Vadybinės veiklos praktika įmonėje


Vadybos praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės aprašymas. Vadybinių funkcijų vykdymas įmonėje. Direktoriaus vasario 28 dienos dienotvarkė. Įmonės darbuotojų motyvavimas, kontrolė ir užduočių paskirstymas. Komunikavimo įstaigoje kliūtys. Personalo valdymas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas. Individuali užduotis. Išvados. Naudota literatūra.


Darbo tikslas – Atlikti vadybininko funkcijas UAB „Vinlita“.

Darbo objektas – UAB „Vinlita“

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti UAB „Vinlita“ aplinkų elementus verslo organizavimo formos kontekste.

2.Susipažinti ir išanalizuoti UAB „Vinlita“ planus: kokie jie, kokia vizija, misija, strateginiai tikslai, kokios esminės veiklos numatytos tikslams pasiekti. Kas rengia planus organizacijoje?

3.Susipažinti ir įvertinti UAB „Vinlita“ vadovo Aloyzo Žvaginio dienos dienotvarkę.

4.Susipažinti ir išanalizuoti UAB „Vinlita“ darbuotojų motyvavimo procesą / sistemą.

5.Susipažinti ir išanalizuoti UAB „Vinlita“ darbuotojų kontrolės procesą / sistemą.

6.Susipažinti ir išanalizuoti kaip UAB „Vinlita“ paskirstomos užduotys.

7.Išanalizuoti identifikuojant komunikavimo komandose / grupėse kliūtis.

8.Susipažinti ir išanalizuoti UAB „Vinlita“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimosi / kompetencijų tobulinimo planus.

Vadybinės veiklos praktika įmonėje. (2014 m. Birželio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/vadybines-veiklos-praktika-imoneje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 04:48