Veiklos tęstinumo auditas


Apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Veiklos tęstinumo audito teoriniai aspektai. Veiklos tęstinumo prielaida. Ateities įvykiai lemiantys veiklos tęstinumo nutraukimą. Veiklos tęstinumo vertinimo etapai. Įmonių veiklos tęstinumo ir plėtros rizika ir audito procedūros. Įmonių veiklos rizikos rūšys. Audito procedūros. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.


Darbo objektas: veiklos tęstinumo auditas.

Darbo tikslas: išanalizuoti veiklos tęstinumo auditą teoriniu aspektu.

Darbo uždaviniai:

1.Atskleisti veiklos tęstinumo audito sampratą bei požymius.

2.Išsiaiškinti įmonių rizikos rūšių įtaką veiklos tęstinumui ir plėtrai.

Darbo metodai: literatūros analizė, teisės aktų analizė, apibendrinimas.

Darbe naudotos monografijos, tarptautiniai apskaitos standartai, tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai.

Veiklos tęstinumo auditas. (2014 m. Balandžio 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/veiklos-testinumo-auditas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 02:45