Vadybos namų darbai

216 dokumentų
Karjeros planas
Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų nesėkmių įvertinimas. Savo galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Karjeros tikslo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2010 11 30
Įmonės strateginis planas
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2010 03 03
Tiekimo grandinės projektas
„ov time“ tiekimo grandinės projektas. Įvadas. Trumpas įmonės „ov time“ pristatymas. Produkto kūrimo ir proceso projektavimas. Tiekimo grandinės projektavimas. Tiekimo grandinės planavimo ir kontrolės projektavimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 psl.
2013 04 17
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir kvalifikacija. Darbo pasidalijimo lygiai. Paslaugų kokybė. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2011 04 08
Personalo atranka
Įvadas. Personalo atrankos kriterijai. Personalo atrankos būdai. Atrankos metodai. Gyvenimo aprašymas (cv). Rekomendacija. Pokalbis (interviu). Testai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2012 10 15
Defektu analize
Defektų analizė. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Praktinis tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2013 04 19
Strateginis planas
Įvadas. Įmonės įkūrimas. UAB „Vytelės“ charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės „Vytelė“ strategija. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė ir tinkamos strategijos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2010 03 03
Kontrolės rūšių analizė
Įvadas. Kontrolė. Bendroji strateginė kontrolė. Pradinė kontrolė. Tarpinė kontrolė. Galutinė kontrolė. Vidinė kontrolė. Operatyvinė kontrolė. Išorinė kontrolė. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Pagrindiniai tradicinės vadybos ir VKV nuostatų skirtumai. Tradicinės vadybos nuostatos. Visuotinės kokybės vadybos nuostatos. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2015 05 05
Sprendimų priėmimas x įmonėje
Įvadas. Teorinis sprendimo priėmimo modelis. Ab „mažeikių nafta“ charakteristika. Ab „mažeikių nafta“ vidinės ir išorinės aplinkos įvertinimas. Darbo našumo problemos sprendimas ab „mažeikių nafta“ kokybės tyrimo centre. Situacijos analizė ir įvertinimas. Alternatyvų formulavimas. Alternatyvų įvertinimas. Sprendimo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 21 psl.
2013 01 11
Naujo produkto kūrimas vadybos namų darbas
Naujo produkto kūrimo idėjų fazės. Išrinktos idėjos charakteristika. Naudos pirkėjui nustatymas. Kainos ir pajamų nustatymas. Sąnaudų ir nenuostolingumo taško skaičiavimas. Gamybos nenuostolingumo (lūžio) taško apskaičiavimas. Produkto priėmimas. Simbolinis produkto pavaizdavimas ir pardavimo rėmimo priemonių numatymas. Darbo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2013 06 26
Įmonės veiklos ir gamybos planavimas
Produkcijos gamybos planas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio planas. Gamybinių pridėtinių išlaidų planas. Produkcijos gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2011 03 24
AB „Pieno žvaigždės“ strateginė analizė
Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialiniai kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Šakos konkurencingumo analizė , pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Naujų konkurentų grėsmė. Konkurencija tarp esamų rinkos dalyvių. Pakaitalų grėsmė. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2015 05 05
Automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizė
Atlikti automobilių nuomos paslaugų teikimo vadybos analizę įmonėje „autobanga“. Įvadas. Automobilių nuoma kaip paslauga. Uab „autobanga“ veiklos apžvalga. Trumpai apie uab „autobanga“. Automobilių nuomos istorija: kas? Kur? Kada? Uab „autobanga“ vizija ir misija. Uab „autobanga“ paslaugų pobūdis. Benrosios nuomos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2012 12 12
Įmonės veiklos planavimas namų darbas
Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų apskaičiavimas. Gamybos kaštų planas. Medžiagų ir prekių atsargų periodo pabaigai planas. Parduodamos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 25 psl.
2010 03 03
Vadybos namų darbas Vgtu
Misijos formuluotės vertinimas. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Konkurencinės padėties analizė. Strateginė grupė. Vertinimo aplinka. Trumpai apibūdinkite kitas 2 pasirinktas organizacijas. Konkurencinės padėties vertinimo matrica. Svorių priskyrimas sėkmės veiksniams. Vertinimo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2014 05 15
Procesinis požiūris
Kokybes vadyba. Procesinis požiūris organizacijoje ir jo įgyvendinimas įmoneje. Ivadas. Procesinis poziuris. Pokyčių įgyvendinimo sėkmės prielaidos. Sėkmingų pokyčių įgyvendinimo žingsniai. Uab „betono mozaika“ trinkeliu gamybos procesas. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2012 08 15
Klientų etiško bendravimo vertinimas organizacijoje
Įvadas. Organizacijos veiklos trumpas aprašymas. Tyrimo metodikos aprašymas, tyrimo imties pagrindimas ir organizavimas. Klientų etiško aptarnavimo vertinimo tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Klientų etiško aptarnavimo anketa. Personalo, aptarnaujančio klientus, stebėjimo lapas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 psl.
2011 04 06
Strateginio valdymo namų darbas
UAB „x“. Įmonės aprašymas. Įmonės vykdoma veikla. Įmonės konkurentai. UAB „x“vizija, vertybės, tikslai bei strategija. Įmonės vizija bei vertybės. Įmonės tikslai bei strategija. Įmonės misija, įmonės ir konkurentų misijų formuluočių palyginimas, UAB „x“ patobulintos misijos formuluotės bei kitų formuluočių ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 33 psl.
2013 10 02
Strateginis valdymas NAMŲ DARBAS
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė pritaikant Porterio penkių konkurencinių jėgų modelį. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Strateginių grupių matrica. Vidinės aplinkos analizė. AB „Rokiškio sūris“ įmonės vertybės, kultūra. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 20 psl.
2015 11 06
Tinklinis planavimo ir valdymo grafikas
Darbo tikslas. Sudaryti tinklinio planavimo ir valdymo grafą, kurio pagalba galėtume nustatyti: visų tgr etapų ir stadijų darbo imlumą; reikalinga vykdytojų skaičių; atskirų etapų ir tgr proceso ciklo trukmes. Tinklinio grafo schema. Išvada.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2010 03 03
Įmonės strateginės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „X“ veiklos pagrindiniai elementai. Pest analizė. Porter analizė. Sėkmės veiksniai. S veiksnių analizė. Ssgg analizė. Uab „X“ strateginiai tikslai ir uždaviniai.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2016 02 18
Patentotyra. Technikos lygio tyrimas
Technikos lygio tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė – techninė dokumentacija. Išvados. Ii lietuviško išradimo aprašymas ir apibrėžtis. Išradimo aprašymo analizė. Išradimo apibrėžties analizė.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2012 04 16
Įmonės aprašymas ir procesų žemėlapis
Sausų statybinių mišinių gamykla ir jų platintoja. Sakret veiklą galima suskirstyti į tris sritis:. Pagrindiniai skyriai:. Produktai – tai populiariausi ir seniausiai vartojami sausi statybiniai mišiniai. Žaliavų tiekėjai. Konkurentai. Uab „sakret lt“ misija ir vizija. Įmonėje vykstantys procesai. Gautų medžiagų (žaliavų) ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2013 04 11
Tinklinis planavimas
Sudaryti įmonės pasirinkto projekto tinklinį grafiką. Užduoties analizė. Tikslo formulavimas. Projektui reikalingų darbų parinkimas ir atlikimo tvarka. Darbuotojai, įgyvendinantys projektą. Darbo imlumo nustatymas (normavalandėmis). Anksčiausio įvykio pasirodymo laiko skaičiavimas. Kritinio kelio atradimas. Vėliausio įvykio ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2010 03 03
Misijos formuluotės vertinimas
Verslo ir vadybos namu darbas. Namų darbai. Misijos formuluotės vertinimas. Pabaikite sąvoką. Pagrindiniai misijos ir vizijos skirtumai. Įvardinkite mažiausiai 3 svarbiausius misijos formuluotės elementus. Vertinamoji misija. Konkurencinės padėties analizė. Pabaikite sąvokas. Vertinimo aplinka. Konkurencinės padėties vertinimo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2015 03 26
Organizacijos veiklos valdymo analizė
Organizacijos „redakcija x“ veiklos valdymo analizė. Įvadas. Organizacija, jos aplinka. Organizacijos personalas ir valdymo struktūra. Bendrovės darbuotojų sąrašas, kurie tiesiogiai dalyvauja produkto darymo technologiniame procese, sudaro:. Bendrovės darbuotojų sąrašas, kurie nedalyvauja gamybos procese. Organizacinė valdymo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2013 04 26
AB „LESTO“ veiklos valdymo problema ir jos sprendimas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Organizacijos pristatymas pagal įvairius požymius. Organizacijos valdymo struktūra, darbuotojai. Organizacijos produktui sukurti reikalingi gaviniai, jų charakteristikos. Organizacijos produktui sukurti reikalingų gavinių virtimo darbo produktu technologija. Organizacijos produktui sukurti ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 05 31
Įsakymų komandiruočių klausimais rengimas
Įvadas. Įsakymų komandiruočių klausimais rengimas. Komandiruotės sąlygos. Įsakymų pavyzdžiai. Išvados.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2015 10 08
Kontrolės rūšių analizė namų darbas
Įvadas. Kontrolė. Kontrolės valdymas. Kontrolės rūšys. Pirminė kontrolė. Tarpinė kontrolė. Galutinė kontrolė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2015 12 13
Pardavimų programa
Masažų salono pardavimų programa. Įmonės vizija, misija, vertybės. Vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Tikslai. Strategija. Pardavimų programa. Rinkos potencialo įvertinimas. Pardavimo apimčių prognozavimas. Pardavimo planas. Pardavimo užduočių nustatymas. Pardavimų biudžetas. Literatūros ir informacijos ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2013 09 09