Traukinių eismo organizavimas


Transporto konspektas. Traukinių eismo organizavimo tikslai. Traukinių formavimo planas. Vagonų srautų krypčių nustatymo pagrindai. Traukinių eismo grafikas. Geleţinkelio regiono linijų pralaidumo nustatymas. Traukinių priėmimo, išleidimo ir rasilenkimo intervalai. Traukinių intervalų nustatymas, esant AB. Ribojančio tarpstočio nustatymas, esant PAB. Linijos ralaidumo nustatymas. Linijos veţamojo pajegumo nustatymas. Geleţinkelių regiono vietinio darbo organizavimas. Vietinių vagonų srautų diagramos sudarymas. Rinktinių traukinių skaičiaus nustatymas. Traukinių eismo grafike taikomos rinktinių traukinių darbo schemos. Regiono paros darbo gafinio plano eksploatacinių rodyklių apskaičiavimas.


Geleţinkelių transportas yra itin stambus ir sudėtingas ūkio subjektas, kurio gamybinė veikla ir valdymo ypatumai skiriasi nuo kitų transportų rūšių bei pramonės šakų. Geleţinkeliais kroviniai pristatomi lėčiau nei automobilių ir oro transportu, bet veţimai atliekami tolimais atstumais, pigiau ir ţymiai didesniais kiekiais vienoje transporto priemonėje. Atskirų rūšių ilguosius ir negabaritinius krovinius įmanoma veţti tik geleţinkeliais.

Kroviniai geleţinkeliais veţami geleţinkelio keliais, specialiai pritaikytuose riedmenyse – vagonuose ir konteineriuose. Geleţinkelio keliai – tai geleţinkelių infrastruktūros dalis, kurią sudaro kelių, inţinerinių pastatų, statinių ir įrenginių kompleksai, uţimantys tam tikrus ţemės sklypus ir skirti traukiniams priimti, rūšiuoti, formuoti, praleisti ir išleisti.

Traukinių eismo organizavimas. (2014 m. Lapkričio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/traukiniu-eismo-organizavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 23 d. 18:59