įvairovė. Krikščionybė. Budizmas. Islamas. Induizmas. Šintoizmas. Judaizmas. Konfucionizmas. Sikhinizmas. Religinių organizacijų tipai. Bažnyčia. Sekta. Denominacija. Išvados. Literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 03 28
Religijotyros esė
Pastoraciniai homiletikos tikslai Bažnyčios misinėje perspektyvoje.
Tikybos esė, Esė, 2 psl.
2014 05 15
Religinės bendruomenės Lietuvoje
Religinės bendruomenės Lietuvoje. Religijos skiriamieji bruožai. Religinės bendrijos, Lietuvoje pripažintos tradicinėmis. Romos katalikai (lotynų apeigų katalikai). Evangelikai liuteronai. Evangelikai reformatai. Evangelikai baptistai. Evangelikai metodistai. Stačiatikiai ortodoksai. Stačiatikiai sentikiai. Musulmonai sunitai. Judėjai. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 03 24
Sekta Rojaus vartai skaidrės
Rojaus vartai. Sekta. Eklektiška krikščioniškos kilmės sekta. Apie sekta. 1997 sektos 39 nariai (21 moteris ir 18 vyrų. Applewhite įtikino sektos narius nusižudyti. Rojaus vartai buvo slapta New age religija. Nusižude“Rojaus vartai,sektos nariai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2015 02 01
Šventasis Kazimieras
Šventasis kazimieras. Biografija. Gimė vavelio pilies rūmuose krokuvoje. Motina siekė, kad kazimieras užimtų tuo metu laisvą vengrijos sostą. Šv. Kazimieras yra lietuvos ir lietuviškojo jaunimo globėjas. Yra padaręs daug stebuklų. Tuo pačiu laiku, kai kazimieras meldėsi, staiga maro liga sustojo, ir žmonės daugiau nebesirgo. Šv. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 05 01
Tomas Akvinietis skaidrės
Tomas Akvinietis. Tomas Akvinietis (lot. Thomas Aquinas) Gyvenimo metai apie 1225 – 1274 m. Tomas Akvinietis gimė. Vėliau Neapolio universitete studijavo laisvuosius menus ir logiką. 1259 m. 1273 m. gruodžio mėn. per Mišias turėjo viziją, kad visa. Tuo metu katalikų bažnyčia mažai domėjosi Aristotelio filosofija. Tomas Akvinietis ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 01 19
Bažnyčia ir mokslas viduramžių europoje
Bažnyčia ir mokslas viduramžių europoje. Kryžiaus žygiai. Nauda kurią atnešė kryžiaus karai. Vokiečių ordinas. Mokslas. Lotynų kalba. Šaltiniai. Tamsiaisieji šimtmečiai. Viduramžių mokytojai. Romos imperijos žlugimas. Kryžiaus žygiai prieš kitatikius ir eretikus. Nuo Jeruzalės užėmimo 1099 metais jie tęsėsi iki pat ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 11 14
Dievas skaidrės
Skaidrės apie Dievą. Kodėl Dievas davė laisvą valią ir sąžinę?. Sąžinė. Laisva valia — nuostabi dovana. Kaip esame sukurti. Tobula pradžia. Laisvė ribota.
Tikybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2013 05 26
Dievo ir baznyčios įsakymai
Dievo Ir bažnyčios įsakymai. Darbas grupelėse. Grupelė. Kas yra dešimt Dievo įsakymų?. Dievo įsakymai. Bažnyčios įsakymai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 03 12
Islamas (2)
Islamo moters gyvenimas. Islamo dvasinė kultūra. Islamas ir pasaulis. Islamas ir kiti tikėjimai. Musulmonai ir šeima. Musulmonai ir pomirtinis gyvenimas. Siekiant suprasti, ką islamas padarė moterims, nėra reikalo apverkti jos sunkią padėtį prieš islaminiu laikotarpiu ar dabar, šiuolaikiniame pasaulyje. Islamas suteikė moterims ...
Tikybos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 09 06
Joga referatas Jogos šiuolaikinės mokyklos
Joga referatas. Žinomiausios šiuolaikinės jogos mokyklos. Jų filosofija,pagrindiniai bruožai,veikla. Joga – tai filosofija, mokymas, menas ir gyvenimo būdas. Joga sanskrito kalboje. Joga balansuoja. Jogos tikslas. Joga – tai harmonija. Praktinis mokslas. Reiškia susijungimą. Savęs pažinimo būdas. Ilgus amžius jie tyrė. Jogos ...
Tikybos referatai, Referatas, 7 psl.
2015 01 25
Judaizmas skaidrės
Judaizmas. Uždaviniai. Judaizmo istorija. Judaizmo šventės. Judaizmo maldos tvarka. Judaistu gyvenimo ciklas. Šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 03 11
Kalėdų senelio laiškas
Mielas vaike. Tuk, tuk. S. Tai aš - Kalėdų Senelis. Šį kartą atėjau anksčiau, nes noriu tau šį tą pasakyti. Štai imu iš savo dovanų maišo tikrą eglutę. Papasakok kitiems, kad ši natūrali žaluma išlieka ištisus metus ir reiškia neišblėstančią žmonijos viltį. Traukiu iš maišo žėrinčią žvaigždę. Dievas pažadėjo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 09 07
Katalikų Bažnyčia ir jos struktūra
Įvadas. Bažnyčios struktūrų formavimasis. Bažnyčios struktūra. Vidinis bažnyčios gyvenimas. Hierarchija. Laipsniai. Administracinis susiskirstimas. Sakramentai ir šventės. Liturgija. Krikštas. Atgailos sakramentas. Šv. Mišių auka. Šventės. Pasninkai. Krikščionių papročiai. Išvados. Literatūra.
Tikybos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 12 14
Krikščioniškas mokymas
Krikščioniškas mokymas. Kokia yra krikščioniškojo socialinio mokymo esmė ir grėsmės. Pagrindiniai J. Hoffnerio analizuoti visuomenės sanklotos principus. Kaip autorius atskiria solidorumo principą nuo individualizmo ir kolektyvizmo? Kaip J. Hoffneris apibūdina prigimtinę teisę? Kokias nurodo prigimtinei teisei grėsmes? Nurodykite ...
Tikybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 04 09
Krikščioniškasis požiūris
Krikščioniškasis požiūris. Krikščioniškasis požiūris į verslą. Krikščioniškas požiūris į verslininkystę gali būti suformuluotas taip verslas - tai žmonių poreikių tenkinimas. Verslininko krikščionio sprendimų priėmimo procesas unikalus tuo. Norint išsiaiškinti, ar žinome Dievo valią. Penkių apsisprendimo pakopų ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 04 06
Lyties keitimo operacija skaidrės
Lyties keitimo operacija. TErminai. Transvesticizmas. Transseksualumas. Lyties keitimas iš teisinės pusės. Lyties Keitimas iš Medicininės pusės. Lyties Keitimas iš Etinės pusės. Bažnyčios požiūris į Lyties keitimą. Pavyzdžiai Kristina Sheffield. Pavyzdžiai Thomas Neuwirth. Išvados. Literatūra.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 03 16
Mirtis esė rašinys
Namų darbas: „ankstyva tėvo mirtis“. Ese apie mirtį.
Tikybos esė, Esė, 3 psl.
2012 04 09
Mistika konspektas
Kodėl gi žmonės atsigręžia į senuosius ritualus , mėgaujasi šamaniško transo malonumais. Šamanizmas ir Lietuva. Užgavėnių kaukė. Įvairios kaukės rūšys Daina. Lietuviškoji ir indikoji gyvenimo fazių sistema. Ekstremalios būsenos. Graikų mistinė filosofija Plotino tikrovės pažinimo praktinis pobūdis.
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 05 08
Mitas apie Prometėją
Mitas apie Prometėją. Jules Joseph Lefebvre, Pandora,. Gustave Moreau. Jacob Jordaens. Sukrečianti scena buvo mėgiama didžiųjų menininkų. P. Rubensas. Sukrečianti scena buvo mėgiama menininkų. Thomas Cole. Prometėjo skulptūros. Jean Deville.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2014 02 19
Munistai
Munistai. Munistai – organizacija, kurią 1954 metais Korėjoje įkūrė korėjietis Sun Myung Moonas. Munistų šventraštis. 1957 metais Sun Myung Moonas sukūrė Suvienijimo bažnyčios šventraštį „Dieviškasis principas”. Tikrieji nariai smarkiai įsitraukia į judėjimą jie persikelia gyventi į komunas. Munistai. Susivienijimo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 03 31
Religija ir bažnyčia
Religija ir Bažnyčia
Tikybos rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2014 04 29