Tirpalo koncentracijos nustatymas


Chemijos laboratorinis darbas.

Laboratorinis darbas Nr. Darbo pavadinimas. Darbo tikslas. Darbo priemonės ir medžiagos. Darbo eiga ir rezultatai Masės procentinės koncentracijos % nustatymas. Vidutinis tankis. Tirpalo molinės ekvivalentų koncentracijos CN nustatymas. Tirpalo molinės koncentracijos CM nustatymas.


Darbo priemonės ir medžiagos: techninės svarstyklės, indelis medţiagoms sverti, areometras, cheminė stiklinė, šaukštelis medţiagoms paimti, matavimo cilindras ar pipetė, tiriami natrio chlorido NaCl ir sieros rūgšties H2SO4 tirpalas, 0,1 N natrio šarmo tirpalas, fenolftaleino tirpalas.

Masės procentinės koncentracijos (C%) nustatymas.

Radimas pagal tankį nustatoma areometru: tiriamą NaCl įpilame į negraduotą cilindrą, įleidžiame areometrą ir užrašome duomenis.

Masės procentinės koncentracijos nustatymas pagal tankį, randamą svėrimo būdu.

Išvados: NaCl tirpalo Nr.1 nustatyta masės procentinė koncentracija yra 7,20%, tai nustatyta pagal tankį svėrimo būdu.

Išvados: Titravimo metu nustatyta, kad tirpalo CN=0,11N. Vadinasi 1L ištirpę 0,11 ekvivalentų H2SO4. Tai sudaro 5,54g. H2SO4 ir 0,06 molių H2SO4. Tirpalo CM=0,06M.

Tirpalo koncentracijos nustatymas. (2016 m. Balandžio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/tirpalo-koncentracijos-nustatymas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 10:47