Vadybos konspektai

189 dokumentai
Pardavimo organizavimas
Pardavimo organizavimo samprata. Pardavimo organizavimo principai. Pardavimo vaidmuo gamybos, pardavimo ir marketingo orientacijos versle. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Pardavimo padalinio vieta įmonės organizacinėje struktūroje. Pardavimo padalinio organizacinė struktūra. Parduotuvės organizacinė struktūra. Pagrindiniai ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 92 psl.
2011 12 25
Viešųjų paslaugų vadyba
Viešųjų paslaugų vadybos dalykas ir objektas. Viešojo intereso, viešojo sektoriaus, viešųjų paslaugų kategorijų samprata, turinys ir sąveika šiuolaikinėje visuomenėje. Viešųjų ir biudžetinių įstaigų veikla, teikiant viešojo administravimo paslaugas. Paslaugų grupės, valstybei ir savivaldybėms, privačiam sektoriui ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2013 12 15
Vadybos konspektas 2 kursas VGTU santrauka
Pagal sudarytą SSGG analizę gali būti nagrinėjami šie strateginiai ryšiai. Penkių jėgų modelio paskirtis. Verslo ekosistema. Organizacijos vertės tinklas. Verslo ekosistemos esmė. Vertinant organizacijos aplinką. Ir nustatant galimas organizacijos tvarių strateginių pozicijų alternatyvas. Pirmajam ŽVS principui įgyvendinti – ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2015 04 16
Santykinių rodiklių analizė draudimo įmonėse
Santykinių rodiklių analizė. Santykinių rodiklių pasirinkimo principai. Draudimo įmonių specifika. Bankroto prognozavimo analizė. Pagrindinėmis santykinių finansinių rodiklių kategorijos, kurios reikšmingos įvertinant draudimo įmonės veiklą ir finansinę padėtį. Likvidumas. Likvidžių lėšų formavimas draudimo įmonėse. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2010 12 10
Vadybos egzaminas
Visuotine kokybes vadyba. Motyvavimo samprata. Motyvavimo metodai. Turines motyvavimo teorijos. Procesines motyvavimo teorijos. Komunikavimo samprata,komunikavimo procesas. Komunikavimo rusys. Komunikavimo barjerai. Konfliktu sprendimas. Vadovavimas. Vadovo darbo organizavimas. Komandinis darbas. Sprendimu priemimas. Valdymo skirtumai org. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2012 09 17
Kokybės vadyba konspektas
Visuotinės kokybės vadybos apibrėžtis. Veiksniai, įtakojantys įstaigų/organizacijų apsisprendimą siekti kokybės. Kokybės vadybos principai ir šių principų sampratos. Švietimo organizacijos kultūros aspektai. Komunikacijos lygiai organizacijoje. Iso standartas. Sa socialinės atsakomybės standartas. Procesinis požiūris bei ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 64 psl.
2012 05 14
Vadybos konspektas klausimai atsakymai
Kokias žinote pagrindines vadybos mokyklas ir mokyklų atstovus? Klasikinė vadybos mokykla. Žmogiškųjų santykių vadybos mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Šiuolaikinė vadybos mokykla. Kokius žinote vadybos mokslo istorinius atsiradimo raidos etapus? Išvardinkite ir apibūdinkite vadybos funkcijas. Išvardinkite ir apibūdinkite ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2011 12 13
Strateginis valdymas. Konspektai
Strategijos identifikavimas. Verslo strategijos dinamika. Strateginis planavimas prieš strateginį mąstymą. Verslo strategija. Konkurencinis pranašumas. Organizacijos projektavimas. Organizacija ir konkurencinis pranašumas. Išorinė situacija: pramonės šakos analizė. Konkurencija ir rinkos nišos. Konkurencija koncentruotose rinkose. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 80 psl.
2010 03 03
Personalo dokumentų klasifikavimas ir jų įforminimas
Įvadas. Personalo valdymo dokumentai. Įsidarbinimo dokumentacija. Įdarbinimo dokumentacija. Darbuotojo perkėlimo į kitas pareigas dokumentacija. Darbuotojo atleidimo iš darbo dokumentacija. Personalo įsakymai. Darbo sutartys, jų sudarymo ir pakeitimo pagrindai. Kolektyvinė sutartis. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2014 01 03
Žmogiškųjų išteklių valdymo principai
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių valdymo turinys ir principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo samprata ir principai. Įmonės filosofija, kultūra ir politika – žmogiškųjų išteklių valdymo bazė. Organizacijos filosofija. Organizacijos kultūra. Personalo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 26 psl.
2013 03 28
Verslo valdymas ekonomikoje egzaminas. VGTU
Verslo idėjos plėtotės svarba. Kūrybiškumas verslo idėjų plėtotės procese. Galimybių ieškojimas ir formavimas. Naujų idėjų generavimas. Idėjų vertinimas ir atranka. Verslo idėjų įgyvendinimo planavimas. Verslo idėjos formulavimas. Verslo idėjos detalizavimas verslo plane. Pokyčių vadyba verslo įmonėje. Ryšių su klientais ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 psl.
2015 02 16
Verslo egzaminų klausimai-atsakymai
Ekonomikos mokslo esmė. Kapitalas ir jo rūšys. Paklausos ir pasiūlos savokų esmė. Smulkaus verslo privalumai ir reikšmė šalies ekonomikai. Kas yra namų ūkis. Kokia jo reikšmė ekonomikai. Įmonė ir jos reikšmė ekonomikai. Verslas ir jo rūšys, jų privalumai ir trūkumai. Ką reikia žinoti verslininkui prieš pradedant verslą? ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2011 01 04
Pardavimų samprata
Pardavimo samprata , vieta rinkodaroje. Pardavimo funkcijos samprata verslo orientacijų raidoje. Pardavimo valdymo esmė , funkcijos. Pardavimo programos rengimas ir valdymas. Pardavimo tikslai , strategija , taktika. Pardavimo strategijos. Pardavimo prognozavimas. Pardavimo biudžetas.
Vadybos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2015 04 12
Paslaugų marketingas
Paslaugų marketingas –. Jo tikslas. Išskiriami trys paslaugų marketingo tipai. Išorinis marketingas. Ryšių marketingas. Vidinis marketingas. Teikimo sistemos elementai. Vidaus marketingas -. Sąveikos marketingasIšorinis marketingas. Fizinis patrauklumas. Procesas. Žmonės. Paslaugakliento atžvilgiu. Paslauga marketingo atžvilgiu –. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 05 16
Pardavimų organizavimas
Pardavimo organizavimo samprata. Tikslas: suprasti pardavimų organizavimo sampratą, principus, politiką. Pardavimo organizavimo principai. Pardavimo vaidmuo gamybos, pardavimo ir marketingo orientacijos versle. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Pardavimo padalinio vieta įmonės organizacinėje struktūroje. Pardavimo padalinio ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 92 psl.
2012 06 08
Koybės tyrimų metodai
Kokybiniai tyrimo metodai. Kokybiniai ir kiekybiniai duomenys. Kokybinių tyrimų klasifikavimas. Giluminiai interviu. Fokus grupės. Projekcinės technikos. Projekcinių technikų būdai. Situacijų analizė.
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2011 02 26
Marketingo pagrindai, paskaitų konspektai
Marketingo samprata. Marketingo kompleksas ir jo aplinka. Rinka ir rinkos tyrimas. Prekių klasifikavimas, prekės gyvavimo ciklas, naujų prekių kūrimas, prekės identifikavimas ir įpakavimas. Kaina. Prekių paskirstymas. Rėmimas. Marketingo planavimas ir valdymas.
Vadybos konspektai, Konspektas, 71 psl.
2010 03 03
Pardavimai konspektas
Pardavimai. Pratarmė. Autoriai ir redaktoriai. Kaip užsisakyti "pardavimus". Dalykinė rodyklė. Pagrindinės sąvokos. Marketingas, kaip įmonės vadybos funkcija? Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas ir jo elementai. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Žmonės. Procesai. Marketingo ir pardavimų ryšiai. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 146 psl.
2011 03 19
Vadybos teorija konspektai
Vadybos samprata ir turinys. Valdymo objektai, subjektai ir funkcijos. Ankstyvasis vadybos raidos etapas. Teorijos x, y ir z valdyme. Vadybos mokslo raida ir mokyklos. Naujos vadybos teorijos. Vadybos raida Lietuvoje. Visuotinės kokybės vadybos ir harmoningosios plėtros koncepcijos ir jų laikymas lietuvoje. Strateginio ir operatyvaus valdymo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2010 03 03
Kainodaros klausimynas
Kainodaros klausimynas. Apibūdinkite kainos svarbą rinkos ekonomikos funkcionavimui. Kas yra kaina. Kainos funkcijos. Pagrindinės kainodaros metodų grupės. Kainos nustatymo ypatumai tobulos grynosios konkurencijos rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinėje rinkoje. Kainos nustatymo ypatumai monopolinės konkurencijos rinkoje. Kainos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2016 03 03
Taikomieji tyrimai konspektas
Pasirengimas atlikti taikomąjį tyrimą. Pagrindinės sąvokos. Taikomųjų tyrimų samprata. Taikomųjų socialinių tyrimų klasifikavimas. Metodologijos strategija. Tyrimo dizaino kūrimas. Literatūros atranka ir analizė. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslai. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo hipotezės iškėlimas. Tyrimų etikos principai. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 137 psl.
2013 04 30
Vadybos pagrindai
I. Vadybos mokslo esmė. Vadybos mokslo samprata, objektas, tikslai, dėsniai ir principai. Valdymo proceso esmė. Vadybos mokslo raida ir pagrindinės vadybos teorijos. Ankstyvoji vadybos raida. Vadybos teorijos. Klasikinės vadybos mokykla. Mokslinio valdymo mokykla. Administracinė valdymo teorija. Idealaus biurokratinio valdymo teorija. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 77 psl.
2012 12 28
Ergonomikos konspektas
Valdymo funkcijos. Maslow poreikių piramidė. Prevencija- padaryti taip, kad neatsitiktų tai ko mes nenorime. Daryti taip, kad žmogus nepervargtų, nesusižeistų. Fizinė ergonomika. Sistema žma gali būti charakterizuojama santykiu rankinis valdymas/mašinos valdymas. Pagal tai skiriamos. Rūšys. Ergonomikos principai ir žmogaus veiksnys. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2011 05 10
Koordinavimas ir kontrolė
Koordinavimas ir kontrole. Koordinavimas ir kontrolė. Mokymo tikslai. Koordinavimo samprata. Koordinavimo esmė suprantama šiais aspektais:. Taigi koordinavimo reikmė atsiranda dėl:. Koordinavimą galima skirstyti į:. Koordinavimo formos. Darbo ryšių tipas. Koordinavimo formos yra įvairios:. Kontrolės samprata. Kontrolės genezė. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 24 psl.
2013 05 14
Projektų vadyba
Programa. Paraiška. Projektas. Projekto veikloms vykdyti naudojami. Projekto dimensijos. Pagrindiniai projekto parametrai. Pagrindinės projekto charakteristikos. Projektinio darbo principas. Projektų klasifikacija. Projekto dalys paraiškoje. Projekto pavadinimas. Santrauka. Įvadas. Problemos išdėstymas. Tikslai. Uždaviniai. Uždavinių ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 69 psl.
2012 05 03
Žmogiškųjų išteklių vadyba
Žmogiškųjų išteklių vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadybos sąvoka, santykis su personalo vadyba. Žmogiškųjų išteklių vadybos modeliai. Žmogiškųjų išteklių vadybos ypatumai viešąjame sektoriuje. ŽIV funkcijos, vystimosi tendencijos. Darbuotojų kompetencijų valdymas. Kompetencijų modelių panaudojimas. Vertinimo centrų ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 50 psl.
2014 11 27
Prekė
Prekės samprata ir kvalifikavimas. Asmeninio naudojimo prekės. Gamybinio naudojimo prekės. Prekės gyvavimo ciklas. Prekės pripažinimas ir plitimas. Prekių asortimentas ir konkurentabilumas. Naujų prekių kūrimas. Prekės identifikavimas.
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 psl.
2014 04 14
Vadybos egzamino konspektas VGTU
Vadybos egzamino konspektas VGTU.
Vadybos konspektai, Konspektas, 36 psl.
2016 11 29
Personalo vadyba konspektas (2)
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teoriniai aspektai. Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos. Žmogiškųjų išteklių vadybos samprata. Esminiai žmogiškųjų išteklių vadybos bruožai. Žmogiškųjų išteklių vadybos subjektai. Žmogiškųjų išteklių specifika. Žmogiškųjų išteklių vadybos principai ir ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 81 psl.
2013 11 06
Paslaugų konkurencija, kainodaros ypatumai, nekomercinės paslaugos ir kt
Paslaugų konkurencija. Paslaugų kainodaros procesas ir jos ypatumai. Paslaugų kainodaros ypatumai. Paslaugų kainodaros strategijas. Paslaugų kainodaros ypatumai. Nekomercinės paslaugos. Nekomercinių paslaugų tiekėjų tipai. Tarptautinė paslaugų rinka. Paslaugų, teikiamų tarptautinėje rinkoje, grupės. Paslaugų rinkos reguliavimo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2014 05 16