Tolydinės automatinio valdymo sistemos


Elektrotechnikos konspektas. Tolydinės automatinio valdymo sistemos. Automatinio valdymo principai. Automatinio valdymo sistemų (avs) modeliai. Tolydinių avs ir jų elementų perdavimo funkcijos. Avs stabilumo analizė. Reguliavimo objektai ir automatiniai reguliatoriai.


Automatinio valdymo sistemos (AVS) uždavinys – nedalyvaujant žmogui, reguliuoti parametrais aprašomo proceso režimą. Kiekviena AVS susideda iš reguliavimo objekto, reguliatoriaus ir techninių automatizavimo priemonių. Reguliatoriumi vadinamas įtaisas, kuriame palyginamos momentine ir duotoji reguliuojamo parametro vertes ir pagal gautą reguliavimo paklaidą formuojamas reguliuojančio poveikio signalas. Kiekviena AVS galima atvaizduoti struktūrine schema, sudaryta is reguliuojančiu įtaisu RI ir reguliavimo objekto (1.1. pav.). Norint valdyti objektą, reikia suformuoti toki reguliuojanti poveiki u(t), kuris reguliuojamą parametrą xis(t) keistų norimu tikslumu. Paplite tokie reguliavimo principai: pagal nuokrypą (1.1.a pav.), pagal trikdį (1.1.b pav.), kombinuotas (1.1.c pav.) ir adaptacinis. Reguliuojant pagal nuokrypą, reguliuojantysis poveikis x(t) formuojamas pagal reguliuojamo parametro nuokrypą arba grižtamojo ryšio principu, t.y., :

Tolydinės automatinio valdymo sistemos. (2013 m. Gegužės 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/tolydines-automatinio-valdymo-sistemos.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 19:13