Veberio fechnerio dėsnio tyrimas


Psichologijos laboratorinis darbas. Įvadas. Tyrimo metodika. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvada. Literatūra. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo eiga: Iš pradžių nustatomi programos parametrai ir atliekami bandomieji matavimai.

Kompiuterio ekrane, atsitiktine tvarka, pateikiamos keturių ilgių tiesės: 400 px, 200 px, 100 px ir 50 px. Kartu pateikiamos lyginamosios tiesės, kurias reikia palyginti su etaloninėmis. Kiekvienoje bandymų serijoje su skirtingo ilgio etalonine tiese parodoma 11 skirtingo ilgio lyginamųjų tiesių: 5 ilgesnės, 5 trumpesnės ir 1 tokio pat ilgio kaip ir etaloninė tiesė. Tyrimo metu, jei tiriamajam atrodys, kad lyginamoji tiesė yra ilgesnė už etaloninę, turės spausti klavišą „3”, jei trumpesnė – „1”.

Vieno bandymo seriją sudaro keturiasdešimt keturi bandymai, nes keturių ilgių etaloninės tiesės turi būti matuojamos po vienuolika kartų kiekviena. Iš viso atliekama 20 bandymų serijų.

Gauti duomenys pateikiami lentelėje, kuri yra automatiškai įrašoma į bylą VEBER_DATA. „-1” rezultatų lentelėje žymės atsakymą, kad tiriamasis lyginamąją tiesę įvertino kaip trumpesnę už etaloninę, o „1” – kad tiriamasis lyginamąją tiesę įvertino kaip ilgesnę už etaloninę. Toliau gauti duomenys apdorojami, braižomi grafikai, skaičiuojami slenksčiai, randamos konstantos, braižoma diagrama.

Veberio fechnerio dėsnio tyrimas. (2015 m. Sausio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/veberio-fechnerio-desnio-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 06:09