Vartojimas Lietuvoje


Finansų kursinis darbas. Gyventojų vartojimo pokyčiai Lietuvoje. Įvadas. Vartotojų apžvalga. Disponuojamos pajamos. Prekių ir paslaugų vartojimo palyginimas. Kainų pokytis. Šešelinės ekonomikos įtaka vartojimui. Išvados. Literatūros sąrašas.


Tikslas: Remiantis statistinių duomenų analize ir namų ūkių tyrimų duomenimis, išnagrinėti Lietuvos gyventojų vartojimo pokyčius.

Uždaviniai:

•išanalizuoti namų ūkių pajamų struktūrą.

•palyginti prekių ir paslaugų vartojimą.

•nagrinėjamu lakotarpiu apžvelgti kainų pokyčius.

•aptarti šešėlinės ekonomikos įtaka vartojmui.

Tyrimo metodai: rengiant straipsnį taikyta mokslinės literatūros sisteminė, lyginamoji ir loginė analizė. Taikyti bendrieji statistikos metodai: duomenų rodiklių ir duomenų diferenciacijos rodiklių skaičiavimas, bei pagrindinės vystymosi tendencijos nustatymas.

Vartojimas Lietuvoje. (2013 m. Gruodžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/vartojimas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 06:20