Vaikai turintys kompleksinių sutrikimų


Pedagogikos savarankiškas darbas. Specialiosios pedagogikos dalyko savarankiškas darbas. Įvadas. Kompleksinių sutrikimų samprata. Kompleksinių sutrikimų turinčiųvaikų ugdymas. Žymių kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai. Sensomotorinio ugdymo reikšmė. Individualios ugdymo programos. Individualizuotų ugdymo programų rengimo principai. Individualizuotų ugdymo programų tikslai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.


1. Kompleksiniais sutrikimais paprastai vadinami įvairūs kelių sutrikimų deriniai arba sutrikimų kompleksas.

2. Esant kompleksiniam sutrikimui, nedideli ugdymosi poreikiai dažniausiai konstatuojami tada, kai į sutrikimų derinį neįeina intelekto sutrikimai, o sensoriniai sutrikimai yra nežymūs.

3. Vidutiniai specialieji ugdymo(si) poreikiai, esant kompleksiniam sutrikimui, dažniausiai kompensuojami tada, kai vaikas turi arba intelekto sutrikimą, ir/arba žymesnio laipsnio sensorinių, judesio ir padėties ar kitų sutrikimų.

4. Kompleksiniai sutrikimai gali nulemti ir didelius ar labai didelius ugdymosi poreikius.

5. Atsižvelgus į vaiko gebėjimų ir kompleksinio sutrikimo sąlygojamus specialiuosius ugdymo(si) poreikius pasirenkama ar pritaikoma vaikui tinkanti ugdymo programa.

Vaikai turintys kompleksinių sutrikimų. (2014 m. Balandžio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/vaikai-turintys-kompleksiniu-sutrikimu.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 07:52