Verslo verslo planai

373 dokumentai
Restorano verslo planas
Verslo planas - restoranas. Verslo plano santrauka. Idėja. Misija. Vizija. Tikslai. Galimi rizikos veiksniai. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Finansinė informacija. Bendrosios išvados.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 psl.
2012 11 19
Automobilių nuoma verslo planas
Įvadas. Produktas, produkto / paslaugos gamyba. RINKA. Konkurencija. Konkurencijos šakoje įvertinimas. Marketingo veiksmai. Valdymas. Personalas. Finansinė informacija. Pajamos ir pelnas. Prognozuojami ekonominiai rodikliai. Prognozuojamo pelno (nuostolių) ataskaita. Ūkinės veiklos išlaidos. Balansas. Finansinės veiklos kontrolė. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 19 psl.
2013 10 18
Kaimo turizmo sodyba verslo planas
Kaimo turizmo sodybos “po berželiu” verslo planas. Santrauka. Ūkio subjekto ir veiklos plėtra. Rinka ir rinkodara. Paslaugų ir pramogų kūrimas. Valdymas ir darbuotojai. Investicijos ir finansavimas. Finansinės prognozės. Rizikos analizė. Projekto įvertinimas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 psl.
2013 02 20
Verslo planas Grožio salonas
Grožio salono verslo planas. Uab „redina“. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Pirkėjų analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo biudžeto projektas. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Kainų strategija. Gamyba. Įmonės ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 32 psl.
2013 04 23
Valymo paslaugos verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansinė dalis. Literatūros sąrašas. Priedas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 47 psl.
2013 10 23
Triušių auginimas verslo planas
Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai. Marketingas. Rinkos analizė. Finansai. Sąnaudos. Pelno (nuosolių) ataskaita. Investicijos. Paskola. Išvados. Literatūra.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 psl.
2013 10 25
Gėlių parduotuvė verslo planas
Siūlomo projekto esmė. Verslo idėja. Siūlomos prekės ir paslaugos. Parduotuvės charakteristika. Rinkos tyrimas. Potencialių vartotojų tyrimas. Konkurentų analizė. Potencialūs pirkėjai. Potencialūs paslaugų vartotojai. Marketingas. Kainų politika ir gaminių kainos. Pardavimų skatinimo metodai. Reklama. Prekių realizavimas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 97 psl.
2013 10 15
Šunų viešbučio verslo planas
Verslo plano santrauka. Verslo idėja. Rinka ir konkurencija. Rinkodara ir pardavimas. Verslo organizavimas. Valdymas ir darbuotojai. Įgyvendinimas. Rizika ir galimybės. Finansų planas ir finansų strategija.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 10 psl.
2012 10 25
Žuvies restoranas verslo planas
Žuvies restoranas „ketera“. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinkodara. Pest analizė. Tyrimas pagal penkių jėgų modelį. Swot analizė. Rinkos segmentavimas. Pozicionavimas. Rinkodaros programa. Gamyba. Valdymas. Rizikos įvertinimas. Finansai. Literatūra. Priedai.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 39 psl.
2012 12 11
Automobilių plovyklos verslo planas
Santrauka. Summary. Įvadas. Automobilių plovyklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Planavimas - pagrindinė vadybos funkcija. Verslo projektavimo sampratos analizė. Verslo plano tikslai. Verslo plano struktūra. Santrauka. Verslo aprašymas. Marketingo planas (Marketingas). Gamybos planas (Gamyba). Organizacinis planas (Vadyba). Rizikos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 32 psl.
2014 04 15
Maisto prekių parduotuvė verslo planas
Maisto prekių parduotuvė verslo planas. Santrauka. Verslo įmonės aprašymas. Rinkodara ir analizė. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Individualios įmonės „vėtra“ ssgg (swot) analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Reklama ir rėmimas. Pardavimų prognozė: pesimistiniu, labiausiai tikėtinu. Misija, vizja, tikslai. Misija. Vizija. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 psl.
2013 02 18
Grožio salonas
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugos aprašymas. Paslaugos tobulinimas. Vietos analizė. Patalpos ir įrengimai. Transportas ir tiekėjai. Konkurencijos analizė. Reikalingi įrengimai. Teisinė apsauga. Rėmimas ir kainų politika grožio salone. Organizacinis savininkų ir vadovų planas. Finansai, lėšos bei jų panaudojimas ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2014 01 07
Mokykla verslo planas
Įvadas. Rinka. Marketingas. Gamybos planas. Įmonės struktūra. Darbuotojai ir valdymo personalas. Finansinis planas. Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas ir nekilnojamo turto mokestis. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra:.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 12 psl.
2012 12 05
Gėlių salonas verslo planas
Santrauka. Projekto aprašymas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės vertybės. Įmonės ilgalaikiai tikslai. Ssgg (swot) analizė. Aktualiausi swot iškeliami tikslai. Valdymo struktūra. Darbuotojų darbo užmokestis. Reikalavimai būsimiems darbuotojams. Bendrieji reikalavimai darbuotojams. Rinka. Marketingas. Reklamos biudžeto ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 28 psl.
2015 01 25
Internetinė rūbų parduotuvė verslo planas
Internetinė parduotuvė – kas tai? Santrauka. Verslo aprašymas ir tikslai. Tačiau yra ir pliusų. Įmonės tikslai. Konkurencijos analizė. SWOT analizė. Marketingo tikslai. Rinkodaros planas. Gamyba. Valdymas ir darbuotojai. Verslo plano apibendrinimas.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 psl.
2014 02 19
Soliariumas verslo planas
Soliariumo verslo planas. Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Idėjos pagrindimas. Įmonės pristatymas. Įmonės tikslai. Rinkodara. Rinkos vertinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Prekė. Kaina. Reklama ir rėmimas. Veiklos ( gamybos, paslaugų, prekybos) planas. Gamybos ( pasaugų, prekybos) proceso aprašymas. Patalpos ir ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 27 psl.
2013 06 26
Autoservisas verslo planas (2)
Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo idėjos aprašymas. Verslo tikslai, galimybės ir orientyrai. Rizikos įvertinimas. Marketingas. Teisinė ir politinė aplinka. Pirkėjų analizė. Įmonės vieta. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Prekių asortimento charakteristika. Kaina. Prekių pateikimas. Reklama ir rėmimas. Funkcijos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 psl.
2013 04 25
Masažas verslo planas
Masažo salono verslo planas. Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Verslo plano pristatymas. Marketingo planas. Tikslinės rinkos parinkimas. Rinkos galimybių analizė. Marketingo rinkos elementai. Paslaugų prognozė. Paslaugų teikimo planas. Teikiamų paslaugų aprašymas. Technologinė įranga. Paslaugų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 psl.
2013 07 02
Naudotų automobilių dalių parduotuvė verslo planas
Įmonės įregistravimas. Steigiamojo posėdžio surinkimo protokolas. Darbotvarkė. Organizacijos vidinė ir įšorinė aplinka. Delfi analizė. Demografiniai rodikliai. SWOT analizė. VŠĮ „Naudotų automobilių dalių parduotuvė“. Misija. Vizija. Misija. VŠI „Naudotų automobilių dalių parduotuvė“ tikslų nustatymas. Institucijos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 13 psl.
2013 09 11
Papuošalų parduotuvės verslo planas
Santrauka. Ūkio subjekto aprašymas. Juridiniai duomenys. Veikla, veiklos tikslai ir uždaviniai. Savininkai, vadovai ir darbuotojai. Valdomas turtas ir kita nuosavybė. Veiklos rezultatai. Pageidaujamos gauti lėšos. Rinka ir konkurentai. Prognozuojama siūlomų produktų rinka. Tikslinė rinka. Konkurentai. Rinkodara. Rinkodaros ir pardavimo ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 18 psl.
2013 01 24
Verslo planas baldų gamyba
Verslo planas baldų gamyba. Aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Paslauga. Paslaugos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos. Savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 psl.
2014 04 16
Parduotuvės - degalinės verslo planas pagal verslo modelį „Canvas“ Drive&Go
Įvadas. Klientų segmentai. Vertės pasiūla. Kanalai. Partnerystė su klientais. Pajamų srautai. Pagrindiniai ištekliai. Pagrindinė veikla. Pagrindiniai partneriai. Išlaidų struktūra.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 7 psl.
2014 12 15
Kepyklos verslo planas „Skanumėlis“
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Verslo įdėjos pristatymas. Verslo subjekto charakteristika. Pasirinktos verslo vietos analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos apžvalga. Vartotojai. Konkurentai. Marketingo organizavimas. Strategija. Kainų politika. Reklama. Pardavimų apimties prognozė. Gamybos (paslaugų) organizavimas. Valdymo ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 72 psl.
2014 04 15
Verslo planas nuo idėjos iki savo verslo
Įžanga. Nuo idėjos iki įmonės steigimo. Sėkmės veiksniai. Besikuriančios įmonės plėtros etapai. Verslo idėja. Verslo idėjos plėtotė. Augimo potencialą turinčios verslo idėjos sudedamosios dalys. Išradimai. Prekės ženklas. Dizainas. Investuotojas kaip klientas. Verslo planas. Verslo plano svarba. Sėkmingo verslo plano ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 36 psl.
2013 05 24
Butų nuoma verslo planas
Verslo idėjos paieška. Savo galimybių ir kompetencijų įvertinimas. Įmonės charakteristika. Paslaugos charakteristika. Rinkos tyrimas. Paslaugos vartotojų tyrimas. Konkurentai. Svarbiausio konkurento analizė. Įmonės ir konkurentų palyginimas. Pardavimo rėmimas. Rizika. Apibendrinimas. Teikiamos paslaugos pavyzdžiai. Naudota ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 29 psl.
2012 11 06
Kepykla verslo planas
Santrauka. Verslo plano aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Kepyklos paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Kepyklos paslaugų aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 27 psl.
2013 06 10
Virtuvinių baldų gamyba verslo planas
Virtuvinių baldų gamyba. Verslo plano santrauka. Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Pardavimų prognozė. Reklama ir stimuliavimas. Kainų nustatymas. Gamyba. Gamybos vykdymo vieta. Reikalingi įrengimai ir prekių tiekėjai. Transportas. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 30 psl.
2013 03 21
Baldų gamyba verslo planas Balduva
Verslo plano santrauka. Bendras verslo idėjos aprašymas. Įmonės tikslai. Produkto aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimų prognozė. Reklama. Kainų nustatymas. Kainų politika. Gamyba. Vadyba. Darbuotojai. Darbuotojų darbo užmokestis. Veiklos sąnaudos. Finansinis planas. Reikiamos lėšos ir jų ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 33 psl.
2015 05 01
Vynas ir vyno gamyba verslo planas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Gamybos tipas. Gamybos procesas. Gamybos fazės. Gamybos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 psl.
2013 11 27
Kavinė verslo planas ir verslo idėja
Įmonės rekvizitai. Anotacija. Verslo idėja. Verslo įmonės charakteristika. Rinka ir marketinginis pagrindimas. Gamybos (paslaugų) planas. Valdymo personalas ir darbuotojai. Verslo rizikos įvertinimas. Finansinis verslo plano pagrindimas. Prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita. Atsipirkimo laikas. Prognozuojamas balansas. Prognozuojamai ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 45 psl.
2013 07 19