Uždaviniai

252 dokumentai
10 klasės geografijos knygos klausimai ir atsakymai
Kuo aukštųjų technologijų pramonė skiriasi nuo tradicinės? Kuo skiriasi ekonomiškai stiprių ir silpnų šalių pramonė? Dėl kokių priežasčių visame pasaulyje dirba tiek daug vaikų? Kodėl lietuvoje taip sparčiai auga statybų sektorius? Kurios pramonės šakos lietuvoje yra perspektyviausios? Kaip lietuvoje galima dar labiau ...
Geografijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2012 03 19
Uždaviniai su sprendimais. Pavyzdys:200X m. kovo mėn. UAB “Rasa” užregistruotos tokios ūkinės operacijos:1.03 03 atidaryta įmonės sąskaita banke ir įnešta į ją 32 000 Lt. už parduotas akcijas.2.03 05 įsigytas krovininis automobilis už 16 000 Lt. ir benzino už 640 Lt.3.03 10 gauta 15 000 Lt. trumpalaikė ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2010 03 03
Logikos uždaviniai ir jų atsakymai
Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Jūsų žinios apie įrodymą ir argumentacija, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Sudarykite trumpa svarbiausių logikos terminų žodynėlį ( ne daugiau 10 terminų).
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2010 03 03
Anglų opportunities education for life pratybų atsakymai
Visos padarytos anglu k. opportunities education for life pratybos. Pilni opportunities pratybų atsakymai moksleiviams.
Anglų uždaviniai, Uždavinys, 9 psl.
2012 10 14
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 psl.
2010 03 03
Ekonomikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai
Ekonomikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai su paaiškinimais. Kai ribiniai kaštai (mc) didesni už vidutinius kintamuosius kaštus (avc), o gamybos apimtis didėja, tai. Tobulosios konkurencijos firmos pasiūlos kreivė yra:. Kuris grafikas rodo, kad yra masto ekonomija? Kokią kainą nustatys pelną maksimizuojanti firma. Įvairūs kiti ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 10 psl.
2011 03 22
Mikroekonomikos uždavinių sprendimai
Uždavinių sprendimai. Užpildykite lentelę. Nustatykite kokią kainą ir gamybos apimtį pasirinks firma, jei ji yra monopolija. Pavaizduokite reagavimo funkcijas grafike, ir nustatykite bei paaiškinkite kiek prekių gamins a ir b firmos, jei susidarys rinkoje kurno pusiausvyra. Apskaičiuokite už kokią mažiausią kainą apsimoka įrengimus ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2010 03 03
Dviatramės sijos stiprumo skaičiavimas
Dviatramės sijos stiprumo skaičiavimas. Apskaičiuoti brėžinyje parodytą dviatramę siją. Sudaryti įrąžų – lenkimo momentų (m) ir skersinių jėgų (q) diagramas. Parinkti sijai dvitėjinio profilio skerspjūvį ir patikrinti jį tangentinių įtempimų veikimui. Randame reakcijas atramose. Patikrinimas. Skersinių jėgų diagramos ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2013 04 03
Kaštų skaičiavimas. Gamybos apimties apskaičiavimas. Darbo laiko fondo planavimas. Tiesioginės gamybos išlaidos. Žaliavos vertės nustatymas. Darbininkų darbo užmokesčio apskaičiavimas. Priskaitymai socialiniam draudimui. Kaštų suvesbuhalterinės pelno (nuostolio) ataskaitos sudarymastinė ir kainų nustatymas. Kainų nustatymas ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2011 05 31
Finansų matematika uždaviniai su sprendimais
Finansų matematika uždaviniai su sprendimais. 40 finansų uždavinių su sprendimais.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 41 psl.
2014 11 06
Elementarių logikos užduočių pratybos
Elementarių logikos užduočių pratybos. Įvadiniai paaiškinimai. Teiginių logika. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 21 psl.
2010 03 03
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas
Vienfazės sinusinės srovės elektros grandinės skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Nubraižome nagrinėjamos grandinės schemą. Pasirenkame teigiamas srovių ir kontūrų apėjimo kryptis. Nagrinėjamai grandinei (. Pav. ) užrašome kirchhoffo lygtis diferencilinėje ir kompleksinėje formose. Diferencialinė forma. Kompleksinė forma. ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2013 05 23
Triukšmo lygio skaičiavimas
Triukšmo lygių skaičiavimas. Triukšmo lygio gyvenamojo rajono pakraštyje skaičiavimas. Triukšmo slopinimo sienelės projektavimas. Garsą izoliuojantys gaubtai.
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2012 02 22
Darbo užmokesčio žiniaraštis. Bendrasis žurnalas. Bandomasis balansas. Koregavimai. Ilgalaikio turto žiniaraštis. Žaliavų sunaudojimas pagal normas. Likučių žaliavų sąskaitoje pasikeitimai. Žaliavų sąnaudos pagamintai produkcijai. Pagamintos produkcijos likučių įvertinimas. Likučių nebaigtoje gamyboje įvertinimas. Mokesčių ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2011 06 22
Sudėtinga elektros grandinė skaičiavimas
Sudėtinga elektros grandinė. Apskaičiuokite visų šakų sroves, kai žinomos visų rezistorių varžų vertės, šaltinių elektrovaros. Sudarykite galių balansą. Grandinė su mano duomenimis. Kirchofo metodas. Galių balansas. Kontūrų srovės metodas. Superpozicijos metodas. Mazgų įtampos metodas. Išvados.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2012 06 07
Mikroekonomikos uždaviniai su atsakymais
Mikroekonomikos uzdavinius testiniai klausimai ir atsakymai. Pagrindinės kategorijos. Išsirinkite apibrėžimą, geriausiai apibūdinantį ekonomikos teorijos dalyką. Kokia tezė neturi ryšio su ekonomikos teorijos dalyko apibrėžimu. Ką tyrinėja ekonomikos teorija? Gamtos ištekliai skirstomi į. Kokie yra istoriniai ekonominių sistemų ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2012 09 23
Atsargų valdymas pavyzdys
Atsargų valdymas. Užduotis. Įmonės metinė produktų apyvarta – 20 000 vnt. Prekių. Vieno užsakymo tvarkymo išlaidos sudaro 2 500 Lt. Vidutinė vieno atsargų vieneto kaina yra 1000 Lt. Atlikus atsargų saugojimo išlaidų analizę nustatyta, kad metinės šios išlaidos sudaro 1,7 proc. Produkto kainos. Įmonė rengiasi rekonstruoti ...
Verslo uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 09 29
Inžinerinės mechanikos uždaviniai su sprendimais
Mechanikos uždaviniai. 20+ uždavinių iš inžinerinės mechanikos + teorija ir paaiškinimai, uždavinių sprendimai.
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 32 psl.
2013 04 22
Saulės elektrinės skaičiavimas
Saulės elektrinių pagrindinių parametrų skaičiavimas. Techinė užduotis. Se planuojama naudoti kristalinio silicio fotoelektrinius modulius, kurių charekteringi duomenus pateikti lentelėje. Saulės spindekjimo trukmės ir saulės energijos koreliacinės priklausomybės pateiktos. Lentelėje. Sedarbo sąlygos sujungt su standartiniu ...
Elektronikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2013 03 20
Metalinės sijos skaičiavimas
Skaičiuotinės ir charakteristinės tolygiai išskirstytos apkrovos vienam tiesiniam metrui nustatymas. Sijos skaičiuojamosios schemos sudarymas ir įrąžų skaičiavimas. Reikalingo skerspjūvio atsparumo momento nustatymas. Sijos sienelės aukščio parinkimas. Sijos sienelės storio parinkimas iš kirpimo sąlygos. Reikalingas juostos ploto ...
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2014 12 01
Finansų pagrindai individuali užduotis
1.Užduotis: Įmonė nagrinėja du alternatyvius investicinius projektus A ir B. Palyginkite šių projektų rizikingumą, kai šių projektų pelningumo prognozės pateiktos lentelėje:AtsakymasUžduotis: Prekę X gamina dvi įmonės A ir B. Įmonės A pastovūs kaštai yra 50 tūkst. litų, įmonės B 30 tūkst. litų. Kintami kaštai ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 11 psl.
2013 11 29
Chemijos knygos 8 klasei atskymai į klausimus nuo 50-80psl.
Chemijos knygos 8 klasei atskymai į klausimus nuo 50-80psl.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2013 01 26
Integralinis skaičiavimas. Uždaviniai
Neapibrėžtinis integralas. Suintegruokite. Apibrėžtinis integralas. Apskaičiuokite apibrėžtinius integralus. Netiesiginiai integralai. Integralų taikymas ekonomikoje. Gaminio ribiniai bendrieji kaštai per dieną yra čia x yra gaminių kiekis. Gaminio pastovieji kaštai per dieną yra 200 Lt. Kokie yra pirmųjų 400 gaminių bendrieji ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2011 06 17
Konstrukcijų skaičiavimas sijos skaičiavimas
Konstrukcijų skaičiavimo dalis. Siją veikiančios apkrovos. Perdangos įražų skaičiavimas. Armatūros skerspjūvio parinkimas išilginėse sijose.
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2013 04 29
Mišrus rezistorių jungimas
Mišrus rezistorių jungimas. Uždavinys su sprendimu. Schema. Nuolatinės srovės elektrinė grandinė – mišriai sujungti elementai. Šaltinio vidaus varža lygi 0. Schemoje pažymėkite srovių kryptis. Srovių ir įtampų indeksus žymėkite pagal varžų indeksus. Apskaičiuokite ekvivalentinę varžą Re; sroves, pratekančias per ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2012 06 25
Mikroekonomikos uždaviniai. Gamybos galimybių kreivė. Elastingumas. Kaštai. Pelną maksimizuojanti gamybos apimtis
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2012 10 08
Bandomasis balansas
Uab “madlena” xxx. Gegužės. D. Bandomasis balansas (lt). Paaiškinimas. Pasibaigus kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui, turi būti sudaroma finansinė atskaitomybė. Norint nustatyti, kokiu turtu disponuoja įmonė “madlena” ir kam tas turtas priklauso sudariau bandomąjį balansą. Jis reikalingas tam, kad patikrinčiau, ar teisingai ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2010 03 03
Juostinio konvejerio pavaros skaičiavimas
Juostinio konvejerio pavaros skaičiavimas. Tikslas. Šio namų darbo tikslas yra susipažinti su pagrindinių juostinio konvejerio dydžių skaičiavimo principu. Taip pat šiuo darbu yra siekiama pagal atitinkamus dydžius iš katalogų konvejeriui parinkti elektros variklį, reduktorių su variatoriumi. Užduotis. Pagal pateiktus duomenis (1 ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2014 05 11
Niutono dėsniai. Uždaviniai.
Niutono dėsnių kartojimas. 45kg masės krovinys juda horizontalia plokštuma, veikiamas 294n jėgos, kurios kryptis sudaro su horizontu 30laipsniu kampą. Krovinio trinties į plokštumą koeficientas 0,1. Koks judėjimo pagreitis? 3. 1t masės automobilis kyla 30laipsniu įkalne, veikiamas 7kn traukos jėgos. Automobilio padangų trinties į ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2010 03 03
Mechanikos gniuždymo ir tempimo uždavinys
Tempimas ir gniuždymas. SĄLYGA Sudaryti ašinių jėgų įražų ir normalinių įtempių diagramas, patikrinti stiprumą. Paskaičiuoti kvadratinio skerspjūvio (kraštinės ilgis a=20mm. ) strypo absoliutinę išilginę deformaciją, kai F1=20kN, F2=12kN, σt=320MPa, nadm= 2, E=2•105MPa.Sprendimas. Išvada. Sprendimas.
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2014 03 04