Vadybos praktikos ataskaitos

177 dokumentai
Baigiamoji praktika viešbutyje
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos rūšys ir siūlomos paslaugos. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos. Uab druskininkų viešbutis „pušynas“. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo bei skatinimo sistemos. Įmonės marketingo aplinkos. Rinkos segmentavimas ir tikslinės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2011 05 19
AB Lietuvos geležinkeliai praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinė analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Esminiai sėkmės veiksniai. Vartotojų analizė. Rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacijos analizė. Nepatenkintų poreikių paieška. Konkurentų analizė. Konkurentų identifikavimas. Konkurentų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2011 03 21
Baigiamosios praktikos ataskaita UAB "Enersys"
UAB „Enersys". Įvadas. Oficialus platintojas Lietuvoje. Naujienos. Asortimentas. GSM/GPRS modemai. LAN moduliai. Informaciniai terminalai. Paslaugos. Gamyba. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Finansų skyriaus analizė. Mano nuomone apie įmonę. Įmonės oficialus atstovai Lietuvoje , kurios prekiauja UAB "Enersys" platinama ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 psl.
2010 03 03
Praktikos ataskaita Senukai
Įžanga. Uab „senukų prekybos centro“ istorijos faktai. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos apibūdinimas. Įmonės klientai. Įmonės tiekėjai. Įmonės vidinė aplinka. Įmonės išorinė aplinka. Uab „senukų prekybos centro“ vertybės. Dokumentų valdymo organizavimas. Parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Veiklos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2013 01 29
Praktika restorane
Įvadas. Maitinimo įmonės charakteristika. Patalpos. Žaliavų asortimentas ir panaudojimas. Darbo vieta. Valgiaraštis. Pirminis patiekalų paruošimas. Kokybė. Serviruotė. Užsakymų perdavimas. Gėrimų patiekimas. Karšti, šalti užkandžiai. Sriubos. Karšti patiekalai. Garnyrai, padažai. Patiekalų patiekimas. Desertiniai patiekalai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2012 04 24
Praktika kavinėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai. Kavinės rinka. Marketingas. Kainų politika ir kainos. Realizavimo metodai. Rėmimas ir reklama. Įmonės valdymas. Valdymo personalas. Darbuotojai. Darbo užmokestis. Kavinės pareiginiai nuostatai. Finansai. Kapitalo struktūra. Santykinių rodiklių analizė. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 psl.
2012 05 04
Praktika statybos įmonėje
Įvadas. Statybų įmonės uab ”ginrida” veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Uab „ginrida“ vidaus tvarka. Uab „ginrida“ klientų aptarnavimo standartai. Pardavimo proceso eiga. Bendravimas su klientais. Konkurentai. Uab “ginridos” ssgg analizė. Pasiūlimai ir išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2012 05 07
Administratorės praktika
Įvadas. Įstaigos charakteristika ir jos veikla. Įstaigos struktūra, valdymo sistema, darbuotojų pareigų aprašymas. Įstaigos dokumentų apskaita. Dokumentų įforminimas ir tvarkymas. Dokumentų registravimo sistema. Bylų formavimas, saugojimas. Archyvas. Personalo įforminimo dokumentai bei jų pareigybių aprašymas. Pasiruošimas ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2012 06 08
Rimi praktikos ataskaita
Įvadas. Praktikos užduotis. Uab“rimi“ pristatymas. Įmonės istorija, esama situacija ir perspektyvos. Įmonės valdymas. Įmonės valdymo struktūra. Uab„rimi lietuva“ organizacinė struktūra. Padalinių atliekamos funkcijos. Finansų skyrius. Marketingas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Akcininkai. Ica ab (švedija). Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2012 12 16
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2010 03 03
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas ir pagrindiniai įmonės konkurentai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2015 01 27
Vadybininko praktikos ataskaita UAB Čilija
Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Organizacinės struktūros analizė. Vadybininko darbo turinys. Darbo dienos charakteristika. Išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2012 04 09
Gamybinės praktikos ataskaita
Gamybinės praktikos ataskaita. Biržų akcinės pieno bendrovės filialo “Kauno sūrinė” įkūrimo ir veiklos trumpa charakteristika. Ekonominiai santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Ekonominiai (gamybiniai) ištekliai ir jų naudojimo efektas ir efektyvumas. Apibendrinimas.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 psl.
2010 03 03
Praktika kosmetikos parduotuvėje Eurokos
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbuotojų ir parduotuvių skaičiaus kaita. Metų laikotarpiu. „eurokos“ vietos vertinimas. Logistinis procesas. Pirkėjų paklausos tyrimas. Uab „kosmelita“ tiekėjų vertinimas. Asortimento politika. „eurokos“ parduotuvės prekių asortimento kategorijos. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 psl.
2013 05 02
Praktika įmonėje Avitela praktikos ataskaita
Baigiamosios praktikos įmonėje uab “avitela” ataskaita. Įvadas. Organizacijos verslo pranašumai ir konkurentabilumas. Rinkos pokyčių svarba organizacijos verslo plėtrai. Vartotojų, partnerių, konkurentų elgsena. Organizacijos startegijos. Organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos inovacijų politika. Organizacijos veikloje ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2013 05 17
Praktika kosmetikos parduotuvėje Drogas
Įvadas. Įmonės „drogas“ pristatymas. Uab „drogas“ veiklos analizė. Uab „drogas“ valdymas. Uab „drogas“ darbuotojų funkcijos ir atsakomybė. Uab „drogas“ veiklos procesai, dokumentacijos tvarkymas, apskaita. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Uab „drogas“ strategija ir veiklos planavimas. Uab „drogas“ rinkodaros ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 35 psl.
2012 05 08
Praktikos ataskaita langų įmonėje
Profesinės praktikos ataskaita uab ,,aldaresta“. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės verslo aplinkos. Ekonomika. Įmonės tikslų sistema. Išlaidų struktūra ir jos kitimo tendencijos. Ekonominių rodiklių charakteristika. Gamybos ir paslaugų teikimo procesai įmonėje. Valdymas. Organizacijos valdymo schema. Organizacinės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 psl.
2013 02 09
Administratorės praktikos ataskaita
Administracinių įgūdžių lavinimo praktika įmonėje. Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „arkosta“ veikla. Mikroekonominės ir makroekonominės aplinkos veiksnių įtaka įmonės veiklai. Įmonės tikslinė rinka, klientų grupės ir jų užsakymų vykdymo ypatumai. Įmonės valdymas bei organizacinė struktūra, tikslai, planavimo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2013 04 01
Pardavimų vadybininko praktikos ataskaita
Įvadas. Ekonominė dalis. Vadybos dalis. Marketingo dalis. Apskaitos dalis. Problemos įmonės veikloje. Išvados ir pasiūlymai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2014 04 17
Tarptautinio verslo vadybos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės steigimo tvarka. Valdymo struktūra. Įmonės veiklos kryptis. Įmonės tikslai. Įmonės išorinė aplinka. Įmonės vidinė aplinka. Praktikos metu įtvirtintų koncepcijų analizė. Įmonės veikla. Įmonės it ūkis. Įmonės marketingo kompleksas. Produkto savybės. Įmonės tikslinė rinka ir ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 psl.
2012 06 14
Profesines praktikos ataskaita skaidrės
Profesinės praktikos ataskaita Vilniaus kolegija. Praktikos tikslai. Įstaigos pristatymas. Lietuvos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų reitingas. Organizacinė struktūra. Darbo tvarkos taisyklės. Vilniaus kolegijos SSGG analizė. SSGG analizė (tęsinys). Personalo skyriaus vedėjo pareiginiai nuostatai. Personalo skyriaus specialisto ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 psl.
2013 07 30
Baigiamosios praktikos ataskaita prekybos įmonėje
Organizacijos charakteristika. Realizuojamos prekės. Personalo vadyba. Organizacijos valdymas. Personalo planavimas. Personalo įdarbinimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Darbuotojų skatinimo sistema. Prekybos organizavimas. Darbo organizavimas. Prekių pirkimo organizavimas. Įmonėje taikomi prekių pardavimo būdai. Prekybos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2015 05 17
Praktikos ataskaita Senukų prekybos centras įmonė ir marketingas
Įvadas. Uab „senukų prekybos centras“ charakteristika. Uab „senukų prekybos centras“ marketingo aplinkos įvertinimas. UAB „Senukų prekybos centras“ makroaplinkos elementai. UAB „Senukų prekybos centras“ mikroaplinkos elementai. Uab „senukų prekybos centras“ rinkos nustatymas. UAB „Senukų prekybos centras“ segmentai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2014 12 10
Informacinės sistemos tyrimas
Gamybinės praktikos programa. Įvadas. Uab „x įmonės“ pristatymas. Veiklos sritys:. Tikslai:. Misija. Strateginės kryptys:. „x įmonės“ valdymo struktūra. Personalo struktūra:. Sporto klubo „x įmonės“ lankytojų kiekybinė analizė. Įmonės „x įmonės“ informacinės sistemos tyrimas. Naujos informacinės sistemos ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2012 10 06
Praktika statybos prekybos įmonėje
Įvadas. I dalis. Uab „bikuvos prekyba“. Uab „bikuvos prekyba ” istorija. Bendrasis įmonės valdymas. Kaip planuoja veiklos sritis. Kokios taikomos personalo skatinimo priemonės. Taikomos kontrolės priemonės. Pagrindinės operacijos. Mažmeninė prekyba. Didmeninė prekyba. Gamyba ir paslaugos. Svarbiausios „bikuvos prekyba“ ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2011 07 08
Pažintinė verslo praktika siuvimo įmonėje
Įvadas. Geografinė padėtis. Darbo rėžimas. Įmonės tipas. Veiklos kryptis. Įmonės paslaugu asortimentas. Įmonės vietą lietuvos rinkoje bei aplinkoje. Naudojamos informacinės technologijos. Darbuotojai. Valdymo organizacinė struktūra. Saugos reikalavimai. Darbuotoju motyvavimas. Įmonės dalyvavimo užsienio rinkose forma, nurodyti ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 psl.
2011 04 15
Gamybines praktikos ataskaita vadybininkas AB Grigiškės
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo tvarka. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla, vizija, misija ir tikslai. Praktikos užduočių aptarimas ir jos nauda. Vadybininkui priskiriamos pareigos. Pagrindinių įmonės veiklos rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Rinkos vertės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2013 04 02
Personalo valdymo praktika
Įvadas. Rudiškių seniūnijos seniūno, atsakingo už personalo valdymo organizavimą veiklos pareiginių nuostatų analizė. Personalo organizavimas rudiškių seniūnijoje. Personalo poreikio planavimo tvarka. Paieškos (verbavimo), atrankos, samdos, adaptacijos tvarka. Personalo valdymas rudiškių seniūnijoje. Darbuotojų motyvavimo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2015 02 05
Praktika seniūnijoje
Įvadas. Agluonėnų seniūnijos taikomi planavimo principai. Agluonėnų seniūnijos organizacinė valdymo struktūra. Pareiginių nuostatų rengimo tvarka. Agluonėnų seniūnijoje taikomi vadovavimo principai. Įstaigoje taikomos kontrolės formos ir priemonės. Įstaigoje naudojamos komunikacijos priemonės. Įstaigoje pildomi dokumentų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2014 11 28
Profesinė praktika Santechnikos parduotuvėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės vidaus ir išorės aplinkos analizė. Išorinės įmonės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Tiekėjai. Įmonės produkto vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Įmonės partneriai. Vidaus aplinkos elementai. Įmonės tikslai. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Pagrindiniai uždaviniai, ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2012 12 07