Tutoriaus vaidmuo


Pedagogikos referatas. Temos aktualumas.Tutoriaus vaidmens ir praktikanto socialinės profesinės integracijos teorinė analizė. Tutoriaus samprata, vaidmuo ir veikla. Praktikanto socialinė profesinė integracija. Požiūrio į tutoriaus vaidmenį ir praktikanto socialinę. Profesinę integraciją tyrimas. Tyrimo metodologija, respondentai. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo objektas – tutoriaus vaidmuo ir

Darbo problema – koks yra tutoriaus vaidmuo praktikanto profesinėje socialinėje integracijoje?

Darbo tikslas – teoriniu ir empiriniu aspektu išanalizuoti ir pagrįsti tutoriaus vaidmenį, jo veiklos funkcijas bei praktikanto socialinės profesinės integracijos reiškinį.

Darbo uždaviniai:

1.Atskleisti tutoriaus sampratą, vaidmenį bei jo veiklos funkcijas .

2.Išanalizuoti tutoriaus vaidmenį praktikanto profesinėje socialinėje integracijoje

3.Ištirti respondentų požiūrį į tutoriaus vaidmenį praktikanto profesinėje socialinėje integracijoje.

Darbo metodai:

•Mokslinės ir metodinės literatūros analizė.

•Anketinė apklausa.

Tutoriaus vaidmuo. (2013 m. Spalio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/tutoriaus-vaidmuo.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 19 d. 19:12