Ūkio subjekto analizė


Statistikos kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo duomenys. Aprašomoji statistika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Vieno namų ūkio nario pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Hipotezių tikrinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Skurdo rodiklių apskaičiavimas. Pajamų nelygybės namų ūkio su vaikais ir be jų įvertinimas. Koreliacinė analizė. Regresinė analizė. Išvados.


Atlikus namų ūkių statistinio tyrimo skaičiavimus, galima suformuluoti šias išvadas:

1. Tiriamųjų namų ūkių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą tolygiai pasiskirsto tarp penkių didžiųjų miestų, kitų miestų ir kaimo. Pagal sudėtį stipriai pirmauja namų ūkiai vaikų (61 proc.), tuo tarpu tarp turinčių vaikus daugiausia yra šeimos su keturiais ir daugiau vaikų (61 proc.). Beveik pusė namų ūkių galvų (49 proc.) turi aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, likusieji – vidurinį ir žemesnį. Daugiausia namų ūkio galvų yra samdomi darbuotojai (61 proc.), daugiausia dirbantys privačiame ir viešajame žemės ūkio sektoriuje.

Ūkio subjekto analizė. (2014 m. Gruodžio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/ukio-subjekto-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 19:16