Valstybių administracinės struktūros problemos


Organizavimas pagal aptarnaujamą teritoriją. Organizavimas klienturos pagrindu.

Viešojo administravimo kursinis darbas. Valstybių administracinės struktūros problemos. Įvadas. Administracijos struktūra. Organizavimas pagal aptarnaujamą teritoriją. Organizavimas pagal veiklos pobūdį. Organizavimas klientūros pagrindu. Organizavimas tikslo pagrindu. Reorganizacija. Išvados. Naudota literatūra.


Šiame darbe buvo apžvelgta sudėtinga viešųjų organizacijų struktūros tema. Vis dėlto viešojo administravimo sutvarkymas ir pertvarkymas nėra vien techninis klau¬simas. Yra plačių klausimų, liečiančių visą administravimo sąrangą, ir į juos privalo atsakyti ne valstybinė tarnyba, o politiniai lyderiai ir konstitucijų kūrėjai. Savo ruožtu jų atsakymai gali turėti milžinišką įtaką viešojo administravimo sąrangos efektyvumui ir tam, kiek visuomenė patenkinta ta sąranga.

Be šių klausimų, daugybę problemų kelia vidinė įstaigų organizacija ir viešosios veiklos vadyba. Šiuos klausimus reikia nagrinėti atsižvelgiant į konkrečios šalies situaciją ir į keliamų uždavinių pobūdį. Tačiau pagrindinis organizavimo analizės uždavinys yra sukurti tokias organizacijas, kurios duotų pareigūnams bent jau galimybę efektyviai teikti paslaugas gyventojams. Šito negali garantuoti jokia organizacijos schema ar pareigų lentelė, todėl pagrindinis vadovo uždavinys - sukurti tokią galimybę, o galbūt pada¬ryti ją įmanomą. Galutinę įstaigos veiklos sėkmę arba nesėkmę lemia čia dirbantys žmonės.

Valstybių administracinės struktūros problemos. (2013 m. Kovo 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/valstybiu-administracines-strukturos-problemos.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 22 d. 18:49