Uždaviniai (8)

245 dokumentai
Matematikos formulė
Dvinario sudėties kėlimas kvadratu. Dvinario atimties kėlimas kvadratu. Dvinario sudėties kėlimas kubu. Dvinario atimties kėlimas kubu. Kvadratų skirtumas. Kubų skirtumas. Kubų suma. Trinario kėlimas kvadratu. Laipsnių su vienodais pagrindais daugyba. Laipsnių su vienodais pagrindais dalyba. Laipsnio su sveikuoju laipsnio rodikliu ...
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 21 psl.
2013 09 05
Monetarinė politika (2)
Pinigų rinka. Klausimai su atsakymais ir paaiškinimais.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2013 05 23
Moralinės dilemos etikos konkurso užduotys
2016 metų etikos konkurso ,, Moralinės dilemos “ 10 klasių mokiniams I ETAPO UŽDUOTYS.
Etikos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2017 01 16
Moralinių klausimų (problemų) kėlimas užduotys
Būtinai parašykite šią informaciją apie save ir savo mokytoją į lentelę nekeisdami jos parametrų. Moralinių klausimų problemų kėlimas Išanalizavę tekstą suformuluokite 3 klausimus , iškeliančius moralines problemas. Išanalizavę tekstą , suformuluokite 3 klausimus , iškeliančius moralines problemas. Išanalizavę teiginius ...
Etikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2017 04 25
Oksidacijos laipsniai pratimai klasėje
Oksidacijos laipsnio skaičiavimo taisyklės. Oksidacijos laipsnio skaičiavimo taisyklės. Parašykite visų elementų oksidacijos laipsnius šiuose sudėtiniuose jonuose/ molekulėse. Parašykite sieros oksidacijos laipsnius. Nustatykite fosforo oksidacijos laipsnius šiuose junginiuose, apskaičiuokite jų santykines molekulines mases ir ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2017 08 24
Organs of Speech
Organs of Speech Task. Match the term with its definition.
Anglų uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2016 03 23
Pasakos gyvybė Liaudies daina ir dainiškoji poezija užduotys
Pasakos gyvybė Liaudies daina ir dainiškoji poezija užduotys .
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2017 05 29
Pasiruošimas kontroliniam darbui 6 kl.
Išnagrinėki šiuos žodžius fonetiškai. Suskirstyki tekstą skiemenimis ir pabrauki kirčiuotą skiemenį. Vienu brūkšniu pabraukite raides , kurios žymi skardžiuosius priebalsius. Išnagrinėki šių sakinių daiktavardžius. Sugrupuoki žodžius , surašyki į lentelę. Sudėki skyrybos ženklus ir išnagrinėki sakinio dalimis.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 10 22
Pastraipų formatavimas, ženklinimas ir numeravimas, kraštinės ir spalvinimas
Pastraipų formatavimas , ženklinimas ir numeravimas , kraštinės ir spalvinimas. Pastraipų formatavimas , kraštinės ir spalvinimas. A ir b. Moksleiviai turi teisę dalyvauti renginiuose. Moksleiviai privalo lankyti visas pamokas. Pastraipų formatavimas , ženklinimas ir numeravimas. Sąrašas su ženkleliais. Numeruotas struktūros ...
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2016 12 08
Platonas Valstybė Teisingumo samprata
Platonas Valstybė Teisingumo samprata.
Filosofijos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2016 11 03
Pratybos prekybai
Pirkimai prekės apskaitomos periodiškai diskontas. Nuolaida po apmokėjimo. Pelno nuostolio ataskaita. Prekės apskaitomos nuolat diskontas. Pardavimai prekės apskaitomos periodiškai diskontas. Apibendrinamasis pratimas n ataskaita.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2016 11 07
Programavimo praktikumas
Kompiuterių architektūros ir operacinių sistemų Praktinis darbas Nr. Kompiuterio bazinės įvedimo – išvedimo sistemos BIOS tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Pagrindiniai nustatymai Papildomi pasirinkimai Nustatyta. Standart cmos setup. Advanced Chipset Setup. Pasirinkimas Paaiškinimas. Dram interleave time. Init display first. Cpu eist ...
Informatikos uždaviniai, Uždavinys, 4 psl.
2015 04 07
Psichologijos užduotys Konsultacinės įmonės
1 užduotis. Rasti konsultacines įmones (LT), kurios teikia paslaugas, susijusios su verslo ir org. Psichologija (min 2 įmonėsUAB CEEFFO Consulting. Įmonės aprašymas. VŠĮ Saugi pradžia. Įmonės aprašymas. 2 užduotis. Užduotis.
Psichologijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 03 15
PVM uždaviniai
Pridėtinės vertės mokesčio PVM apskaita 1 pratimas. Pvm sąskaita faktūra serija arv nr. 0xx. Nr. lt5370440600057xxxxx seb bankas. Prekės pavadinimas Mato vnt. Iš viso prekių už. Pvm sąskaita faktūra serija imp nr. 0xx. Pastaba. Pirkimo ir pardavimo kainos nurodytos be PVM.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 10 psl.
2017 11 02
Realizuota produkcija
Uždavinys. Lentelėje pateiktos įmonės septynerių metų realizuotos produkcijos apimtys yt (tūkst. Lt). Apskaičiuoti realizuotos produkcijos apimtį 2008 m. Ir nustatyti pasikliautinumo intervalus 95% patikimumu. Realizuotos produkcijos apimties prognozavimo rezultatai.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2010 03 03
Rekomendacijos ligoniui uždavinys
Pagrindiniai gausesni valgymai pusryčiai , pietūs vakarienė. Gyvenimo būdo keitimas.
Medicinos uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2017 04 26
Rūgštiniai oksidai Rūgščių gavimas
Rūgštiniai oksidai. Rūgščių gavimas. Teorija RŪGŠTYS Deguoninės Bedeguonės. Jungimosi reakcija A + B → AB. Pavyzdys. Bedeguonių rūgščių gavimas. Pavyzdys. Deguoninių rūgščių gavimas. Pavyzdys. Rūgštinių oksidų gavimas. Rūgštiniai oksidai atitinka rūgštis. Deguoninės rūgštys gaunamos , rūgštiniams oksidams ...
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2017 08 24
Rutulio spindulys
Apskaičiuokite rutulio spindulį jei jo tūris lygus 36 dm.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2015 04 07
Santykinis dažnis, histogramos
3 uždavinys. Tiriant tolydųjį požymį. Apskaičiuoti imties mažiausią reikšmę. Sudaryti intervalinę santykinių dažnių statistinę eilutę, kai intervalų skaičius. ) nubrėžti santykinių dažnių aukščių histogramą. ) palyginę nubrėžtos histogramos pavidalą su vienu iš trijų tankio funkcijų grafikų (normalusis, ...
Statistikos uždaviniai, Uždavinys, 5 psl.
2017 11 22
Šilumos perdavimo uždavinių sprendimai
Šilumos perdavimo uždavinių sprendimai.
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2016 04 01
Šilumos uždavinys
Norint 2 litrus 80OC temperatūros vandens atvėsinti iki 60o C, į jį įpilama 10OC temperatūros vandens, Kiek šalto vandens reikia įpilti? Sprendimas.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2013 08 09
Skysčių mechanika uždavinys
Apskaičiuokite hidrostatinės slėgio jėgos FBE dydį. Užduoties sprendimas. Apskaičiuojame manometrinius hidrostatinius slėgius taškuose A, B ir E.Nubraižome rezervuaro sienutę AB veikiančią benzino slėgio epiūrą. (1 pav. Prieš braižant rezervuaro sienutę AB veikiančią benzino slėgio epiūrą pasiskaičiuojame aukštį h. ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 06 16
Slankus vidurkis
Uždavinys. Naudojantis pateikto pavyzdžio (lentelėje) duomenimis, reikia parinkti slankiojo vidurkio modelį ir apskaičiuoti vienuolikto mėnesio prekių paklausą (tūkst. Lt). Tariama, kad m 0 =40. Sprendimas. Prekių paklausos slankiųjų vidurkių modelių tyrimo rezultatai.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2010 03 03
Sudėtinio sakinio skyryba
Sudėkite skyrybos ženklus ir prašykite sakinio rūšį.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2015 12 12
Teisės kalbos kultūra žodžių daryba
Terminija ir kita specialioji leksika. Išbraukite netaisyklingai parašytus pavadinimus. Raskite sakinius , kuriuose esama žodyno normų pažeidimų ir pataisykite juos.
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2015 04 22
Uždavinių sprendimas taikant cheminių reakcijų lygtis
Uždavinių sprendimas taikant cheminių reakcijų lygtis. Bedeguonių rūgščių susidarymas. Deguoninių rūgščių susidarymas. Rūgščių sąveika su metalais. Netirpių hidroksidų skilimas.
Chemijos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2017 08 24
UŽDUOTIS Įrašykite tinkamas linksnių galūnes
1.Gediminas buvo geras organizatorius ir diplomatas . 2.Apsikrikštijusi Lietuva tapo pilnateisė valstybė . 3.Kasbuvo tos sutarties iniciatorius ? 4.Pirmaeilės istorijos šaltinis yra dokumentai. 5.Tai buvo Kęstučio žūties priežastis . 6.Dabar tos šalys tapo galingos . 7.Jo vaidmuo politikoje tada buvo labai didelė . 8.Vytautas ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2016 11 24
Užduotys 10 klasei Kirčiavimas, morfologija
Sukirčiuokite pabrauktus žodžius. Morfologiškai išnagrinėkite pabrauktus žodžius pildydami lentelę. Skliaustuose nurodykite pateiktų sakinių rūšį pagal sandarą (vientisinis sudėtinis bejungtukis, sudėtinis prijungiamasis sudėtinis sujungiamasis sudėtinis mišrusis Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtus skyrybos ženklus. ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 8 psl.
2017 02 24
Vaikų junginiai liaudies
Vaikų junginiai liaudies.
Menų uždaviniai, Uždavinys, 2 psl.
2014 05 20
Vertikali analizė
Vertikali analizė.
Finansų uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2016 05 09