Turizmo verslo planai

28 dokumentai
Baidarės verslo planas
Santrauka. Trumpas įmonės aprašymas. Verslo aprašymas. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir apibūdinimas. Konkurencinė analizė. Marketingas. Konkurencinė aplinka. Kainos. Reklama. Paslaugų teikimas. Rizikos įvertinimas. Valdyba. Finansai. Naudota literatūra.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 17 psl.
2012 06 08
Kelionių organizatoriaus kelionių agentūros verslo planas
Kelionių organizatoriaus „megatur“ verslo planas. Įvadas. Santrauka. Verslo ir verslo įmonės aprašymas. Įmonės darbuotojai. Įmonės produktai ir teikiamos paslaugos. Marketingas. Kelionių organizavimo įmonės išorės veiksmų analizė. Potencialūs vartotojai. Įmonės „megatur“ ssgg analizė. Kelionės paslaugų rinkinys. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 23 psl.
2013 01 31
Viešbutis verslo planas
Viešbučio verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Viešbučių rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika viešbutyje. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Vadyba. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 28 psl.
2013 02 16
Ekstremali stovykla verslo planas
Įvadas. Įvadas į verslo planavimą. Įmonių rūšys. Verslo plano santrauka. Idėja ir verslo plano aprašymas. Veiklos aprašymas. Paslaugų kainoraštis. Įmonės misija, vizija, problema. Įmonės tikslai. Ssgg analizė. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Tikslinė grupė. Reklama. Siekiama ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 39 psl.
2012 06 04
Kaimo turizmo sodybos Nendrelė verslo planas
Santrauka. Įvadas. Kaimo turizmo teoriniai aspektai. Kaimo turizmo teorinė apibrėžtis. Kaimo turizmo verslo situacija Lietuvoje. Kaimo turizmo ,,nendrelė“ verslo planas. Verslo plano santrauka. Kaimo turizmo sodybos pristatymas. Kaimo turizmo sodybos darbuotojų analizė. Kaimo turizmo sodybos paslaugų analizė. Kaimo turizmo sodybos ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 28 psl.
2015 04 16
Kaimo turizmas verslo planas Sielos atokvėpis
Verslo įmonės aprašymas. Verslo idėja. Projekto esmė. Vizija. Misija. Tikslai ir uždaviniai. Įmonės charakteristika. Teikiama paslauga. Nuosavybės forma,verslininkai. Įmonės vietovė. RINKA. Bendroji rinka. Vartotojai. Konkurentai. Marketingas. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai ir reklama. Paslaugų planas. Paslaugų ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 16 psl.
2014 04 02
Kaimo turizmo sodybos “Danielių slėnis“ verslo planas
Įvadas. Kaimo turizmo sodybos verslo organizavimo teoriniai aspektai. Kaimo turizmo samprata. Kaimo turizmo teikiamos paslaugos. Kaimo turizmo verslo organizavimas. Kaimo turizmo vartotojų poreikiai. Kaimo turizmo sodybos „ danielių slėnis“ verslo planas. Verslo plano santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo idėjos pristatymas. Kaimo ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 27 psl.
2015 05 19
Kaimo turizmo sodyba „POILSIO OAZĖ“ verslo planas
Santrauka. Kaimo turizmo projektas. „Poilsio oazės“ paslaugų aprašymas. Rinkodara. Konkurentai. Paslaugų pardavimas. Valdymas ir darbuotojai. Verslo rizikos vertinimas. Investicijos, finansavimas bei finansinės prognozės. SWOT analizė. Išvados. Literatūra.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 42 psl.
2015 07 11
Kaimo turizmo sodybos projektas
Įvadas. Kaimo turizmo sodybos koncepcija. Kaimo turizmo sodybos aplinkos veiksnių analizė. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Kaimo turizmo sodybos planavimas ir statyba. Sodybos vietos pasirinkimo veiksniai. Kaimo turizmo veiklos plėtros programa. Kaimo turizmo sodybos architektūrinė vizija. Kaimo turizmo sodybos infrastruktūra. Kelių ir ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 13 psl.
2013 02 04
Kaimo turizmas verslo planas Saulės slėnis
Reziume. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Žinios apie savininkus. Trumpa įmonės veikos apžvalga. Teisiniai aspektai. Vietovės aprašymas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto teikiama nauda. Paslaugos analizė. Technologinis procesas. Paslaugos apibūdinimas. Kaina. Rinkos analizė. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 32 psl.
2014 01 20
Kelionių agentūros verslo planas
Santrauka. Įvadas. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo pobūdis. Bendrovės vizija, misija, tikslai ir uždaviniai. Vizija. Misija. Tikslai. Uždaviniai. Makroaplinkos veiksniai. Rinkos apžvalga. Kainų strategija. Prekės strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Mikroaplinkos analizė. Įmonės struktūra, valdymo ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 23 psl.
2016 02 09
Naujo produkto įvedimas į rinką Virtuali kelionė
Įvadas. NAUJA PASLAUGA „Virtuali kelionė“. Unikalios prekės idėja. Rinkodaros strategijos planavimas. PEST analizė. PEST analizė. Politiniai veiksniai. PEST analizė. Ekonominiai veiksniai. SSGG analizė. Bandomoji rinkodara. Prekės pristatymas rinkai. Pasiruošimas tyrimui. Iš tyrimo gauta informacija. Prekės įvedimas į rinką. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 26 psl.
2015 10 28
Kaimo turizmo sodyba Saulėtekis verslo planas
Įvadas. Įmonės verslo planas. Rinkos analizė. Finansavimas. Pajamų ir išlaidų planas. Valdymo personalas ir darbuotojai (Organizacinė struktūra). Darbuotojai ir jų pareigos. Atlyginimai darbuotojams. Užsakymų valdymas. Motyvacinė sistema. Darbo vertinimo rodikliai. Rinkodaros strategijos paslaugos gyvavimo ciklas (įvedimo ir augimo) ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 15 psl.
2014 03 03
Kelionių organizatorius Verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Marketingas. Finansai. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 18 psl.
2017 01 19
Verslo planas viešbutis Vaidila
Įvadas. Situacijos analizė. Viešbučio steigimas. Viešbučio paslaugos. Kategorija. Viešbučio patalpos. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai. Darbuotojai. Viešbučio darbuotojo savybės. Personalo poreikio nustatymas. Darbuotojų funkcijos. Darbo užmokesčio fondas. Rėmimas. Finansinė dalis. Naudota literatūra.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 34 psl.
2016 05 05
Kaimo turizmo sodyba “Laukinis rojus” verslo planas
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Sodybos kūrimo koncepcija. Rinka ir jos analizė. Paslaugos.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 32 psl.
2015 01 13
Kaimo turizmo verslo planas (2)
Įvadas. Kaimo turizmo teoriniai aspektai. Kaimo turizmo sodybų lyginimas su tradicine sodyba. Kaimo turizmo sodybos „Tauragnas“ aprašymas. Bendra informacija apie įmonę ir jos veiklą. Verslo tikslai ir strategija. Rinka ir rinkodara. Paslaugų teikimo procesai. Įmonės struktūra ir valdymas. Kaimo turizmo sodybų įvaizdžio ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 32 psl.
2017 05 09
Kaimo turizmo verslo planas Žiogas
Kaimo turizmas. Verslo planas.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 24 psl.
2016 01 18
Kaimo turizmo sodybos „x“ verslo planas
Kaimo turizmo sodybos „x“ verslo planas.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 45 psl.
2016 03 19
Kaimo turizmo sodybos verslo planas „Ežeriukas“
Santrauka. Įmonės duomenys. Artimoji aplinka. Tiekėjai. Tarpininkai. Klientai. Konkurentai. Paslauga. Kaina. Reklama. Misija, tikslas, uždaviniai. Paslaugos planas. Turimas turtas. Numatomas įsigyti turtas. Darbo jėga. Sąnaudos. Išlaidos. Paslaugų kainos. Ssgg analizė. Informacijos šaltinių sąrašas.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 19 psl.
2017 03 20
Kaimo turizmo sodybos verslo planas (2)
Įvadas. Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Įmonės siūlomi produktai. Firmos charakteristikos. Nuosavybės forma. Vietovės, kur bus kuriama įmonė, aprašymas. Šakos plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Marketingo tikslai. Ssgg analizė. Rinkos segmentavimas. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 19 psl.
2015 11 24
Kaimo turizmo sodyba "Ilsėkis" verslo planas
Kaimo turizmo sodyba "Ilsėkis" verslo planas.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 18 psl.
2017 01 11
Kaimo turizmo sodyba „Vienersėlis“ verslo planas
Įvadas. Projekto esmė. Verslo idėja, pagrindiniai tikslai. Įmonės siūlomi produktai. Nuosavybės forma. Žinios apie verslininką. Vietovės aprašymas. Rinka. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos. Bvp. Nedarbas. Gyventojų skaičius. Plėtros tendencijos. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo planas. Ssgg analizė. Rinkos segmentavimas. ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 25 psl.
2015 04 05
Kaimo turizmo sodybos UAB „Rojus“ verslo planas
Uab „Rojus“ verslo plano santrauka. Uab „Rojus“ charakteristika. Įmonės paslaugų analizė. Patalpų aprašymas. Vietos aprašymas. Uab „Rojus“ idėja ir tikslai. Verslo idėja. Verslo tikslas. Uab „Rojus“ marketingo aplinka. Uab „Rojus“ makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė aplinka. Gamtinė aplinka. Kultūrinė – ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 32 psl.
2016 04 05
Kaimo turizmo verslo planas PAURŪNA
Apibendrinimas. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Reikalavimas ir stimuliavimas.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2016 01 05
Turizmo paslaugos Verslo planas
Verslo planas. UAB „4J ENTERTAINMENT“ įmonės uždaviniai ir valdymo filosofijos. UAB „4j entertainment“ teisinė bazė. Pagrindinė organizacinė įmonės struktūra. Atlyginimų prognozės. Trumpa paslaugos analizė. Kainoraštis. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. Žengimo į rinką kliūtys. Pagrindiniai ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2017 03 24
Apgyvendinimo sektoriaus subjekto galimybių studija (2)
Apgyvendinimo sektorius. Verslo idėja. Rinkos segmentas geografinis. Vartotojo elgsenos vidiniai požymiai. Rinkos segmentų išlaikymas.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 8 psl.
2016 04 25
Kaimo turizmo sodyba UAB „Gandriukas“
Bendra informacija apie įmonę. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas ir įmonės pristatymas. Rinkodara. Gamyba ( pardavimai ). Vadyba. Finansiniai skaičiavimai.
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2016 05 23