Tyrimai (22)

655 dokumentai
UAB „Apranga“ statistinių rodiklių analizė
Naudoti tyrimo metodai. Duomenų gavimo šaltinis. Praktinė tyrimo nauda. Duomenų gavimo būdai. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai indikatoriai. Metai Pardavimai tūkst. Lt Absoliutinis pokytis grandininiu būdu. Kitimo tempas didėjimo , mažėjimo tempas. Metai Bendrasis pelnas tūkst. Lt Kitimo tempas grandininiu būdu. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2017 04 22
UAB „Glassremis“ įmonės tyrimas
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. UAB „Glassremis“ gamybos organizavimo apžvalga. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. UAB „Glassremis” produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Technologinė gamybos teikimo schema. ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2017 05 05
Utenos gyventojų nuomonės apie vestuvių organizavimą Utenoje analizė
Vestuvių organizavimo sąvokos. Utenos apskrityje viestuvių organizavimo paslaugų tiekėjai. Renginių organizatorė – kristina kaikarienė. Utenos miesto gyventojų nuomonės apie vestuvių organizavimo įmonės tyrimas. Anketos rezultatai. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2015 11 07
Užbortiniai varikliniai įrenginiai
Užbortiniai varikliniai įrenginiai.
Laivybos tyrimai, Tyrimas, 12 psl.
2016 11 01
Vadybininkų nemateriali įtaka darbuotojams
Tiriamieji VšĮ ,, Sveikatinimo programos'' Sil sporto klubo darbuotojai. Mokslinių straipsnių analizė. Tyrimui naudoti metodai.
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 3 psl.
2016 12 27
Vaiko kalbos ugdymas
– 3 metai. – 6 metai. Žingsniai Fizinio aktyvumo srities pasiekimai. Žingsniai Emocijų suvokimo ir raiškos srities pasiekimai. Žingsniai Savireguliacijos ir savikontrolės srities pasiekimai. Žingsniai Savivokos ir savigarbos srities pasiekimai. Žingsniai Santykių su suaugusiaisiais srities pasiekimai. Žingsniai Santykių su ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 52 psl.
2017 11 15
Vaikų nuomuonė apie mokykinę aprangą
ĮVADAS Tyrimo problema. Pagrindinės sąvokos Apranga. Informacija apie mokyklos veiklą ir pradžią. Moksleivių į aprangą mokykloje apibendrinimas. Informacinių šaltinių sąrašas.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2017 05 22
Valdymo apskaitos tyrimas
Įvadas. Įmonės gaminių savikainos skaičiavimas. Tiesioginės išlaidos gaminio savikainai apskaičiuoti. Mokėtinas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis. Netiesioginės pastovios išlaidos. Bendrasis savikainos kalkuliavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Apskaitos tyrimai, Tyrimas, 7 psl.
2013 12 11
Valdžios sektoriaus finansų statistinis tyrimas
Įvadas. Valdžios sektoriaus finansų teoriniai aspektai. Lietuvos valdžios sektoriaus finansų to meto kainomis analizė 2011-2015 m. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų tyrimai, Tyrimas, 13 psl.
2017 04 05
Valiutos tyrimas
Įvadas. Pirma stebėjimo diena. Antra stebėjimo diena. Trečia stebėjimo diena. Ketvirta stebėjimo diena. Penkta stebėjimo diena. Šešta stebėjimo diena. Septinta stebėjimo diena. Aštunta stebėjimo diena. Devinta stebėjimo diena. Dešimta stebėjimo diena. Vienuolikta stebėjimo diena. Dvylikta stebėjimo diena. Trylikta stebėjimo ...
Bankininkystės tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2016 05 10
Vandenį veikiantys varytuvai
Tyrimo tikslas. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė-techninė dokumentacija. Išvados. Lietuviško išradimo aprašymo ir apibrėžties analizė Išradimo aprašymo analizė. Išradimo apibrėžties analizė.
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 14 psl.
2015 04 09
Vandens mažėjimas
Tyrimo tema Vandens mažėjimas. Dalykai kuriuos galima modifikuoti. Dalykai kuriuos galima išmatuoti stebėti. Dalykai kurie turi būti išlikę nepakitę. 900 800 700 600 500 400 300 200. 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500. Vandens Kiekis. ton Vandens sunaudojimas. Išvados.
Geografijos tyrimai, Tyrimas, 3 psl.
2017 09 17
Verslo pagrindai APRANGA finansinių rodiklių apžvalga
Verslo pagrindai APRANGA finansinių rodiklių apžvalga.
Verslo tyrimai, Tyrimas, 13 psl.
2016 04 21
Vidinės komunikacijos organizacijoje vertinimas
Komunikacija organizacijoje gali būti suvokiama ne tik informacijos pasikeitimu, bet svarbu tampa ir patyrimas, išsakytos mintys, išgyvenimai. Komunikacijos sąvokos apibrėžti tiksliai negalima, nes ji apima daug veiklos sričių, vadinasi, siekiant apibrėžti komunikacijos sampratą organizacijoje būtina išanalizuoti kelis mokslininkų ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 3 psl.
2016 12 27
Viešojo transporto naudojimo lygis
Įvadas. Teorinė dalis. Gyventojų skaičius, susisiekimo sistemos būklė. Vilniaus miesto gyventojų skaičius. Automobilizacijos lygis. Miesto susisiekimo sistemos infrastruktūra. Vilniaus viešasis transportas. Įmonės veiklos funkcijos, misija ir vizija. Praktinė dalis. Anketos klausimynas. Anketos duomenų analizė. Išvados. ...
Transporto tyrimai, Tyrimas, 26 psl.
2017 04 20
Viešojo transporto susisiekimo kokybė
Įvadas. Temos aktualumas.Problematika. Mažas maršrutų pasirinkimas į/iš Jaunystės gatvę. Darbo tikslas ištirti viešojo transporto susisiekimo kokybę. Darbo uždaviniai. Ištirti studentų nuomonę apie viešojo transporto susisiekimo kokybės problemas.Išsiaiškinti autobusų maršrutų gerinimo būdus. Darbo metodai apklausa, ...
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 9 psl.
2017 05 04
Vingio parko tinkamumo rekreacijos ir turizmo plėtrai vertinimas
Vingio parko tinkamumo rekreacijos ir turizmo plėtrai vertinimas. Įvadas. Želdynų sąvokos apibrėžimas. Želdynų klasifikacija. Miesto miškai. Vingio parkas. Išvados. Literatūra.
Turizmo tyrimai, Tyrimas, 7 psl.
2014 05 06
Visa tiesa apie mokyklą mokinių akimis tyrimas
Visa tiesa apie mokyklą mokinių akimis tyrimas.
Lietuvių tyrimai, Tyrimas, 6 psl.
2015 11 30
Vitaminų išradimų vystymosi tendencijas
Vitaminų išradimų vystymosi tendencijas Technikos lygio tyrimas. Pristatymas. Tyrimo tikslas. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė – techninė dokumentacija. Analizuojant techninio lygio tyrimą ištyriau, jog didžiausias vystymosi tendencijas iš mano tiriamųjų šalių turi ...
Technologijų tyrimai, Tyrimas, 11 psl.
2017 09 28
Why the trust poliical parties and government in Lithuania is so low
Majority of people in our society don‘t need any responsibility for there life and this is the main point why the people always blame the government and political parties.I believe most of retiree are not satisfied with there little pensions that is why they always blame government and the ruling parties. Students, I think, are more ...
Politologijos tyrimai, Tyrimas, 6 psl.
2016 11 24
Žaliojo marketingo samprata ir vystymosi perspektyvos Lietuvoje
Žaliojo marketingo samprata ir vystymosi perspektyvos Lietuvoje. Teorinė žaliojo marketingo koncepcija ir jos vystymasis. Žaliojo marketingo sampratos ir vystymosi perspektyvų Lietuvoje empirinis tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Mokslo tiriamojo darbo pasirinkimo motyvai. Praktinė darbo vertė. Žaliojo marketingo samprata ir evoliucija. ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 59 psl.
2017 05 03
Žargonai mokinių šnekamojoje kalboje
Tiriamasis darbas „ žargonai mokinių šnekamojoje kalboje “. Sakinys Iš anglų kalbos Iš rusų kalbos. Laughing Out Loud.
Kalbos kultūros tyrimai, Tyrimas, 3 psl.
2017 03 18
Žemės fondo palyginimas Klaipėda - Vilnius
Įvadas. Klaipėdos apskrities socialinė, ekonominė ir kultūrinė situacija. Ekonominė situacija. Kultūrinė situacija. Socialinė situacija. Vilniaus apskrities socialinė, ekonominė ir kultūrinė situacija. Ekonominė situacija. Kultūrinė ir socialinė situacija. Klaipėdos apskrities žemės fondo pasiskirstymo 2012 metais ir 2013 ...
Geodezijos tyrimai, Tyrimas, 20 psl.
2016 05 15
Žmonių elgesys viešajame transporte
Žmonių elgesys viešajame transporte.
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 4 psl.
2016 10 12
Žurnalistikos straipsnis
Man, 20 is jailed for frauding with flats.
Žiniasklaidos tyrimai, Tyrimas, 1 psl.
2014 11 12