Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos įstatyminės bazės kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos valstybės tarnybos įstatymas. Latvijos Valstybės tarnybos įstatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos palyginimas. Išvados. Literatūra.


Darbe lyginamos Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos reglamentuojančios teisinės bazės ir tam tikri aspektai juose – tai valstybės tarnautojų pareigos ir teisės, priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas, jų mokymas, karjera ir vertinimas.

Darbo tikslas – palyginti valstybės tarnybas Latvijoje ir Lietuvoje, išryškinant esminius panašumus ir skirtumus. Tikslui pasiekti iškeliami 3 uždaviniai:

1.Trumpai pateikti valstybės tarnybos sampratą;

2.Apžvelgti ir pristatyti valstybės tarnybos įstatymines bazes Latvijoje ir Lietuvoje;

3.Išanalizuoti ir tam tikrais aspektais palyginti valstybės tarnybas Latvijoje ir Lietuvoje.

Darbo problema: Kuo skiriasi ir kuo yra panašios valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje.

Darbo objektas: Valstybės tarnyba, valstybės tarnybos įstatymas.

Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas. (2014 m. Gegužės 13 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybes-tarnybos-lietuvoje-ir-latvijoje-palyginimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 19 d. 05:46