Verslo statistikos namu darbas


Statistikos namų darbas. Apskaičiuokite visų požymių pagrindines skaitines charakteristikas. Požymiui „amžius“ ir „išlaidos“. Gauname tokius duomenis - pagrindinės charakteristikos. Patikrinkite, ar galime daryti prielaidą, kad kiekybiniai dydžiai pasiskirstę pagal gauso dėsnį. Analogiškai sudaroma lentelė kriterijui „išlaidos“. Nustatykite bankrotą patyrusių vyrų išlaidų populiacijos vidurkio pasikliautinąjį intervalą. Ar galime teigti, kad populiacijoje bankrotą patyrę ir nepatyrę vidutiniškai tiek pat išleidžia pinigų? Gavome tokius duomenis. Ar galime teigti, kad išlaidos yra priklausomos nuo amžiaus? (apskaičiuokite koreliacijos koeficientą ir patikrinkite hipotezę). Ar galime teigti, kad bankrotas yra priklausomas nuo lyties? (patikrinkite hipotezę). Nubrėžkite išlaidų histogramą, žingsnis.

Verslo statistikos namu darbas. (2012 m. Lapkričio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/verslo-statistikos-namu-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 08:25