Tikyba (5)

677 dokumentai
Religija ir bažnyčia
Religija ir Bažnyčia
Tikybos rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2014 04 29
Religijotyros egzaminas Judaizmas, Krikščionybė, Islamas
Religijotyros egzaminas - judaizmas , krikščionybė , islamas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 10 18
Skaidrės apie Dievą Perkūną
Lietuvių dievai ir deivės. Senovės lietuviai gyveno gamtoje. Gamta buvo labai graži ir labai paslaptinga. Gamta buvo ir draugas, ir priešas. Todėl lietuviai tikėjo, kad gamtoje gyvena ypatingos būtybės. Jos gali daryti ir gera, ir bloga. Senovės lietuvių tikėjimas panašus į kitų pasaulio šalių pagoniškas religijas. Mūsų ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 03 21
Adventas ir Kalėdos
Adventas ir. šv. Kalėdos. Adventas. Krikščionių religijoje laikotarpis. Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas. Advento laiku būdavo draudžiama dirbti kai kuriuos darbus. Per adventą žmonės. Advento dainos. Šimtai advento dainų apdainavo paukščių. Šv. Kalėdos. Tai senas šaknis turinti žiemos saulėgrįžos. Pirmą ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 01 14
Baltoji brolija
Baltoji brolija. Baltoji brolija – tai viena iš ezoterinių sektų. Sekta pasižymi kraštutinai dideliu labilumu sektos vadovai visada važinėja. Baltoji brolija pagarsėjo. Žodis „Baltas" apibūdina ne rasę.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 10 14
Egiptiečių tikėjimas skaidrės
Egiptiečių tikėjimas. Pamokos uždaviniai. Šventais buvo laikomi ir kaikurie gyvūnai. Faraonas maištininkas. Dievai ir Deivės. Saulės dievas Ra. Derlingumo ir pomirtinio pasaulio dievas Ozyris. Tėbų miesto globėjas Amonas. Faraonų globėjas Horas. Meno ir meilės deivė Hatora. Šeimos deivė Izidė. Setas. Anubis. Totas. Pomirtinis ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2015 02 15
Graikų ir baltų laidojimo papročiai
Graikų ir baltų laidojimo papročių samprata. Baltų laidojimo papročiai. Senovės graikų laidojimo papročiai. Graikų požemio karalystės dievai. Hadas. Tanatas.
Tikybos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2013 03 17
Islamas religija skaidrės
Islamas. Islamo religija susiformavo apie 610 metus. Islamo simbolis. Žmonėms, gyvenantiems dykumose. Alachas. Alachas - Korane vartojamas arabiškas žodis. Tikėjimo pradininkas –. MUHAMEDAS. Muhamedas buvo pirklys ir gyveno Mekos mieste. Šventoji knyga - KORANAS. Mahometas nemokėjo nei skaityti nei rašyti. Maldos namai - MEČETĖ. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2014 05 15
Islamas, jo atsiradimas
Islamas jo atsiradimas. Prieš atsirandant islamui. Pranašas Mahometas. Reakcija į naująją religiją. Islamo religijos simboliai. Mečetė. Šventoji islamo knyga. Korano arkanai (svarbiausi reikalavimai). Kiti Korano reikalavimai. Pasiruošimas Vudu maldai (ištrauka). Pažvelgus giliau į islamą. Informacijos šaltiniai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 03 06
Islamo šalių gyventojai
Islamo šalių gyventojai. Tautos arabai, persai, turkai. Gyventojų tankumas. Moterų vieta islamo šalyje. Islamo pasaulis. Hadžas- musulmonų svajonė. Penki svarbiausi islamo įsakymai.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 02 13
Jausmai
Jausmai. Jausmų neišvengsi. Visi jausmai ir emocijos žmogui vienodai reikalingi ir reikšmingi. Neretai nepriimtinų, nemalonių jausmų bandoma išvengti ar karštligiškai jų atsikratyti. Prisimink, kad jausmai tarsi audros - turi pradžią. Pyktis. PaVydas. Apie jausmus. Visų jausmų vardyti ir skaičiuoti neverta. Teigiami ir negiami ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 10 05
Jehovos liudytojai
Jehovos liudytojai. Jehovos liudytojai- religinė organizacija. Bruožai. Labai pabrėžia savo. Įkūrėjas. Čarlzas T. Kuo tiki? Vietoje žodžio „Viešpats“ Naujojo Testamento vertime dažniausiai naudojamas tikrinis vardas „Jehova“. Pasaulio istoriją traktuoja kaip teisminį tyrimą Pirmasis žmogus – Adomas – nepaklus Jehovos ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 05 14
Jėzuitai
Jėzuitai Lietuvoje. Žymūs Lietuvos jėzuitai. Andriejus Bobola. Albertas Vijūkas-Kojelavičius. Žygimantas Liauksminas. Konstantinas Sirvydas. Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640 m. ),. Astronomas Martynas Počobutas. Veikiančios švietimo įstaigos. Šaltiniai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2013 11 05
Krikščionybė pristatymas
Krikščionybė. Krikščionybė – monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais Naujajame Testamente. Xxi a. Katalikai. Stačiatikiai. Protestantai. Krikščionybės istorija. Nuotraukos. Martynas Liuteris vienas iš protestantizmo pradininkų. Kristaus gimimas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 12 04
Kriskščionybės įtaka Lietuvos kultūrai
Katalikų Bažnyčia Lietuvos kultūriniame gyvenime (spauda, švietimas). Kur pageidautinas didesnis Krikščionių įnašas darbartinėje Lietuvoje?
Tikybos referatai, Referatas, 2 psl.
2013 06 26
Mokslo ir religijos dialogas apie pasaulio sukūrimą
Mokslo ir religijos dialogas apie pasaulio sukūrimą. Ką byloja mokslas apie pasaulio atsiradimą? Gyva ląstelė sukurta ar atsitiktinumas? Genetinis tapatumas. su šimpanze - 98%, su šunimi 52% su pele - 40%, višta - 4 %. Religija. Šv. Raštas nėra gamtamokslinis dokumentas. Mokslas atsako į klausimą kaip, o tikėjimas atsako į ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 11 19
Moterys ir vyrai skaidrės Skirtingi, bet vienodai vertingi
Skirtingi, bet vienodai vertingi. Apie lytis. Pateik pavyzdžių iš. Moteriškasis ir vyriškasis pažinimo būdai. Vyriškasis veikimas aktyvus, išcentrinis, skaidantis. Moteriškasis veikimas receptyvus, įcentrinis, bendrinantis. Kaip manai. Moters ir vyro kūrybos skirtumai. Vyro kūryba. Moters kūryba. Kūniškos plotmės lytiškumo ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 21
Nežudyk Dievo įsakymas
Mokymosi uždavinys. Kas yra mūsų gyvybės savininkas? Šv. Raštas mums sako. Paanalizuokim situacijas. Gyvybės saugojimas ar žmogžudystė?. KODĖL? Saugome savo sveikatą. Svarbiausių žodžių paaiškinimas. Perskaitykite bendraamžių mintis ir atsakykite. Kodėl paaugliai pradeda vartoti narkotikus?
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2014 11 22
Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumo sklaida Lietuvoje
Palaimintojo jurgio matulaičio dvasingumo sklaida lietuvoje. Įvadas. Palaimintojo jurgio matulaičio pavyzdžio sklaida lietuvoje. Šventųjų pavyzdys bažnyčioje. Vatikano ii susirinkimas apie šventųjų pavyzdį. Šventųjų klausimas bažnyčioje. Pal. Arkivyskupo jurgio matulaičio šventumo bruožai. Bažnyčios meilė. Sentire cum ...
Tikybos referatai, Referatas, 37 psl.
2013 03 04
Poligaminė šeima
Poligaminės šeimos skirstymas ir aprašymas. Kas ta poligamija? Lyčių vaidmuo poligininėje šeimoje. Poliginės šeimos partnerių pareigos. Poliginės šeimos vertybės. Lyčių vaidmuo poliandrinėje šeimoje. Poliandrinės šeimos partnerių pareigos pareigos. Poliandrinės šeimos vertybės. Pabaiba.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 03 05
Pranciškonų ordinas
Pranciškonų ordinas. Pranciškonai. Pranciškonas – Romos katalikų vienuolių ordino. Mažesniųjų brolių ordinas. Labiausiai žinoma bendruomenė. Šv. Pranciškus Asyžietis. Šventasis Pranciškus Asyžietis – vienuolis. Pirmųjų bendražygių Šv. Pranciškus Asyžietis sulaukė 1209 m. Tolimesnė ordino raida. Šv. Pranciškaus ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 02 01
Priklausomybė
Priklausomybė. Priklausomybė – sveikatos sutrikimas. Priklausomybės rūšys. Priklausomybė gali būti fizinė ir psichologinė. Priklausomybė nuo alkoholio.  . Priklausomybė nuo tabako (nikotino). Priklausomybė nuo azartinių lošimų. Priklausomybė nuo interneto naršymo. Priklausomybė apsipirkinėjimui. Priklausomybė bendravimui. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 05 11
Religijos filosofija: Dievo buvimo įrodymai
Religijos filosofija Dievo buvimo įrodymai.
Tikybos analizės, Analizė, 5 psl.
2014 11 02
Sakramentai
Kas yra sakramentai ir kokie jie yra? Kas yra sakramentinė žymė? Kodėl sakramentai būtini išganymui? Kaip skirstomi Bažnyčios sakramentai? Kaip vyksta įkrikščioninimas? Įkrikščioninimo sakramentai - Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija. Koks yra Krikšto pirmavaizdis Senojoje Sandoroje? Nuo kada ir kam Bažnyčia teikia ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 03 18
Sakramentai skaidrės
Sakramentai. Augustina Bugenytė IVBu. Kas tai? Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimieji ženklai Dievo malonei gauti. Istorija. Sakramentų pradžia – Bažnyčios pradžia. Septyni sakramentai Krikštas, Sutvirtinimas, Atgaila, Kunigystė, Santuoka, Ligonių patepimas, Eucharistija. Krikštas. Krikštas graikų kalboje reiškia ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2017 02 09
Šiaurės ir pietų Amerikos žemynų senoji religinė pasaulėžiūra
Įvadas. Amerika iki Kolumbo. Vidurio Amerika. Olmekai. Majai. Actekai. Inkai. Čimu. Močiai. Naska. Šiaurės Amerikos indėnai. Šventoji pypkė. Siela. Po mirties. Skalpavimo religinė reikšmė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 02 24
Skaidrės apie pasaulio religijas
Pasaulio religijos. Įvadas. Religijos istorija. Religijų įvairovė. Krikščionybė. Vakarų katalikai. Rytų stačiatikiai. Skirtumai tarp Rytų ir Vakarų bažnyčių. Islamas. Islamo atšakos. Budizmas. Budizmo šakos. Religijų skirtumai ir panašumai. Religija XX-XXI amžiuje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2014 04 03
Skaidrės apie svajones
Svajonės. praktinė užduotis. ,,svajonių žemėlapis”. Svajonės. Turėkime svajonę. Dievas turi sumanymus tavo ateičiai. ,,svajonės“ šventajame rašte. ,,svajonė“ minima 3 kartus. Praktinė užduotis ,,svajonių (minčių) žemėlapis”. ,,Svajonių žemėlapis” – tai svajonių gyvenimas, kurį sudaro. ,,Svajonių ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 04 16
Stačiatikiai (ortodoksai)
Stačiatikiai (ortodoksai). Ortodoksinė krikščionybė– krikščionių ortodoksų Bažnyčios mokymo visuma. Ortodoksų Bažnyčia formavosi Antikos graikų kultūrinėje zonoje. Istorija. 1054 metais įvykus Bažnyčios skilimui tiek Vakarai. Šventoji Dvasia nužengia ant Apaštalų sekminių dieną. Lietuva su stačiatikių bažnyčia ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 11 09
Surogatinė Motinystė
Surogatinė motinystė. Surogatinė motinystė Surogacijos rūšys Surogacija Lietuvoje Surogacija užsienyje. Surogacijos metodas yra naudojamas kaip įsivaikinimo alternatyva ir kaip būdas turėti kūdikį. Surogacija suprantama kaip susitarimas tarp dviejų šalių. Surogacijos rūšys. Priklausomai nuo to, ar surogatei yra mokamas atlygis ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2016 05 09