Verslo referatai

220 dokumentų
Vertės grandinės kūrimo modeliai ir procesas
Įvadas. Vertės samprata. Vertės grandinės modelio samprata ir sudėtis. M. Porter vertės grandinės modelis. Vertės grandinės modelio principinė struktūra. Detalizuotas vertės grandinės modelis. Vertės grandinės modelio kūrimo procesas. Vertės kūrimo sistema. Vertės grandinės kūrimo priežastys. Vertės grandinės modelio ...
Verslo referatai, Referatas, 19 psl.
2014 02 27
Pigu.lt analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Verslo sistema, struktūra ir valdymas. Verslo procesų įmonėje analizė. Įmonės aplinkos analizė – rinka ir konkurentai. Finansinė būklė. Spręstinos įmonės problemos. Verslo valdymo modelio taikymas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 17 psl.
2015 05 20
Verslo mitas referatas pagal knygą
Mykolo romerio universitetas verslo ir medijų mokykla. Referatas pagal knygą Michael. Gerber „ Verslo mitas “. Michaelo. Gerberio visame pasaulyje geriausių įvertinimų sulaukusi knyga „ Verslo mitas “.
Verslo referatai, Referatas, 5 psl.
2015 12 07
Norvegija etiketas, derybos su norvegais referatas
Įvadas. Norvegų kultūros etiketas. Derybų vedimas. Dar šis tas apie norvegiją ir jos žmones. Vertybės. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 12 psl.
2013 01 19
Mb Mažoji bendrija referatas
Įvadas. Mažosios bendrijos samprata ir paskirtis. Mažųjų bendrijų įstatymas. Mažosios bendrijos steigimas ir registravimas. Mažosios bendrijos nuostatai. Mažosios bendrijos steigimas. Mažosios bendrijos mokesčiai ir įmokos. Mažosios bendrijos nario mokami mokesčiai ir įmokos. Mažosios bendrijos įmonės mokesčiai. Mažosios ...
Verslo referatai, Referatas, 16 psl.
2014 11 23
Verslo mitas referatas
Verslo mitas Referatas Tikrino Atliko VilniuS.
Verslo referatai, Referatas, 4 psl.
2015 04 21
Socialiai atsakingo verslo samprata ir jo konkrečios apraiškos įmonės veikloje
Įvadas Socialiai atsakingo verslo samprata ir jo konkrečios apraiškos įmonės veikloje. Socialiai atsakingo verslo samprata. Socialiai atsakingų įmonių atsakomybės. Socialiai atsakingas verslas įmonėse ir organizacijose. Pasaulinis ĮSA susitarimas. Lietuvos atsakingo verslo asociacija. Socialiai atsakingų įmonių pavyzdžiai. Naudota ...
Verslo referatai, Referatas, 7 psl.
2015 03 13
Coca cola referatas
Uab coca-cola hbc lietuva socialinė atsakomybė. Įvadas. Įmonės siekiai. Trumpas įmonės veiklos apibūdinimas. Socialinė atsakomybė darbuotojams. Socialinė atsakomybė klientams. Socialinė atsakomybė visuomenei. Socialinė atsakomybė aplinkosaugai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Verslo referatai, Referatas, 16 psl.
2012 11 13
Elektroninis verslas
Įvadas. Elektroninio verslo įtaka įmonei. Integruotų elektroninio verslo sprendimų kompetencija. Sprendimai. Elektroninio verslo koncepcija. Ekonominis problemos sprendimo efektyvumas. E-verslo įtaka tiekimo grandinėje-verslo plėtros kliūtys. Kaip valdžia gali/turi padėti? Reikalingos poveikio kryptys. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
Verslo etikos reikšmė buhalterio veiklai
Verslo etikos žinių reikšmė buhalterės , buhalterio veiklai. Dalis. Verslo etikos reikšmė Kokią vietą žmogaus veikloje užima etika. Kodėl buhalterės , buhalterio veikloje atsiranda etikos elementas. Pasirinkite vieną su verslo etika susijusią problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus Dviguba , „ juodoji “ buhalterija. ...
Verslo referatai, Referatas, 6 psl.
2015 03 07
Knygos Verslo mitas analizė
Įvadas. Kiekvienas kartais pasvajojame, kad ateityje galėtume sukūrti verslą ir tapti sau bosu. Michael E. Gerber „Verslo mitas“.
Verslo referatai, Referatas, 4 psl.
2016 01 18
Lietuvos ūkio šaka: Verslas, vadyba, mažmeninė prekyba
Lietuvos ūkio šaka:. Verslas, vadyba, mažmeninė prekyba. Įvadas. Verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos istorija. Verslo ir mažmeninės prekybos reglamentai. Versle, vadyboje ir mažmeninėje prekyboje tebevykstantys ir vyksiantys pokyčiai. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 10 psl.
2013 03 28
Sėkmingas verslas
Įvadas. Verslo samprata. Verslininkystės svarba šalies ekonomikai. Verslo organizavimo formos. Verslo sėkmės prielaidos. Verslo rizika. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 21 psl.
2012 05 13
Baldų pramonės išvystymas Lietuvoje
Baldų pramonės išvystymas lietuvoje. Baldų pramonės išvystymas lietuvoje. Baldų asortimentas. Baldų klasifikavimas. Baldų gamybos žaliavos. Baldų savybės. Pagrindinės minkštų baldų audinių savybės. Baldų kokybė. Baldų kokybės patikrinimo būdai. Baldų ženklinimas, pakavimas, laikymas. Ženklinimas. Pakavimas. Laikymas. ...
Verslo referatai, Referatas, 24 psl.
2013 03 06
Elektroninis verslas elektroninėje erdvėje
Įvadas. Elektroninio verslo samprata ir esmė. Elektroninio verslo struktūra. Elektroniniame versle taikomi modeliai. Elektroninės rinkos užsienyje. Elektroninis verslas Lietuvoje. Elektroninio verslo plėtros kliūtys Lietuvoje. Elektroninio verslo privalumai ir trūkumai. Elektroninio verslo perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Literatūros ...
Verslo referatai, Referatas, 15 psl.
2014 12 18
Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje
Įvadas. Svv samprata. Svv privalūmai ir trūkumai. Svv reikšmė ekonomikos plėtrai. Svv plėtros problemos. Svv plėtojimo programa. Svv parama. Išvados. Literatūra. Priedai. Žvelgdami į Europos ir viso pasaulio pirmaujančių šalių patirtį negalime nepastebėti, kad jų rinkos ekonomikos sistemoje konkurencingumą bei su juo susijusį ...
Verslo referatai, Referatas, 12 psl.
2011 03 29
Verslas ir etika. Bendravimas
Elgesys su vadovais. Ko nereikėtų užmiršti pasisveikinant. Etiško sprendimo svarba. Ir ginčytis reikia mandagiai. Kada ir kaip kreiptis “tu ar jūs”. Išvaizda – pirmas ir tikras įspūdis. Kūno kalba – kas tai? Kalbėjimas telefonu. Bendravimas su klientais.
Verslo referatai, Referatas, 7 psl.
2011 02 28
Verslas Lietuvoje. Jo organizavimas ir galimybės
Verslas Lietuvoje, jo organizavimas ir galimybės. Įvadas. Verslas ir jo ekonominiai principai. Verslo organizavimo formos. Kas labiausiai trukdo verslui? ( lentelė ). Įmonių skaičius ir jų pelnas (Lietuva 1994m. Diagramos). Verslo valdymo principai. Europos verslo tobulinimo modelis (schema ). Verslo organizavimo formų privalumai ir ...
Verslo referatai, Referatas, 21 psl.
2010 03 03
Inovacijos ir naujo produkto kūrimas Varškės sūreliai
Produkto aprašymas. Vartotojo identifikavimas. Konkurentų analizė. Rinkodaros kompleksas. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 7 psl.
2014 04 29
Du tėčiai turtingas ir vargšas Referatas
Autorius. Knygos aprašymas. Aptariamos temos knygoje. Išsilavinimas. Kodėl taip yra? Kas nutinka? „Žiurkių ratas“. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. Aktyvai ir pasyvai. Išvados.
Verslo referatai, Referatas, 8 psl.
2016 02 22
Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas
Įvadas. Konfliktas. Konfliktų rūšys. Organizacijos samprata. Organizacinis konfliktas. Neišspręstų konfliktų pasėkmės, bei jų žala organizacijai. Konfliktų privalumai organizacijose. Konfliktų valdymas bei sprendimai. Kaip išvengti konfliktų organizacijoje. Konflikto teorijos. Pagrindinės organizacijose kylančių konfliktų ...
Verslo referatai, Referatas, 16 psl.
2015 05 20
Valdymas pagal projektus
Įvadas. Projekto samprata. Projekto apibrėžimas. Projektų tipai. Projekto savybės. Projektų objektai. Projekto fazės. Skiriamieji projekto požymiai. Projektas organizacijoje. Projekto taikymas organizacijoje. Projekto tikslas organizacijoje. Projekto planavimas organizacijoje. Projekto aplinka. Suinteresuotosios šalys. Organizacinė ...
Verslo referatai, Referatas, 26 psl.
2013 11 28
Grand Spa sveikatingumo komplekso analizė
Įvadas. Apie „Grand Spa Lietuva“. Komplekse vykdoma aplinkos apsaugos politika. Įmonės išorinės vidinės aplinkos analizė. „Grand Spa Lietuva“ konkurentai. Įmonės paslaugų vartotojai. „Grand Spa Lietuva“ SWOT analizė. Porterio jėgų analizė. Įmonėje teikiamų paslaugų analizė. Įmonėje teikiamų paslaugų analizė. ...
Verslo referatai, Referatas, 10 psl.
2015 02 06
Inovacijos versle sėkmės garantas
Įvadas. Inovacijų apibrėžimas ir skirstymas. Inovacijos sąvoka. Inovacijų klasifikacija. Inovacijų svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Inovacijų vaidmuo versle. Inovacijos versle – sėkmės garantas. Sėkmingas inovacijų taikymas Lietuvos verslo įmonėse. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 15 psl.
2014 09 20
Palūkanos referatas
Palūkanos. Palūkanų norma ir ją sąlygojantys veiksniai. Palūkanų norma. Veiksniai veikiantys palūkanų normą. Palūkanų normos dydžio priklausomybė nuo kredito pasiūlos ir paklausos. Palūkanų normos dydžio priklausomybė nuo infliacijos. Centrinio banko politikos priemonės veikiančios palūkanų normą. Palūkanų normą ...
Verslo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 05 19
Patrauklios užsienio rinkos nustatymas natūralaus medaus eksportui iš Lietuvos
Įvadas. Prekės apibūdinimas ir eksporto/importo analizė. Natūralaus medaus apibūdinimas ir pagrindimas. Natūralaus medaus eksportas Lietuvos lygiu. Natūralaus medaus eksportas/importas Euoropos Sąjungos lygiu. Natūralaus medaus eksportas/importas pasaulio lygiu. Rinkų pasirinkimas ir jų analizė. Saudo Arabija. Kodėl Saudo Arabija? ...
Verslo referatai, Referatas, 28 psl.
2014 12 08
Verslo ideja referatas
Įvadas. Verslo idėjos aprašymas. Rinkodara. Potencialių klientų analizė. Konkurentų analizė. Kainų strategija. Rėmimo strategija. Veikla. Vietos analizė. Patalpos. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Verslo referatai, Referatas, 8 psl.
2013 05 16
Smulkus bei vidutinis verslas
Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo formavimosi sąlygos. Verslumas ir jį lemiantys veiksniai. Smulkaus verslo atsiradimo ir steigimosi motyvacija. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai ir trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo privalumai. Smulkaus ir vidutinio verslo trūkumai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė lietuvoje. Smulkaus ir ...
Verslo referatai, Referatas, 16 psl.
2011 05 15
Verslo rizika
Įvadas. Įmonės apibūdinimas, misija, vizija, tikslai. Ssgg analizė. Pest analizė. Įmonės rizikų identifikavimas, jų įvertinimas. Rizikų žemėlapis. Įmonės rizikos valdymo brandos lygio įvertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 13 psl.
2014 05 29
Kaip pradėti verslą?
Įvadas. Verslo ir verslininkystės samprata. Verslo pradžia. Verslo planas. Verslo įteisinimas. Verslo parama. Pagalba verslui ir verslininkams. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai.
Verslo referatai, Referatas, 24 psl.
2013 11 09