Uždaviniai (2)

245 dokumentai
Trikampio ir žvaigždės grandinių skaičiavimas
Apskaičiuoti nurodytos elektros grandinės ekvivalentinę varžą ir iš šaltinio naudojamą srovę, kai žinomos visų rezistorių varžos ir šaltinio elektrovara. Šaltinio vidaus varža lygi nuliui.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2012 06 25
Mechanikos gniuždymo ir tempimo uždavinys
Tempimas ir gniuždymas. SĄLYGA Sudaryti ašinių jėgų įražų ir normalinių įtempių diagramas, patikrinti stiprumą. Paskaičiuoti kvadratinio skerspjūvio (kraštinės ilgis a=20mm. ) strypo absoliutinę išilginę deformaciją, kai F1=20kN, F2=12kN, σt=320MPa, nadm= 2, E=2•105MPa.Sprendimas. Išvada. Sprendimas.
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2014 03 04
Tempiamo ir gniuždomo laiptuoto strypo skaičiavimas
Užduotis. Apskaičiuokite brėžinyje parodytą vienu galu įtvirtintą tempiamą – gniuždomą strypą:. )sudarykite įrąžų – ašinių jėgų (n), norminių įtempimų (σ) ir skerspjūvių pasislinkimo (δ) diagramas. ). Raskite strypo laisvojo galo pasislinkimą. ). Apskaičiuokite stiprumo atsargos koeficientą. Schema. Duomenys. ...
Medžiagų mokslo uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2010 12 13
Baudžiamosios teisės uždaviniai ir jų analizė
Užduotis. Atsakymas. Dėl plėšimo kvalifikavimo. Dėl nužudymo kvalifikavimo. Dėl straipsnių individualizavimo. Užduotis. Atsakymas. Dėl nusikalstamų veikų kvalifikavimo. Dėl plėšimo inkriminavimo subjektyviųjų ir objektyviųjų požymių. Dėl elektroninės mokėjimo priemonės neteisėto disponavimo ir jos duomenų panaudojimo ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 23 psl.
2013 12 11
Reikia:. Užregistruoti ūkines operacijas bendrajame žurnale. Perkelti duomenis į didžiąją knygą. Sudaryti uab "piramidė". M. Liepos. D. Bandomąjį balansą. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą. Apskaičiuokite darbo užmokestį šiems darbuotojams.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2012 11 09
Ekologinės gamybos lankstinukai
Įsėliniai augalai ekologiniuose ūkiuose. Įsėliniai augalai. Pagrindinis reikalavimas įsėliniams augalams. Įsėlinių augalų teikiama nauda. Įsėliniai augalai – vienas iš kovos su piktžolėmis būdų. Įsėliniai augalai Raudonasis dobilas. Paprastoji šunažolė. Vienametės svidrės. Tręšimo ypatumai ekologiniuose ūkiuose. ...
Ekologijos uždaviniai, Uždavinys, 18 psl.
2015 12 16
Ekonominės prognozės
Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Ilgalaikė prognozė. Tiesinės regresijos modeliai. Transformuoti tiesinės regresijos modeliai. Literatūra.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 9 psl.
2010 03 03
Gelžbetonio perdengimo skaičiavimas
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunotos plokštės ir surenkamojo perdenginio plokštės skaičiavimas stiprumui. Užduotis: suprojektuoti ir apskaičiuoti gelžbetonio monolitinio bei surenkamojo perdenginio stiprumą. Perdenginio schema. Perdenginio pjūvis. Apkrovų schema. Apkrovų lentelė. Lenkimo momentų skaičiavimas. Lenkiamųjų ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2012 01 17
Ginčo sprendimas
UAB ,,Kursas‘‘ ir UAB ,,Afektas‘‘ sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią susitarė bendrai statyti pastatą. Sutartyje buvo nustatyta, kad UAB ,,Kursas‘‘ avansu (kaip būsimas pagal sutartį įmokas) perves į UAB ,,Afektas‘‘ sąskaitą 100 000 Lt. Jungtinės veiklos sutarties įsigaliojimą šalys susiejo su ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 06 16
Mikroekonomikos uždaviniai
Kuris iš šių teiginių yra teisingas? Jei esant dabartinei gamybos apimčiai firmos ribinės pajamos mažesnės už ribinius kaštus, tai firma turi. Monopolinės firmos vidutinės pajamos. Laužta paklausos krievė oligopolijoje susidaro, kai. Monopolinė konkurencija skiriasi nuo tobulosios konkurencijos tuo, jog.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2011 06 22
Programavimo C kalba užduotys praktikai
Programavimo C++ kalba uždaviniai. 35 Uždaviniai pasipraktikavimui. Atlikite užduotis Nr. 1 pagal savo numerį grupės sąraše. Jei kam sąrašo gale neužteks skaičių, vėl pradėkite iš pradžių. Taip pat atlikite užduotį Nr. 3; vidinę struktūros sudėtį galite pasirinkti savo nuožiūra. Užduotis Nr. 2 nėra privaloma, bet jei ją ...
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2010 03 03
Statistikos užduotys
Šios užduoties tikslas. Išsiaiškinti žodžio „statistika“ kilmę ir esmę, aptarti jos raidą. Susipažinti su oficialiosios statistikos organizavimu Lietuvoje ir pagrindiniais statistinės informacijos šaltiniais. Perprasti Europos statistikos sistemą.
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 31 psl.
2013 12 16
Tarptautinė teisė uždavinys
5 uždavinys. Literatūros sąrašas.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 8 psl.
2015 05 12
Apskaita biudžetinėse įstaigose uždaviniai
Finansų ir apskaitos katedra. Buhalterinės apskaitos studijų programos studentė. Praktikos ataskaita. Darbo vadovė. Panevėžys,. Užduotis. Finansų ir apskaitos katedra. Apskaitos biudžetinėse įstaigose praktika.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 38 psl.
2013 11 14
Elektros variklio galios ir dažnio parinkimas
Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyra. Pusiausvyros sąlygos? Užduotis: jėgų sistemai, kuri veikia plokščią konstrukciją sudaryti pusiausvyros lygtis. Lenkiamų elementų stiprumas, patikrinamasis ir projektinis skaičiavimas. Skersinės jėgos. Lenkimo momentai. Jėgos darbas ir galia sukamajame judesyje.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2012 03 21
Konstrukcijų skaičiavimai
Susipažinti su pastatų konstrukciniųschemų tipais ir jų pasirinkimo kriterijais. Mokėti sudaryti laikančių konstrukcijų skaičiuojamąsias schemas. Mokėti parinkti laikančios konstrukcijos medžiagą. Mokėti palyginti konstrukcinius sprendimus. Žinoti laikančių konstrukcijų medžiagų savybes(mechanines, deformacines). Žinoti ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 9 psl.
2011 03 19
Nuolatinės srovės grandinė
Tiriama nuolatinės srovės grandinė sudaryta iš keleto rezistorių sujungtų mišriai. Nubraižyti elektrinę schemą. Schemoje sužymėti srovių kryptis. Surasti ekvivalentinę grandinės varžą Re,srovės stiprį I, įtampą U, vartojamą galią, visos grandinės vartojamą energijos kiekį per 8 val. Prie kintamos įtampos U, kurios ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 13 psl.
2012 04 27
Finansų uždaviniai
Aleksandro stulginskio universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto ekonomikos , apskaitos ir finansų institutas. Užduotis. Gyventojų pajamų ir su juo susijusių mokesčių bei įmokų apskaičiavimas. Užduotis. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Pajamų ir sąnaudų rūšys Suma € AP NP LA RD. Užduotis. Pridėtinės vertės mokesčio ...
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2016 05 05
Smėliagaudės parinkimas
Smėliagaudės paskirtis – išskirti smulkiąsias mineralines daleles iš nuotekų. Parenkame darbines smėliagaudes be aeracijos. Vienos smėliagaudės skerspjūvio plotas.
Aplinkos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2011 05 29
Statikos uždavinys
Uždavinio sąlyga: apskaičiuoti konstrukcijos atramų reakcijas ir vidines jegas taške c. Uždavinio duomenys:. Uždavinio schema:. Sprendimas. Kiekvienam elementui sudarome tris pusiausvyros lygtis.
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2012 10 06
Smulkių siuntų išlaidos
Kokią poziciją pagal išlaidas užimtų C įmonė? A įmonės išlaidos 470,60 Lt, B įmonės išlaidos 298 Lt. Remdamiesi per savaitę siųstų siuntų duomenimis (1 lentelė) ir įmonių smulkių siuntų vežimo kainų nustatymo lentele (2 lentelė), pagal formule nustatome visos savaitės siuntos bendras sąnaudas. Per savaitę siųstų ...
Logistikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 03 31
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas (2)
Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų teorinio reikšmingumo nustatymas. Statybos montavimo darbų organizavimo įvertinimas, taikant ekspertinį rangavimo metodą. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų vertinimo kriterijų subjektyvaus reikšmingumo nustatymas. Statybos alternatyvių projektinių sprendimų ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 20 psl.
2015 02 11
Chemijos uždaviniai su sprendimais
6 l azoto ir vandenilio mišinio, kuriame vandenilio du kart mažiau negu azoto, praleista pro katalizatoriø, kurio temperatūra 450 C. Slėgis reaktoriuje 30 390 Pa. Gautas amoniakas buvo neutralizuojamas sieros rūgštimi. Sunaudota 400 ml 3 mol/l koncentracijos sieros rūgšties tirpalo. Apskaičiuokite praktinæ reakcijos išeigą.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2010 03 03
Dujotiekio projektavimas
Dujotiekio projektavimas. Suprojektuoti dujotiekio stovą 6 aukštų gyvenamajame name. Kiekviename bute prijungti keturių degiklių dujinę viryklę, kurios debitas Q1=1,18 m3/h ir vandens pašildytuvas T-1,35 kurio debitas Q2=1,35 m3/h. Naudojamos gamtinės dujos. Vamzdžiai- plieniniai normalieji.
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2012 09 26
Fizikos bandomasis
Fizkos bandomojo egzamino užduotis. Pagrindinės formulės. Koks kūno poslinkis per 4 s? Beorėje erdvėje krinta metalinis rutuliukas, kamštis ir paukščio plunksna. Kurio šių kūnų pagreitis didžiausias? Kūnas juda apskritimu pagal laikrodžio rodyklę. Kokia linijinio greičio kryptis taške A?Tiesiu horizontaliu keliu judantį ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 20 psl.
2012 03 26
Raštija Lietuvoje
Užduotis pažymiui nuo 9 iki 10 balų.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2015 10 16
Ūkio statistikos uždavinys
Ūkio statistikos užduotis. Pirma užduotis: makroekonominių rodiklių skaičiavimas ir tyrimas. Antra užduotis: įmonės statistika. Trečia užduotis: namų ūkių vartojimo tyrimas. Ketvirta užduotis: ūkio ekonominio augimo ir jo ciklų tyrimas.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 19 psl.
2013 02 15
Apskaitos uždavinys
Praktinė užduotis. UAB“Kvietys“ atsargas apskaito įsigijimo ir pasigaminimo savikaina, taikant nuolat apskaitomų atsargų būdo FIFO įkainojimo metodą. Per ataskaitinį laikotarpį pagamintos produkcijos savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Sąskaitų likučiai 20XX gruodžio 31 d. Sąskaita 20110 „Žaliavos ir ...
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2015 02 09
Bpt uždavinys ir jo sprendimas
Nuosprendis baudžiamajame procese. Apkaltinamasis nuosprendis, jo pagrindimas. Išteisnamasis nuosprendis. Nepertraukiamo bylos nagrinėjimo teisme bei teisėjų nekeičiamumo principų esmė ir paskirtis baudžiamajame procese. Baudžiamojio proceso principų reikšmė. Bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo ir teisėjų nekeičiamumo principai– ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 13 psl.
2013 04 25
Civilinės teisės užduotys
Ar pripažinus negaliojančiu pagrindą kuriuo prievolė pasibaigė ji atnaujinama. Ar visais atvejais tinkamas prievolės įvykdymas reiškia jos pabaigą ? Kodėl. Nuomos teisinių santykių atveju ? Naikinamasis terminas. Nuomos teisinių santykių atveju , sudaryta nuomos sutartis baigiasi terminui suėjus , jeigu šalys jos neatnaujina CK. ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 10 psl.
2015 09 30