Veiklos sąnaudų įtakos veiklos rezultatams tyrimas


Statistikos kursinis darbas. Įvadas. Veiklos sąnaudų ir pelingumo rodikliai. Veiklos sąnaudų įtaka Uab ,,Tonas‘‘ veiklos rezultatams. Veiklos rezultatų vertinimas ir pasiūlymai. Išvados. Literarūra.


Tyrimo objektas - UAB „Tonas“ veiklos sąnaudos.

Tyrimo tikslas - Ištirti veiklos sąnaudų daromą įtaką UAB „Tonas“ veiklos rezultatams.

Tyrimo uždaviniai:

•Teoriškai išanalizuoti veiklos sąnaudas ir su jomis susijusius rodiklius;

•Atlikti UAB „Tonas“ veiklos rezultatų ir veiklos sąnaudų analizę;

•Įvertinti gautus rezultatus ir pateikti pasiūlymus.

Veiklos sąnaudų įtakos veiklos rezultatams tyrimas. (2015 m. Sausio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/veiklos-sanaudu-itakos-veiklos-rezultatams-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Vasario 21 d. 16:29