Vadybos analizės

239 dokumentai
Įmonės Apranga SSGG ir PEST analizė
Įvadas. Uab „Apranga“ veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PESTVidinės aplinkos SSGG analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2014 11 12
Įmonės finansinė analizė „Apranga“
Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb „apranga“ santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio ...
Vadybos analizės, Analizė, 28 psl.
2013 01 23
X Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Horizontalioji analizė. Horinzontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno ( nuostolių) analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ( nuostolių) analizė. Pelningumo analizė. Pardavimų, turto ir nuosavo kapitalo pelningumo analizė. Grynojo pardavimų pelningumo pokytį iš viso ir dėl ...
Vadybos analizės, Analizė, 6 psl.
2011 03 18
Baldų įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolio) analizė. Santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Apyvartinio kapitalo analizė. Ilgalaikio mokumo ...
Vadybos analizės, Analizė, 33 psl.
2012 03 27
Mokslinio straipsnio analizė
Įvadas. Mokslinio straipsnio tikslas, pagrindinė problema, naudoti tyrimo metodai. Mokslinio straipsnio problemos naujumas ir aktualumas. Reikšmingiausios mokslinio straipsnio mintys, tyrimai ir atradimai. Išvados. Priedai.
Vadybos analizės, Analizė, 8 psl.
2015 04 18
Straipsnio analizė
Analizuojamas straipsnis. „Apple“ ir „Samsung“ ketina susėsti prie derybų stalo. Straipsnio analizė. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 7 psl.
2012 11 06
Verslo plėtros analizė
Uab „nortomas“ verslo plėtros analizė. Įvadas. Verslo plėtros samprata ir reikšmė. Organizacijos samprata. Įstatymų bazė, reglamentuojanti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Įmonės strategijos reikšmė, įmonės misijos, vizijos ir tikslų formavimas. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksniai, turintys įtakos verslo plėtrai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 46 psl.
2013 05 30
Lietuvos alaus pramonės būklės analizė, rinkos tyrimas, tendencijos ir strateginiai sprendimai
Lietuvos alaus pramonės būklės analizė, rinkos tyrimas, tendencijos ir strateginiai sprendimai. Lietuvos alaus įmonės, jų specifika, tarpusavio palyginimas, pelnas. Tarptautinių koncernų įtaka lietuvos alaus pramonei. Alaus rinka, jos tendencijos. Alaus eksporto ir importo apžvalga. Vyriausybės sprendimai ir jų įtaka alaus pramonei. ...
Vadybos analizės, Analizė, 24 psl.
2012 03 19
Teo įmonės analizė
Įvadas. Teo lt, ab įmonės pristatymas ir veiklos raida. Finansų analizės teorijų palyginimas. Balanso ir pelno (nuostolių) sąvokų aiškinimas. Finansinių rodiklių teorinis aiškinimas. Teo lt, ab finansinių rodiklių apskaičiavimas. Pelningumo rodikliai. Svertų rodikliai. Likvidumo rodikliai. Efektyvumo rodikliai. Pelno rodikliai. E. ...
Vadybos analizės, Analizė, 26 psl.
2012 04 23
Marketingo veiklos analizė Maxima
Įvadas. Maxima lt, uab marketingo veiklos analizė. Maxima lt, uab mikroaplinka. Maxima lt, uab marketingo makroaplinka. Rinkos segmentavimas. Maxima uab, lt marketingo koplekso analizė. Prekės (paslaugos). Kaina. Paskirstymas.
Vadybos analizės, Analizė, 16 psl.
2013 05 06
Maximos SSGG analizė
Įvadas. SSGG analizė. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 05 12
Drogas parduotuvės analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinkos situacija. Uab „drogas“ tiekėjai. Uab „drogas“ konkurentai. Uab „drogas“ taikomos rinkodaros priemonės. Paslaugų ir prekių asortimentas. Uab „drogas“ paslaugų politika. Uab „drogas“ kainų politikos vertinimas. Uab „drogas“ personalo darbo organizavimas. Uab „drogas“ ...
Vadybos analizės, Analizė, 25 psl.
2013 03 07
Autoserviso situacijos finansinė analizė
Didelio autoserviso Kaune finansinė analizė. Įvadas. Uab „x“ situacijos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji finansinė analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Uab „x“ santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Likvidumo rodiklių analizė. Apyvartumo rodiklių analizė. Rizikos nustatymas ...
Vadybos analizės, Analizė, 21 psl.
2012 04 08
Įmonės rizikos nustatymas ir įvertinimas Vilniaus degtinė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Apie įmonę. Konkurencij? š?koje t?rp es?mų firmų. Įmonės veikla ir produkcija. Ssgg ?n?lizė. Rizikos žemėlapio sudarymas. Įmonės rizikos valdymo brandos lygio įvertinimas. Išvados ir poveikio priemonių kiekvienai rizikai pasiūlymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 12 psl.
2014 05 15
Prekės ženklo analizė Samsung
Įvadas. Prekės ženklo samprata. „samsung“ – pasaulyje gerai žinomas prekės ženklas. „samsung“ istorija. „samsung“ – patikimas nešiojamų kompiuterių ženklas. „samsung“ ženklas telekomunikacijų įrangoje ir buitinėje technikoje. Prekės ženklo „samsung“ apdovanojimai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos analizės, Analizė, 12 psl.
2013 04 26
Įmonės rizikos nustatymas ir įvertinimas AB Stumbras
Įvadas. Apie įmonę. Konkurencij? t?rp es?mų firmų. Įmonės produkcija. Degtinė. Trauktinė. Brendis. Likeris. Ssgg ?n?lizė. Rizikos žemėlapio sudarymas. Įmonės rizikos valdymo brandos lygio įvertinimas. Poveikio priemonių kiekvienai rizikai pasiūlymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 13 psl.
2014 05 15
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje
Personalo darbo efektyvumo optimizavimas x įmonėje. Įvadas. Personalo vaidmuo įmonėje. Personalo motyvacija. Personalo valdymas. Darbuotojo poreikio planavimo svarba. Personalo darbo organizavimas. Apie bendrovę. Įmonės valdymas. Įmonės personalo valdymas. Strategijos planavimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 15 psl.
2013 03 20
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje lyginamoji analizė. Įvadas. Valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos valdymas. Valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų priėmimas ir karjera. Valstybės tarnautojų mokymas. Valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų teisės. Išvados. ...
Vadybos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 12 22
Sporto klubų ssgg analizė ir konkurencingumo įvertinimas
Sporto klubų ssgg analizė ir konkurencingumo įvertinimas. Įvadas. SSGG analizė ir konkurencija. Sporto klubų konkorencingumo įvertinimas. Konkurencingumo vertinimas paslaugų kokybės atžvilgiu. Konkurencingumo vertinimas personalo atžvilgiu. Kainų konkurencingumo vertinimas. Konkurencingumo vertinimas paslaugų kiekio atžvilgiu. ...
Vadybos analizės, Analizė, 10 psl.
2013 11 08
Prekybos centro Ermitažas įmonės analizė
Įvadas. Uab „Ermitažas“. Įmonės „ ermitažas“ tipas. Įmonės „Ermitažas“ darbuotojai. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ produkcija ir jos charakteristika. Uab „Ermitažas“ įmonės išorinės. Aplinkos veiksnių analizė. Uab „Ermitažo“ veiklos planavimas. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 15 psl.
2014 03 30
Slapto pirkejo tyrimas Sportland
Įvadas. Slapto pirkėjo tyrimas big sportland outlet. Darbuotojo kompetencija. Informacijos suteikimas. Išvados.
Vadybos analizės, Analizė, 7 psl.
2013 05 05
Autoserviso veiklos analizė
Įvadas. Operatyvinis darbų planas. Organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojo pareigos. Motyvacijos sistema. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 04 08
Kokybės valdymo ypatumai skirtingose ūkinės veiklos sferose
Įvadas. Kokybės sąmprata. Kokybės valdymas. Kokybės valdymo ypatumai sveikatos priežiūroje. Kokybės valdymo ypatumai statyboje. Išvados. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2016 11 22
Vartotojų elgsena renkantis parduotuvę UAB „Rimi Lietuva“
Įvadas. Vartotojų elgsenos samprata. Svarbiausi vartotojų elgsenos požymiai. Vartotojų elgsenos įtakojantys veiksniai. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Asmeninio pobūdžio veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Tyrimo metodas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 15 psl.
2014 06 17
Marketingo strategijos parengimas įmonėje
Įvadas. Įmonės rekvizitai. Uab”juginda”misija. Uab ”juginda” tikslai. Uab “juginda” perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir techninė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Gamtinė aplinka. Uab “juginda” rinkos ir vartotojai. Uab “juginda” ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 psl.
2012 04 24
Estijos ir Latvijos šalių palyginimas
Įvadas. Bendra informacija apie latvija ir estija. Bvp vienam gyventojui estijos, latvijos ir lietuvos. Nedarbo lygis estijoje ir latvijoje. Infliacija estijoje ir latvijoje. Kredito augimas estijoje ir latvijoje. Pagrindinė ekonomikos šaka estijoje ir latvijoje. Užsienio prekyba. Eksportas estijoje ir latvijoje. Importas estijoje ir ...
Vadybos analizės, Analizė, 13 psl.
2013 02 20
Kokybes vadybos sistema įmonėje
ĮŽANGA Kokybės standartai Kokybės vadybos principai Iso 9000 kokybės vadybos sistemos Reikalavimai kokybės vadybos sistemai Bendrieji kokybės vadybos sistemos reikalavimai Reikalavimai dokumentacijai Kokybės vadybos sistemos diegimas Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas Kokybės vadybos sistemos “x” firmoje analizė Trumpas ...
Vadybos analizės, Analizė, 9 psl.
2014 02 04
Lietuvos Šveicarijos prekybiniai santykiai ir jų analizė
Įvadas. Lietuvos ir šveicarijos importo/ eksporto analizė. Lietuviškos kilmės prekių eksportas į šveicariją. ‐. M. Mln. Lt. Šveicarijos rinkos analizė. Bvp palyginamoji analizė. Tiesioginės užsienio investicijos. Prekybiniai partneriai. Pagrindinės eksportuojamos/ importuojamos prekės. Eksportas pagal prekes (lietuviškos ...
Vadybos analizės, Analizė, 18 psl.
2012 04 29
Teo vadybos funkcijų analizė
Įvadas. TEO LT, AB vadybos funkcijų bei verslo procesų analizė. TEO LT, AB charakteristikos. Įmonės istorija. Įmonės juridinis statusas ir pagrindiniai įstatai. Įmonės darbuotojai. TEO LT, AB valdymo analizė. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos veiksniai. Įmonės struktūros analizė. Įmonės personalo ...
Vadybos analizės, Analizė, 53 psl.
2014 01 04
Lintel išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Įmonių, teikiančių informacines paslaugas, skaičius. Dirbančiųjų informacinių paslaugų sektoriuje skaičius. Pardavimų pajamos informacinių paslaugų sektoriuje. Kaštų struktūra. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai ...
Vadybos analizės, Analizė, 7 psl.
2013 03 20