Trumpas genetikos terminų žodynas


Biologijos savarankiškas darbas.

Trumpas genetikos terminų žodynas. Antrinė persmauka. Chromosomų neatsiskyrimas. Homologinės chromosomos. Letalūs veiksniai. Lytinės chromosomos. Lytinis chromatinas. Mitozinis ląstelės ciklas. Poligeninis paveldėjimas. Satelitas palydovas.


Aleliai — to paties geno skirtingos formos, lemiančios to paties požymio fenotipinius skirtumus ir esančios tuose pačiuose homologinių chromosomų lokusuose.

Aneuploidija — reiškinys, kai chromosomų skaičius ląstelėse nesidalija iš viengubo (haploidinio) chromosomų rinkinio skaičiaus. Klasifikuojant aneuploidijas, vartojami priešdėliai hipo- ir hiper-. Pavyzdžiui, hipotriploidinis chromosomų skaičius yra tarp diploidinio ir triploidinio, arčiau pastarojo.

Antrinė persmauka — į spiralę nesusisukusi chromosomos dalis. Jos didumas ir lokalizacija gali skirtis. Kai kurios antrinės persmaukos dalyvauja susidarant branduolėliams (branduolėlio sąsmauka).

Autosomos — visos ląstelės branduolio chromosomos, išskyrus lytines. Kiekviena somatinės ląstelės autosoma turi homologą. Žmogaus ląstelėse yra 22 autosomų poros. Abiejų lyčių individų jos yra vienodos.

Centromera — chromosomos mechaninis centras, dalijantis ją j dvi dalis. Prie jos tvirtinasi verpstės siūlai mitozės ir mejozės metafazės ir anafazės metu. Dar vadinama pirmine persmauka. Jos padėtis būdinga kiekvienai chromosomų porai.

Chromosomų neatsiskyrimas — reiškinys, kai dvi seserinės chromatidės neatsiskiria viena nuo kitos anafazės metu ir patenka į tą pačią dukterinę ląstelę. Vienoje dukterinėje ląstelėje susidaro trisomija, kitoje — monosomija.

Delecija — mutacijos tipas, kai netenkama chromosomos segmento.

Diploidas — individas, turintis kūno ląstelių branduoliuose dvigubą (diploidinį) homologinių chromosomų rinkinį, žymimą ,,2n".

Dominantinis — 1) vieno iš tėvų požymis, hibriduose slopinantis kito tėvo alternatyvinį požymį; 2) alelė, pasireiškianti fenotipiškai pirmos kartos hibriduose.

Trumpas genetikos terminų žodynas. (2016 m. Vasario 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/trumpas-genetikos-terminu-zodynas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 18:16