Uždaviniai (3)

245 dokumentai
CV anglų kalba
Personal information. Work experience. Working in a team of five persons. Transferable. Quick learning skills. Responsibility. Education al background. Isced. Personal skills. Additional information.
Anglų uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2016 10 26
Ekonomikos uždavinių sprendimas
Atsargų poreikio ir panaudojimo efektyvumo analizė. Užduotys. Gamybinis pajėgumas. Užduotys. Išlaidos ir sąnaudos. Užduotys. Įmonės atsargų poreikis tiesiogiai priklauso nuo gaminamos produkcijos asortimento. Bet kokiu atveju, kuo trumpiau saugomos atsargos, tuo mažiau įmonė patiria jų saugojimo išlaidų, tačiau kiekis turi būti ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2010 03 03
Elektrostatikos uždaviniai Kulono dėsnis
Du taškiniai įelektrinti kūnai, kurių kiekvieno krūvis lygus 1 μC, nutolę 30 cm atstumu vienas nuo kito. Apskaičiuokite šių kūnų elektrostatinės sąveikos jėgą.2. Du vienodi taškiniai įelektrinti kūnai nutolę vienas nuo kito 0,5 m atstumu. Jų elektrostatinės sąveikos jėga lygi 3,6 N. Apskaičiuokite kiekvieno kūno ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 12 29
Fizikos olimpiados 10 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. 10 klasė. Radaras, kas 30 s matuodamas atstumą iki lėktuvo, parodė 20 km, 19 km, 18,5 km. Kokiu greičiu skrenda lėktuvas (lėktuvo greitis nekinta)? Ant horizontalaus slidaus stalo padedama 0,5 m ilgio vienalytė grandinė taip, kad jos penktadalis nusviręs ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2010 03 03
Funkcijos riba
Funkcijos riba. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iii ir iv ribų tipo. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iš temos funkcijos tolydumas. Raskite šių funkcijų išvestines. Remdamiesi lopitalio taisykle, raskite šias ribas. Ištirti funkciją ir nubrėžti jos grafiką.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2013 04 19
Šalutinių sakinių laipsniai
Šalutinių sakinių laipsniai. Nurašykite sakinius. Padėkite skyrybos ženklus. Nubrėžkite sakinių schemas. Pažymėkite šalutinio sakinio rūšį ir laipsnį. Vertinimo kriterijai. Vertinimo normos.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 11 psl.
2013 03 04
Baudžiamoji teisė uždavinys
Uždavinys A, B ir C važiavo automobiliu bei viršijo greitį. Už greičio viršijimą jie buvo sustabdyti policijos pareigūnų. Sustojus ir laukiant ateinančio pareigūno, vairuotojas A draugams B ir C pasiūlė „susimesti“ kyšiui, B ir C sutiko. A turėjo 50 Lt., B ištraukė dar 50 Lt., kadangi C buvo nepasiturintis ir pinigų ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2013 04 15
Darbo teisės uždavinys ir jo analizė
Įvadas. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Papildomas darbas ir antraeilės pareigos. Darbo sutarties nutraukimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Drausminės nuobaudos. Drausminės nuobaudos parinkimas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 10 psl.
2016 03 23
Filosofijos savikontrolės užduotys nr. 3
Kokį santykį su tikrove iliustruoja teritorijos ir žemėlapio metafora? Kaip suprasti Baudrillard’o tezę, kad dabar ne tikrovė, bet reprezentacijos eina pirma ir pati tikrovė yra iš karto duota simuliuotu pavidalu? Kas religijoje, religiniame pasaulėvaizdyje yra tikrovė, o kas – reprezentacija? Į kokį paradoksą pakliūva ...
Filosofijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 06 02
Hidraulinių nuostolių koeficientai ir jų skaičiavimas
Pradiniai duomenys. Skaičiavimų schema. Skaičiavimai. Vietiniai nuostoliai. Ištekėjimas iš rezervuaro į vamzdį. Posūkis. Susiaurėjimas. Sklendė. Įtekėjimas iš vamzdžio į rezervuarą. Vietinių nuostolių vamzdžiuose skaičiavimas. Bernoulli lygtis. Bernoulli lygtis užduočiai. Hidrauliniai nuostoliai. Išvedimas į debito ...
Mechanikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2013 12 09
Infliacijos apskaičiavimas
Infliacijos apskaičiavimo pavyzdys.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2013 04 25
Kondensatorių jungimas
Kondensatorių jungimas Duota Eil. Nr pav nr c1 c2 c3 c4 c5 c6 c. ΜF Randamas bendras krūvis įtampų kritimus ant kondensatorių. Kai kondensatoriai sujunkti nuosekliai jų krūviai yra lygūs. Randami įtampų kritimai ant kondensatorių. Lygiagretaus jungimo įtampos yra lygios. Žinodami įtampą ant antro kondensatoriaus galima rasti ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2015 01 15
Matavimų rezultatų apdorojimo praktiniai darbai
Matavimų rezultatų apdorojimas praktiniai darbai. Kaunas , 2015 Praktinis darbas Nr. Vidutinės , vidurinės ir vidutinės kvadratinės paklaidos ir ribos paklaidos skaičiavimas. Darbui keliami uždaviniai. Linijos matavimo rezultatų apdorojimas. Priklausomų argumentų funkcijos matavimo ryšių stiprumo vertinimas dvinarės koreliacijos ...
Geodezijos uždaviniai, Uždavinys, 26 psl.
2016 11 13
Matematikos galvosukiai
Įvairūs matematikos galvosūkiai. Justas skaičių 19951995 išreiškė kelių dėmenų suma; tuos dėmenis pakėlė kubu ir sudėjo, o sumą padalijo iš 6, kokią jis gavo liekaną? Dėžutėje buvo 20 vienodos masės tikrų monetų ir 21 netikra moneta. Tiktosios monetos masė nežinoma, o kiekviena netikroji moneta 1 g lengvesnė už ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2010 03 03
Nuolatinės srovės variklio nepriklausomo žadinimo variklis
Nuolatinės srovės variklio nepriklausomo žadinimo variklis. Darbo užduotis. Sprendimas.
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2012 12 11
Smėliagaudės skaičiavimai
Smėliagaudės sekcijos plotas apskaičiuojamas pagal formulę. Apskaičiuojamas smėliagaudės skersmuo. Nustatomas smėliagaudės gylis h1 ir bunkerio aukštis h. Susikaupusių nuosėdų kiekis per parą apskaičiuojamas pagal šią formulę. Apskaičiuojamas laikas tarp nuosėdų išleidimų iš smėliagaudės. Pilnas smėliagaudės statybinis ...
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2015 02 05
Baudžiamosios teisės uždavinys su sprendimu apie prekybą žmonėmis
BOLDS. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite kaltinimą Robertui ir Tomui.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2015 03 03
Filmas Tiltas ir Jėzaus atpirkimo istorija
Filmas „Tiltas“ ir „Jėzaus atpirkimo istorija“. Kaip pasireiškia artimo meilė? Kuo panaši ir kuo skiriasi meilė Dievui ir tėvynei? Ar mylėdamas gali sulaužyti priesaiką ir išduoti save, kitą? Kodėl žmonės kartais išduoda kitus, save patį? Parašykite, koks yra artimo meilės principas Šv. Rašte. Atsakymai.
Tikybos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2014 03 11
Finansinio turto apskaita
Finansinio turto apskaita. Finansinio turto apskaitos registrai.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2014 10 29
Geometrijos uždaviniai
Apie 30 geometrijos uždavinių. Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių trikampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių atkarpų yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių stačiakampių yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių kvadratų yra pavaizduota brėžinyje? Kiek ir kokių kvadratų yra pavaizduota ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 16 psl.
2013 05 28
Matematikos uždaviniai
Daug uždavinių su sprendimais. Kuršių nerija – Kuršių marių ir Baltijos jūros skalaujamas 97 km ilgio, siauras – nuo 400 m. iki 4 km. pločio – smėlio pusiasalis. Lietuvai priklauso 54 km. ilgio šiaurinė pusiasalio dalis; tos dalies plotas yra 94,4 km2. Koks Kuršių Nerijos plotas hektarais? Kiek hektarų užima draustinių ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2011 09 06
Metalo konstrukcijos Lenkimas skaičiavimas
Metalo konstrukcijos. Lenkimas. Tikslas. Apskaičiuoti nesudėtingas konstrukcijas gebėti suprojektuoti konstrukcijos skerspjūvį, patikrinti konstrukcijos laikomąją galią, standumą. Užduotis. Parinkti metalo sijos skerspjūvio matmenis;. Patikrinti sijos stiprį;. Patikrinti sijos įlinkį;. Apskaičiuoti elemento masę. Išvada. ...
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2013 12 16
Socialinis projektas
Įvadas. Socialinio programos idėja. Projekto misija ir bendri tikslai. Aplinkos analizė. J. A. Timmons antreprenerystės modelio pritaikymas. Marketingo strategijos. Organizacinis planas. Programai reikalingi ištekliai, finansavimo šaltiniai ir biudžeto prognozės. Programos įgyvendinimo kontrolės rodikliai. Išvados. Summary.
Sociologijos uždaviniai, Uždavinys, 10 psl.
2013 06 14
Tarptautinės teisės uždaviniai
Tarptautinės teisės uždaviniai. Nustatykite jurisdikciją.Jurisdikciją nustatoma remiantis Briuselio I reglamentu – šalys yra iš ES valstybių narių: atsakova yra Austrijoje veikianti įmonė. Tarp šalių buvo susitarimas, jog bet koks ginčas kilęs dėl sutarties turi būti sprendžiamas arbitražiniame teisme. Klausimai. Kokie ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 04 19
Trumpiausias maršrutas
Įmonei turinčiai sandėlius taške A reikia pristatyti prekes ir surinkti gražintinų prekių likučius iš C, D, E, F. Atstumai tarp taškų AC=12km, AF=10km, AE=8km, AD=13km, ED=5km, FE=7km, DF=7km, FC=12km, EC=7km, CD=5km. Uždavinio tikslas. Rasti mažiausią šiuos taškus palankančio automobilio ridą, sudaryti racionalų žiedinį ...
Logistikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 03 31
9 klasės chemijos uždaviniai ir sprendimas
Kiek molių yra 10 g vandenilio H2 ? Duota  . Kokia 01 x 1023  anglies dioksido CO2 molekulių masė. Kiek molių  ir molekulių   yra 5 g vandenilio. Kiek moliu yra 32 g deguonies molekuleje O2 ? . Kiek moliu yra 52g ličio fluoride LiF. Kokį tūrį užims 01 x 1023  anglies dioksido molekulių. Kiek moliu yra 72g vandens H2o Duota. Kiek ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2015 02 10
Baudžiamosios teisės uždavinys
Žibutės veiksmus. Paaiškinkite esminius uždaviniui spręsti pasirinktos nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Savo sprendimą motyvuokite.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2015 09 30
Chemijos uždaviniai su elektrolize
Chemijos uždaviniai su elektrolize.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2015 03 15
Darbo teisės uždavinys
Ar teisėtai pasielgė darbdavys ? Atsakymą pagrįskite konkrečiais straipsniais.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2015 09 30
Diplomatiniai santykiai tarptautinėje teisėje Uždavinys
Diplomatiniai santykiai tarptautinėje teisėje Uždavinys Nr. Klausimai Ar Kremonija galėjo naudoti atsakomąsias priemones Bretonijos atžvilgiu ? Atsakymą pagrįskite. Ar Kremonija galėjo Tarptautinio teisingumo teismo prašyti žalos atlyginimo ? Atsakymą pagrįskite.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 9 psl.
2017 03 01