Valstybinių įmonių valdymo korporatizavimas: problemos ir sprendimai Lietuvoje


Viešojo administravimo bakalauro darbas. Santrauka. Summary. Įvadas. Apibrėžimų ir santrumpų sąrašas. Valstybės įmonės ir jų vaidmuo viešajame sektoriuje. Valstybės įmonių samprata. Valstybinių įmonių valdymo principai ir tikslai. Teisinė bazė. Valstybinių įmonių valdymas ir kontrolė. Valstybė kaip akcininkė. VVĮ valdymo modelių apžvalga. VVĮ valdymo gerosios praktikos apžvalga. Valstybės įmonių valdymo bruožai. Tradicinis valdymo bruožas. Korporatyvus valdymo bruožas. Lietuvos įmonių korporatizavimo atvejis (2009-2012 m. ). Valstybinių įmonių korporaatizavimo problemų ir sprendimo tyrimas. Tyrimo uždaviniai ir metodologija. Statistinių duomenų analizė. Tyrimo rezultatų analizė. Praktinės dalies išvados. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.


Darbo objektas – valstybinės įmonės ir jų veiklos valdymas.

Darbo tikslas – išanalizuoti valstybinių įmonių vaidmenį viešajame sektoriuje bei valdymo korporatizavimo problemas ir sprendimus.

Darbo uždaviniai:

1.Aptarti valstybinių įmonių sampratą ir jų vaidmenį viešajame sektoriuje.

2.Apžvelgti valstybinių įmonių valdymo bruožus.

3.Išnagrinėti valstybinių įmonių valdymo tikslus ir efektyvumą.

4.Išanalizuoti Lietuvos valstybinių įmonių korporatizavimo problemas ir sprendimus.

Valstybinių įmonių valdymo korporatizavimas: problemos ir sprendimai Lietuvoje. (2014 m. Lapkričio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybiniu-imoniu-valdymo-korporatizavimas-problemos-ir-sprendimai-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 20:17