Uždaras teodolitinis ėjimas savarankiškas darbas


Geodezijos savarankiškas darbas.

Uždaras teodolitinis ėjimas savarankiškas darbas.


Aiškiai rašykite skaičius. Skaičiavimo rezultatus apvalinkite ir atsakyme palikite tiek skaitmenų, kiek reikalauja paklaidų teorijos taisyklės.

Rašykite formules, kurias naudojate skaičiuodami.

Brėžinius ir schemas braižykite pagal reikalavimus.

Darbo ataskaitai pateikite: darbo užduotį, pradinius duomenis, skaičiavimus, brėžinius nubraižytus tušu, schemas – pieštuku.

kampų ir linijų reikšmės. Apskaičiuotas kampų nesąryšis, leistinas jų nesąryšis. Pataisyti kampai ir atlikta jų kontrolė. Apskaičiuoti linijų direkciniai kampai su kontrole1 balas

Apskaičiuotos koordinačių prieaugių reikšmės, koordinačių prieaugių nesąryšiai bei įvertintas ėjimo tikslumas ir jo leistinumas.1 balas

Reikiamu tikslumu apskaičiuotos taškų koordinatės.1 balas

Tinkamai parinktos koordinatinių linijų reikšmės.1 balas

Teisingai pakloti teodolitiniai taškai.1 balas

Tvarkingai plane surašytos taškų koordinatės, linijų rumbai ir ilgiai.1 balas

Nepriekaištingai pagal sutartinių ženklų reikalavimus nubraižytas planas 1 balas

Grafiškai teisingai nustatytos dviejų taškų koordinatės2 balai

Pagal dėstytojo duotas koordinates taškas pažymėtas plane reikiamu tikslumu1 balas

Uždaras teodolitinis ėjimas savarankiškas darbas. (2016 m. Balandžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/uzdaras-teodolitinis-ejimas-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Balandžio 27 d. 06:21