Tikyba (5)

Tikyba, religijotyra ir religija. Tikybos referatai, skaidrės, konspektai ir kiti rašto darbai. Krikščionybė, Budizmas, Judaizmas, Islamas, Induizmas.
735 dokumentai
Islamas (2)
Islamo moters gyvenimas. Islamo dvasinė kultūra. Islamas ir pasaulis. Islamas ir kiti tikėjimai. Musulmonai ir šeima. Musulmonai ir pomirtinis gyvenimas. Siekiant suprasti, ką islamas padarė moterims, nėra reikalo apverkti jos sunkią padėtį prieš islaminiu laikotarpiu ar dabar, šiuolaikiniame pasaulyje. Islamas suteikė moterims ...
Tikybos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 09 06
Joga referatas Jogos šiuolaikinės mokyklos
Joga referatas. Žinomiausios šiuolaikinės jogos mokyklos. Jų filosofija,pagrindiniai bruožai,veikla. Joga – tai filosofija, mokymas, menas ir gyvenimo būdas. Joga sanskrito kalboje. Joga balansuoja. Jogos tikslas. Joga – tai harmonija. Praktinis mokslas. Reiškia susijungimą. Savęs pažinimo būdas. Ilgus amžius jie tyrė. Jogos ...
Tikybos referatai, Referatas, 7 psl.
2015 01 25
Judaizmas skaidrės
Judaizmas. Uždaviniai. Judaizmo istorija. Judaizmo šventės. Judaizmo maldos tvarka. Judaistu gyvenimo ciklas. Šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 03 11
Krikščioniškas mokymas
Krikščioniškas mokymas. Kokia yra krikščioniškojo socialinio mokymo esmė ir grėsmės. Pagrindiniai J. Hoffnerio analizuoti visuomenės sanklotos principus. Kaip autorius atskiria solidorumo principą nuo individualizmo ir kolektyvizmo? Kaip J. Hoffneris apibūdina prigimtinę teisę? Kokias nurodo prigimtinei teisei grėsmes? Nurodykite ...
Tikybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 04 09
Krikščioniškasis požiūris
Krikščioniškasis požiūris. Krikščioniškasis požiūris į verslą. Krikščioniškas požiūris į verslininkystę gali būti suformuluotas taip verslas - tai žmonių poreikių tenkinimas. Verslininko krikščionio sprendimų priėmimo procesas unikalus tuo. Norint išsiaiškinti, ar žinome Dievo valią. Penkių apsisprendimo pakopų ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2015 04 06
Lyties keitimo operacija skaidrės
Lyties keitimo operacija. TErminai. Transvesticizmas. Transseksualumas. Lyties keitimas iš teisinės pusės. Lyties Keitimas iš Medicininės pusės. Lyties Keitimas iš Etinės pusės. Bažnyčios požiūris į Lyties keitimą. Pavyzdžiai Kristina Sheffield. Pavyzdžiai Thomas Neuwirth. Išvados. Literatūra.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 03 16
Mirtis esė rašinys
Namų darbas: „ankstyva tėvo mirtis“. Ese apie mirtį.
Tikybos esė, Esė, 3 psl.
2012 04 09
Mistika konspektas
Kodėl gi žmonės atsigręžia į senuosius ritualus , mėgaujasi šamaniško transo malonumais. Šamanizmas ir Lietuva. Užgavėnių kaukė. Įvairios kaukės rūšys Daina. Lietuviškoji ir indikoji gyvenimo fazių sistema. Ekstremalios būsenos. Graikų mistinė filosofija Plotino tikrovės pažinimo praktinis pobūdis.
Tikybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 05 08
Moterys ir vyrai skaidrės Skirtingi, bet vienodai vertingi
Skirtingi, bet vienodai vertingi. Apie lytis. Pateik pavyzdžių iš. Moteriškasis ir vyriškasis pažinimo būdai. Vyriškasis veikimas aktyvus, išcentrinis, skaidantis. Moteriškasis veikimas receptyvus, įcentrinis, bendrinantis. Kaip manai. Moters ir vyro kūrybos skirtumai. Vyro kūryba. Moters kūryba. Kūniškos plotmės lytiškumo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 21
Munistai
Munistai. Munistai – organizacija, kurią 1954 metais Korėjoje įkūrė korėjietis Sun Myung Moonas. Munistų šventraštis. 1957 metais Sun Myung Moonas sukūrė Suvienijimo bažnyčios šventraštį „Dieviškasis principas”. Tikrieji nariai smarkiai įsitraukia į judėjimą jie persikelia gyventi į komunas. Munistai. Susivienijimo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 03 31
Religija ir bažnyčia
Religija ir Bažnyčia
Tikybos rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2014 04 29
Religijotyros egzaminas Judaizmas, Krikščionybė, Islamas
Religijotyros egzaminas - judaizmas , krikščionybė , islamas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 10 18
Romos Dievai ir religija
Romos dievai ir religija. Šiai dienai yra žinoma daugiau nei 70 Romos dievų. Ankstyvoji mitologija apie dievus. Romėnų mitologijos modelis apėmė įvairius dievų apibūdinimus. Pradinė romėnų religija pasikeitė paveikta įvairių tikėjimų. Ankstyvieji romėnų istoriniai mitai. Romėnai turėjo nemažai legendų apie Romos miesto ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 04 17
Sakramentai skaidrės
Sakramentai. Augustina Bugenytė IVBu. Kas tai? Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimieji ženklai Dievo malonei gauti. Istorija. Sakramentų pradžia – Bažnyčios pradžia. Septyni sakramentai Krikštas, Sutvirtinimas, Atgaila, Kunigystė, Santuoka, Ligonių patepimas, Eucharistija. Krikštas. Krikštas graikų kalboje reiškia ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2017 02 09
Skaidrės apie Dievą Perkūną
Lietuvių dievai ir deivės. Senovės lietuviai gyveno gamtoje. Gamta buvo labai graži ir labai paslaptinga. Gamta buvo ir draugas, ir priešas. Todėl lietuviai tikėjo, kad gamtoje gyvena ypatingos būtybės. Jos gali daryti ir gera, ir bloga. Senovės lietuvių tikėjimas panašus į kitų pasaulio šalių pagoniškas religijas. Mūsų ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 03 21
Baltoji brolija
Baltoji brolija. Baltoji brolija – tai viena iš ezoterinių sektų. Sekta pasižymi kraštutinai dideliu labilumu sektos vadovai visada važinėja. Baltoji brolija pagarsėjo. Žodis „Baltas" apibūdina ne rasę.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 10 14
Islamas religija skaidrės
Islamas. Islamo religija susiformavo apie 610 metus. Islamo simbolis. Žmonėms, gyvenantiems dykumose. Alachas. Alachas - Korane vartojamas arabiškas žodis. Tikėjimo pradininkas –. MUHAMEDAS. Muhamedas buvo pirklys ir gyveno Mekos mieste. Šventoji knyga - KORANAS. Mahometas nemokėjo nei skaityti nei rašyti. Maldos namai - MEČETĖ. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 05 15
Islamas, jo atsiradimas
Islamas jo atsiradimas. Prieš atsirandant islamui. Pranašas Mahometas. Reakcija į naująją religiją. Islamo religijos simboliai. Mečetė. Šventoji islamo knyga. Korano arkanai (svarbiausi reikalavimai). Kiti Korano reikalavimai. Pasiruošimas Vudu maldai (ištrauka). Pažvelgus giliau į islamą. Informacijos šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 03 06
Islamo šalių gyventojai
Islamo šalių gyventojai. Tautos arabai, persai, turkai. Gyventojų tankumas. Moterų vieta islamo šalyje. Islamo pasaulis. Hadžas- musulmonų svajonė. Penki svarbiausi islamo įsakymai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 02 13
Jausmai
Jausmai. Jausmų neišvengsi. Visi jausmai ir emocijos žmogui vienodai reikalingi ir reikšmingi. Neretai nepriimtinų, nemalonių jausmų bandoma išvengti ar karštligiškai jų atsikratyti. Prisimink, kad jausmai tarsi audros - turi pradžią. Pyktis. PaVydas. Apie jausmus. Visų jausmų vardyti ir skaičiuoti neverta. Teigiami ir negiami ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 10 05
Jehovos liudytojai
Jehovos liudytojai. Jehovos liudytojai- religinė organizacija. Bruožai. Labai pabrėžia savo. Įkūrėjas. Čarlzas T. Kuo tiki? Vietoje žodžio „Viešpats“ Naujojo Testamento vertime dažniausiai naudojamas tikrinis vardas „Jehova“. Pasaulio istoriją traktuoja kaip teisminį tyrimą Pirmasis žmogus – Adomas – nepaklus Jehovos ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 05 14
Jėzuitai
Jėzuitai Lietuvoje. Žymūs Lietuvos jėzuitai. Andriejus Bobola. Albertas Vijūkas-Kojelavičius. Žygimantas Liauksminas. Konstantinas Sirvydas. Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640 m. ),. Astronomas Martynas Počobutas. Veikiančios švietimo įstaigos. Šaltiniai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2013 11 05
Judaizmas
Judaizmas. Žodžio Tora reikšmė ir vartojimas. Judaizmas . Judaizmo atsiradimo hipotezė. Taisyklės ir Įstatymai. Maldos Tvarka. Dovydo žvaigždė. Raudų siena. Maldos namai. Informacijos šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2014 02 26
Krikščionybė pristatymas
Krikščionybė. Krikščionybė – monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais Naujajame Testamente. Xxi a. Katalikai. Stačiatikiai. Protestantai. Krikščionybės istorija. Nuotraukos. Martynas Liuteris vienas iš protestantizmo pradininkų. Kristaus gimimas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 12 04
Kriskščionybės įtaka Lietuvos kultūrai
Katalikų Bažnyčia Lietuvos kultūriniame gyvenime (spauda, švietimas). Kur pageidautinas didesnis Krikščionių įnašas darbartinėje Lietuvoje?
Tikybos referatai, Referatas, 2 psl.
2013 06 26
Mokslo ir religijos dialogas apie pasaulio sukūrimą
Mokslo ir religijos dialogas apie pasaulio sukūrimą. Ką byloja mokslas apie pasaulio atsiradimą? Gyva ląstelė sukurta ar atsitiktinumas? Genetinis tapatumas. su šimpanze - 98%, su šunimi 52% su pele - 40%, višta - 4 %. Religija. Šv. Raštas nėra gamtamokslinis dokumentas. Mokslas atsako į klausimą kaip, o tikėjimas atsako į ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 11 19
Nežudyk Dievo įsakymas
Mokymosi uždavinys. Kas yra mūsų gyvybės savininkas? Šv. Raštas mums sako. Paanalizuokim situacijas. Gyvybės saugojimas ar žmogžudystė?. KODĖL? Saugome savo sveikatą. Svarbiausių žodžių paaiškinimas. Perskaitykite bendraamžių mintis ir atsakykite. Kodėl paaugliai pradeda vartoti narkotikus?
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2014 11 22
Pagonybė Lietuvoje
Lietuvių mitologijos pagoniškieji dievai. Saulė. Mėnuo. Perkūnas. Velnias. Praamžius. Kalvis. Milda. Gabija. Laima. Laumė. Ragana. Žemyna. Pagoniškosios šventės. Pusiaužiemis. Pavasario lygė. Jorė. Rasos šventė. Rugių šventė. Rudens lygė. Visų mirusiųjų šventė. Vėlinės. Kūčios. Pagoniškoji lietuvių kultūra. Truputis ...
Tikybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 04
Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumo sklaida Lietuvoje
Palaimintojo jurgio matulaičio dvasingumo sklaida lietuvoje. Įvadas. Palaimintojo jurgio matulaičio pavyzdžio sklaida lietuvoje. Šventųjų pavyzdys bažnyčioje. Vatikano ii susirinkimas apie šventųjų pavyzdį. Šventųjų klausimas bažnyčioje. Pal. Arkivyskupo jurgio matulaičio šventumo bruožai. Bažnyčios meilė. Sentire cum ...
Tikybos referatai, Referatas, 37 psl.
2013 03 04
Pasaulio religijos prezentacija
Pasaulio religijos. Uždaviniai. Nuorodos mokinių savarankiškai veiklai. Klausimai. Beveik visoms religijoms būdingi trys skiriamieji bruožai. Pasaulio religijų simboliai. Budizmas – stupa ir pagoda. Islamas - mečetė. Krikščionybė – cerkvė. (stačiatikiai). Krikščionybė – bažnyčia. (katalikai). Kiti simboliai. Budizmas. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 04 06