Vadybos referatai

1301 dokumentas
Drabužių parduotuvės verslo planas
Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Verslo tikslai, galimybės. Įgyvendinimo būdai. Įmonės vieta. Konkurencijos analizė. Marketingo tikslai. Rinkodaros planas. Kaina. Reklama. Gamyba: patalpos. Tiekėjų analizė. Atsargos. Personalas. Reikalingi ištekliai veiklai pradėti. Reikalingi ištekliai mėnesiui. Rizikos analizė.
Vadybos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 05 18
Pokyčių valdymas organizacijoje
Įvadas. Pokyčių rūšis, atsiradimo priežastis ir požiūriai. Pokyčių rūšys. Pokyčių atsiradimo priežastys. Požiūriai į pokyčius. Pokyčių valdymas. Priešinimasis pokyčiams. Priešinimosi pokyčiams įveikimas. Vadovo ir pokyčių agentų veikla valdant pokyčius. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 12 04
Visuotinės kokybės vadybos metodų taikymas transporte
Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos pagrindiniai principai. Visuotinė kokybės vadyba ir transporto organizacijos strateginė plėtra. Transporto organizacijos vadybos būklės. -s principų požiūriu įvertinimas. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo principai ir funkcijos. Kokybės vadybos principų pagal iso. :. Standartų naująją ...
Vadybos referatai, Referatas, 30 psl.
2011 05 30
Grožio salono veiklos analizė
Savarankiško darbo užduotis. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Organizacijos planų sistema. Įmonės misija ir vizija. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizacijos kultūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 25 psl.
2012 04 13
Dokumentu valdymas ir dokumentai
Įvadas. Dokumentų valdymo raida, esmė ir pagrindinės sąvokos. Dokumentų valdymo ištakos ir teisinis reglamentavimas. Dokumentų valdymo sąvoka. Dokumento sąvoka. Dokumentų klasifikavimas, jų funkcijos ir paskirtis. Dokumentų apyvarta. Praktinė dalis. Asmeninis prašymas. Dalykinis raštas. Asmeninis įgaliojimas. Įsakymas dėl ...
Vadybos referatai, Referatas, 18 psl.
2012 11 22
Planavimas ir planai. Strateginiai, taktiniai, operatyviniai tikslai ir planai
Įvadas. Planavimo esmė. Tikslai. Planai. Strateginiai planai. Taktiniai planai. Operatyviniai planai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2012 12 05
Ikea kompanija sekmės istorija
Įvadas. Įkūrėjo istorija. Pirmasis versliukas. „ikea“ įkūrimas. Baldų verslo pradžia. Pirmoji ekspozicija. Nepaliaujamas augimas. Tiekėjų boikotas. Surenkami baldai. Plėtra lenkijoje. Visuomenės pasitikėjimas. Parduotuvė stokholme. Europos užkariavimas. Ikea dabartinė situacija. „ikea“ lietuvoje. Išvados. Naudoti ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 05 07
Organizacijos etinės problemos analizė
Įvadas. X organizacijos etinės problemos analizė. Svarbiausi įvykę faktai. Etinės problemos x organizacijoje. Galimos alternatyvos. Pagrindiniai suinteresuotieji. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Tolimesni veiksmai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 9 psl.
2012 10 09
Personalo valdymas, organizavimas
Įvadas. Personalo vadybos esmė. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo apskaita ir statistika. Darbuotojų poreikio planavimas. Darbuotojų priėmimas, adaptavimas ir atleidimas. Personalo ugdymo sistema. Personalo valdymas. Darbuotojų pažinimas ir motyvacija. Valdymo metodai. Personalo vadybos principai. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2011 02 12
Inovacijų skatinimas organizacijoje
Inovacijos organizacijose. Inovacijų samprata ir reikšmė. Inovacijų klasifikacija. Inovatyvių organizacijų tipai. Inovacinė politika. Inovacinės politikos svarba. Lietuvos inovacinės politikos formavimas. Inovacijų priežiūros infrastruktūra ir jos gerinimas. Inovacijų skatinimas. Finansinis inovacijų skatinimas. Inovacijų ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 04 17
Institucijos, atliekančios standartizaciją ir sertifikaciją Lietuvoje
Įvadas. Standartizacija. Standartizacijos samprata ir raida. Standartų rūšys. Standartizacijos tikslas ir uždaviniai. Sertifikacija. Sertifikacijos samprata. Sertifikavimo procesas. Institucijos, atliekančios standartizaciją ir sertifikaciją Lietuvoje. Institucijos, atliekančios standartizaciją. Institucijos, atliekančios ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 12 04
Visuotinė kokybės vadyba. UAB McDonalds restaurants.
Kokybės valdymo strategijos rengimas. Turinys. Įvadas. Kas yra visuotinės kokybos vadyba. Kokybės matavimas UAB ,,McDonald‘s restaurants”. Visuotinės kokybės valdymo strategijos diegimas UAB ,,McDonald‘s restaurants“. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2010 11 23
Įmonių socialinė atsakomybė
Įmonių socialinė atsakomybė (įsa) – tai tokia įmonių ir organizacijų politika bei praktika, kai ne tik laikomasi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir sutartų elgsenos normų, bet ir į savo veiklos vidinius procesus ir išorinius santykius savanoriškai integruojami socialiniai, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principai; kartu su ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 psl.
2010 12 08
Pardavimų skatinimas įmonėje
Įvadas. Pardavimo skatinimo samprata. Pagrindinės skatinimo priemonės. Pardavimo skatinimo tikslai. Pardavimo skatinimo strategijos. Pardavimo skatinimas praktiniu aspektu. Pardavimo skatinimo priemonių naudojimas uab ,,panreklama“ įmonėje.
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2012 11 27
Karjeros vizija, tikslai ir strategijos
Įvadas. Karjeros vizija. Karjeros tikslai. Karjeros strategija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 12 20
Personalo organizavimas X organizacijoje
Turinys. Įvadas. Orginizacijos veiklos sritis. Personalo struktūros analizė. Pretendentų paieškos būdai. Atrankos organizavimas. Adaptacinių problemų sprendimai. Personalo vertinimo sistema. Mokymosi kvalifikacijos kėlimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 01 13
Klientų aptarnavimas
Įvadas. Lojalumo kūrimas ir palaikymas. Empiriniai kliento lojalumo tyrimai. „lojalių” pirkėjų ir klientų svarba. Kliento lojalumo matavimas. Lojalių klientų išlaikymo programos kūrimo etapai. Lojalumo laiptai. Klientas visam gyvenimui. Klientas – visko centras. Kaip įsigyti klientą. Kaip išlaikyti klientą. Gyvybinis kliento ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 psl.
2011 06 22
Uosto valdymas. Klaipėdos uostas.
Įvadas. Uosto valdymas. Uosto istorijos fragmentai. Uosto struktūra ir paslaugos. Uostų valdymo metodai. Klaipėdos uostas. Klaipėdos uosto charakteristika. Krovos uoste valdymas. Klaipėdos uosto vystymosi galimybės. Išvados. Literatūra
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2012 03 04
Gamybos organizavimas įmonėje Vilniaus duona
Įvadas. Gamybos proceso tipų charakteristika. Gamybos proceso esmė. Gamybos tipas, gamybos fazė. Gamybos organizavimo principai. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Pramonės šaka, naudojami ištekliai, darbo jėgos imlumas. Pagrindinės gamybos organizavimas įmonėje. Gamybos ciklas. Procesų ir operacijų ...
Vadybos referatai, Referatas, 43 psl.
2012 05 02
Personalo valdymas įmonėje
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Personalas. Įmonės struktūros. Personalo tarnybos organizavimas didelėje įmonėje. Žmonių išteklių valdymas. Personalo valdymo efektyvumas. Personalo valdymas ab „vilniaus kranai“. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 03
Asmeninių finansų valdymas referatas
Įvadas. Asmeniniai finansai, jų valdymas ir reikšmė. Pagrindinės asmeninių finansų tvarkymo taisyklės. Ameninių finansų tiklai. jų rūšys ir tiklas. Asmeninio biuždeto planavimas. Kaip sudaryti biuždeto planą. Kaip sumažinti savo išlaidas. Asmeninis biužetas. Išvados. Literatūros sarašas.
Vadybos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 05 09
6 sigma, lean, toc metodikos, jų palyginimas
Turinys:. Įvadas. Sigma. Trumpa istorija. Išskirtinumas. Principai, apibūdinantys. Sigma esmę. Dvi. Sigma prielaidos. Lean (sinchroninė gamyba). Lean proceso etapai. Toyota sėkmė. Toc (apribojimų teorija). Produktyviausia procesų sinchronizavimo metodologija. Žingsnių metodikos. Sigma, lean ir toc palyginimas. Panašumai. Skirtumai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 psl.
2012 05 05
Komandinio darbo privalumai ir trūkumai
Įvadas. Komandos samprata. Komandos sąvoka. Komandų klasifikacija. Komandos ir jų kūrimas. Komandos kūrimas. Komandos sandara funkcijos. Komandos raidos etapai. Komandinio darbo ypatumai. Komandinio darbo privalumai. Komandinio darbo trūkumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Vadybos referatai, Referatas, 15 psl.
2010 12 14
Reklamos analizė
Įvadas. Temos aktualumas. Teorinė reklamos analizė. Reklamos raida ir reikšmė. Pagrindiniai reklamos principai. Reklamos tikslas. Reklamos funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos poveikis vartotojui. Reklamos nauda. Reklamos daroma žala. Labiausiai įsiminusi reklama. Labiausiai patikusi reklama. Anketos rezultatų analizė. Anketa reklamos ...
Vadybos referatai, Referatas, 25 psl.
2010 11 24
Įmonės strategijos formavimas
Įvadas. Planavimas. Strategija. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo modelis. Strategijos planavimo reikšmė. Strateginio planavimo esmė. Firmos vizija. Firmos misija. Firmos tikslai. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 20 psl.
2010 03 03
Personalo valdymas organizacijoje
Įvadas. Personalo valdymo samprata. Personalo samprata. Personalo valdymo samprata. Pagrindinės personalo valdymo veiklos. Darbų analizė. Personalo planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. Personalo judėjimo valdymas. Personalo mokymas ir vystymas. Kompensavimas (skatinimas) ir apsauga. ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 06 28
Įmonės įvaizdžio kūrimas
Įmonės įvaizdžio kūrimas. Organizacijos įvaizdis ir jo svarba. Įvaizdžio formavimas. Įvaizdžio kūrimas ir įtvirtinimas. Įmonės įvaizdis. Įvaizdžio lygiai. Įvaizdžio lygių aspektai. Įmonės tapatybė. Įmonės įvaizdžio veiksniai bei jų požymiai. Kam reikalingas prekės ženklas? Prekės kokybės įtaka įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 05 25
Sandelių veiklos organizavimas
Logistikos vadybos pagrindai. Sandėliu reikšmė logistikos sistemai. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Pagaliau atsiranda tam tikras „neapčiuopiamas pelnas", jeigu firma skirsto savo produkciją per privačius sandėlius, o vartotojas jaučiasi garantuotas dėl patikimo tiekimo. Vartotojas firmos veikloje turi įžvelgti ...
Vadybos referatai, Referatas, 6 psl.
2011 05 31
Komandinio darbo organizavimas
Įvadas. Komandinio darbo analizės teoriniai aspektai. Darbo komandose samprata. Komandinio darbo tikslai. Komandinio darbo organizavimas pokyčių sąlygomis. Komandinio darbo „x“ organizacijoje analizė. Organizacijos „x“ veiklos apžvalga. Komandinio darbo taikymas organizacijos veikloje. Išvados. Literatūros sąrašas
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 01 29
Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimas ir lyderiavimas
Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Elgesio teorijos. Kelio – tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Fiedlerio vadovavimo modelis. Lyderiavimas. Lyderiavimo sąvoka. Mcgregoro x ir y lyderiavimo stilių teorijos. Hersey ir blanchard situacinis lyderiavimo modelis. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 06