Verslo kursiniai darbai

164 dokumentai
Išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Įmonės aplinka ir jos įtaka veiklos rezultatams. Vidinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Išorinė įmonės aplinka ir jos veiksniai. Tiesioginio poveikio išorinė aplinka. Netiesioginio poveikio išorinė aplinka. Apie įmonė. Įmonės ssgg analizė. Išorinių veiksnių analizė. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 11 11
Elektroninis verslas Lietuvoje
Įvadas. Elektroninio verslo sąvoka, jo rūšys. Elektroniniame versle taikomi modeliai. Elektroninis verslas Lietuvoje. Elektroninio verslo susikūrimo Lietuvoje priežastys. E-verslo kūrimosi procesas. Elektroninio verslo Lietuvoje pavyzdžiai. Virtualių paslaugų paklausa lietuvoje. Elektroninio verslo privalumai ir trūkumai. E-verslo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2012 05 12
Strateginis valdymas organizacijoje
Strateginis valdymas. Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica :. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Pest analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio penkių konkurencinių jėgu modelis. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica (ivv) matrica. Vidinės ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 04 24
Tarptautinis verslas samprata ir raida
Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio verslo plėtros periodizacija. Komercinė era. Ekspancijos era. Koncesijų era. Nacionalinių valstybių era. Globalizacijos era. Spartus tarptautinio verslo sąvokos kitimas. Išvados. Literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2011 03 23
X Įmonės veiklos organizavimas
Santrauka. Įvadas. Įmonės „X“ veiklos organizavimo šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos organizavimas teoriniu aspektu. Įmonės veiklos organizavimo samprata. Įmonės organizacinių valdymo struktūrų analizė. Linijinės valdymo struktūros analizė. Matricinės valdymo struktūros analizė. Funkcinės valdymo struktūros analizė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 10 29
Restorano kavinės projektas
Įvadas. Technologinė dalis. Patiekalų skaičiaus realizavimo apskaičiavimas. Valgiaraščio sudarymas. Dienos valgiaraštis. Baro meniu. Technologinės kortelės. Patiekalų technologijos schemų sudarymas. Savikainos kortelės. Energinių verčių kortelės. Technologinė programa. Žaliavų ir maisto produktų laikymas. Patalpų, įrenginių ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 psl.
2014 12 05
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas UAB „Girteka“
Įvadas. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos samprata. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo metodai. Darbuotojų mokymui taikomi pagrindiniai metodai. Profesinio mokymo sistema. Kvalifikacijos tobulinimo strategijos. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemų ypatumai. Uždaroji akcinė bendrovė „Girteka logistics“. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 04 06
Įvaizdžio tyrimas
Uab „drogas“ įvaizdžio tyrimas. Santrauka. Uab "drogas" veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės įvaizdis teoriniu aspektu. Įmonės įvaizdžio esmė. Įmonės įvaizdį lemiantys veiksniai. Įmonės vartotojo įvaizdis. Įmonės vadovo įvaizdis. Įmonės vizualusis įvaizdis. Įmonės įvaizdžio ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 05 10
Ekspedijavimo paslaugos verslo planas
Teorinių teiginių analizė. Įmonės apibūdinimas. Mikro- makro aplinkų analizė. Rinkodaros komplekso apibūdinimas. Personalo apibūdinimas. Finansinė analizė. Uab „transshipping“ veiklos analizė. Įmonės analizė. Aplinkų elementų analizė. Rinkodaros analizė. Personalo analizė. Finansinė analizė. Išvados. Literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2013 01 10
Reklamos verslas
Įvadas. Reklamos esmė. Reklamos planavimas ir organizavimas. Verslo planas. Marketingo planas. Reklamos strategija ir planavimas. Reklamos planas. Reklamos biudžeto sudarymo principai. Reklamos verslo dalyviai. Reklamos užsakovai. Reklamos vykdytojai. Reklamos agentūros. Reklamos įgyvendintojai. Rinkos tyrimo organizacijos. Reklamos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2010 03 03
Verslo įmonės finansų valdymas
Verslo įmonės veiklos tobulinimo planavimas. Verslo planas. Vizija. Misija. Tikslai. Vertybės. Verslininkystė. Verslo įmonė kaip ekonominė sistema. Verslo plano kūrimas ir jo įvykdomumo tikrinimas. Veiksniai, turintys įtakos sėkmingam verslo įmonės konkuravimui. Konkurencija. Konkurencinis pranašumas. Kas yra finansų valdymas? ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2015 04 16
Ofšorinis verslas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Ofšorinio verslo principai. Ofšorinio verslo esmė. Ofšorinės įmonės sąvoka ir statusas. Ofšorinių įmonių privalumai ir trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinių įmonių vidinė struktūra. Ofšorinio verslo panaudojimo būdai. Mokesčiai skirtingose ofšorinėse ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2012 02 04
Tiesiogines užsienio investicijas lemiantys veiksniai
Tiesiogines užsienio investicijas lemiantys veiksniai. Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicijų samprata. Tiesiogines užsienio investicijas lemiantys veiksniai (autorių nuomonė). Tiesiogines užsienio investicijas lemiančių veiksnių klasifikacija. Ekonominės sąlygos skatinančios užsienio investicijų pritraukimą. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2012 11 18
Verslo procesų valdymas (2)
Teikiamo produkto ar paslaugos nustatymas. Organizacijos teikiamos paslaugas ar produktai. Nagrinėjamas produktas arba paslauga. Vartotojų poreikių medis. Vartotojų poreikių rikiavimas pagal svarbą. Vertės pasiūlymo pagrindimas. Horizontalios paslaugų, produktų teikimo sistemos kūrimas. Organizacijos vertės grandinės. Organizaciją ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 12 02
Viešbučio steigimas
Įvadas. Situacijos analizė. Vietos pagrindimas. Viešbučio pavadinimo pagrindimas. Konkurencinė aplinka. Viešbučio specifika. Viešbučio interjero įrengimas. Kambarių įrengimas. Restorano įrengimas. Viešbučio įregistravimas. Viešbučio padaliniai. Darbuotojai. Darbuotojų atlyginimai. Rėmimas. Finansinės operacijos. Prognozuojamos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2015 03 18
Grigiškės strateginė analizė
Įvadas. AB „Grigeo Grigiškės“. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Šakos konkurencingumo analizė. Išorinių veiksnių įvertinimo analizė. Pagrindiniai konkurentai. Vidinių veiksnių analizė. AB „Grigeo Grigiškės“. Bendrovės misija, vizija, tikslai, strategija. Santykinė analizė. Vidinių veiksnių įvertinimo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2016 02 27
Tarpkultūriniai barjerai ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Kalbinės komunikacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Kalbos vartojimo būdas. Kalbėjimo greitis. Skirtingos kalbos taisyklės. Praktinės tarpkultūrinio bendravimo problemos. Klausymosi įpročiai. Kūno kalba. Sutarčių laikymasis. Kultūrinės bendravimo problemos. Vertybių samprata. Laiko samprata. Vienaplanis laikas. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2012 12 06
Inovacijų ekonominis vertinimas
Inovacijos ekonominis vertinimas. Inovacijos (batų „blitz“) charakteristika. Inovacijos kūrimo aplinkos analizė. Rinkos niša. Konkurentų analizė. Projektavimo tikslo numatymas ir strategijos pasirinkimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Inovacijos ekonominis ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2013 05 10
Renginių organizavimas "Pirmoji kava" įmonėje
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Renginiai ir jų planavimo specifika. Renginių organizavimo kėblumai bei sprendimo būdai. Komandos formavimo ypatumai. Įmonės įvaizdžio įtaka renginiui. Organizuojamų renginių misija ir vizija. Tyrimo dizainas. Pimoji kava’’ įmonė. Renginio ,,Kalėdinis vakarėlis’’ analizė. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 05 18
Rusijos rinkos patrauklumo analizė
Įvadas. Rusijos rinkos patrauklumo analizė. Rusijos rodiklių analizė. Rusijos rinkos pagrindiniai sektoriai. Rusijos infrastruktūros situacija. Rusijos politinis stabilumas. It sektoriaus rusijos rinkoje struktūra. Rusijos it sektoriaus rodiklių analizė. Konkurencija it sektoriuje. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo metodika. Tyrimo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 01 21
Pokyčių valdymas organizacijoje kursinis darbas
Organizacijos valdymo ir jos pokyčių valdymo tarpusavio ryšys. Pokyčiai vykstantys organizacijose. Pokyčių sąvoka ir pokyčių priežastys organizacijose. Pokyčių klasifikacija. Pokyčių realizavimo kliūtys. Pasipriešinimas pokyčiams. Pokyčių valdymo modeliai. Pokyčių valdymo E ir O teorijos. Penkios pokyčių valdymo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 05 09
Strategijų formavimas įmonėje
Strategija. Strategijos formulavimas. Strategijos lygiai. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvoka ir esmė. Strategijos formulavimas ir konkurencijų pranašumų formavimas paslaugų. Išvados. Naudota literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 04 01
Naujas produktas
Įvadas. Idėjų generavimas. Idėjų atrinkimas. Idėjos tikrinimas. Prekės logotipas. Apie paslaugą. Prekės unikalumas. Tikslinė rinka. Unikalios paslaugos idėja. Rinkodaros strategijos parengimas. Pest analizė. Swot analizė. Įmonių konkurenciniai pranašumai. Prekės gamybos/pirkimo teikimo galimybių analizė. Pardavimo apimtys. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2015 02 06
Darbo apmokėjimo sistemos ypatumų vertinimas „imenza“ įmonėje
Darbo apmokėjimo sistemos ypatumų vertinimas „imenza“ įmonėje. Įvadas. I. Darbo apmokėjimo teoriniai aspektai. Darbo apmokėjimo samprata. Darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemos formos ir modeliai. Darbo užmokesčio dydį sąlygojantys veiksniai. darbo apmokėjimo tyrimas įmonėje uab „imenza“. Darbo užmokesčio ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2013 04 20
UAB „Novaturas“ tarptautinio verslo analizė
Įvadas. Tarptautinis turizmo verslas. Tarptautinio verslo samprata. Tarptautinio turizmo verslo samprata. Apie Uab „Novaturas“. Įmonės tikslai, vizija, misija. Pagrindiniai tarptautiniai rodikliai. Kelionių agentūros teikiamos paslaugos Lietuvoje bei užsienyje. Tarptautinė atstovų atranka. Valdymo personalas. Darbuotojų skatinimas. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 10 21
Linas agro group verslo sistema
Įvadas. Verslo sistemos aprašymas. Pagrindinės įmonės veiklos sritis/sektorius, oligopolizacija, pagrindiniai konkurentai. Kitų sistemos įmonių veiklos sritys, pagrindiniai konkurentai. Sinergija. Apyvartos dinamika ir (potencialiai) ją nulėmusios priežastys. Įmonės tolimesnė skvarba užimamuose verslo segmentuose. Išvados. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2015 11 20
AB „Vilniaus baldai“ veiklos scenarijaus sudarymas
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių makroaplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio analizę, nustatymas. Išorinės aplinkos vystymosi alternatyvos. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2014 06 19
Alaus eksportas iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvos
Alaus eksporto iš lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvos. Įvadas. Gėrimų sektoriaus būklė lietuvoje. Alaus eksporto į ir iš lietuvos būklė. Alaus eksporto iš lietuvos problemos. Alaus eksporto iš lietuvos prognozės ir perspektyvos. Išvados. Literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 04 25
Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės Ab ,,Utenos trikotažas”
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. AB ,,Utenos trikotažas” produkcija. Darbuotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Vartotojai. Kiekybinė įmonės rinkos analizė. Santykiniai įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo rodikliai. Apyvartumo (veiklos efektyvumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2014 06 27
Elektroninio verslo analizė ir verslo modelio kūrimas
Įvadas. Segmentai. Vertės pasiūlymas. Paskirstymo. Santykiai su vartotojais. Pajamų šaltiniai. Partneriai. Kaštų struktūra. Išvados. Literatūra.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2015 03 03