Viešasis administravimas

683 dokumentai
Tyrimo metodas: interviu
Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 psl.
2014 10 28
Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose „Viešoji politika ir administravimas“ ir „Viešasis adinistravimas“
Įvadas. Lyginamasis viešasis administravimas teoriniu aspektu. Viešojo administravimo samprata. Lyginamasis viešasis administravimas. Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2010- 2013 metais. Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale „Viešasis administravimas“ ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 psl.
2015 04 01
Viešojo administravimo praktika
Įvadas. Įstaigos charakteristika. Įstaigos įkūrimas. Įstaigos veiklos apibūdinimas. Všį alytaus darbo rinkos mokymo centro normatyviniai dokumentai. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Įstaigos kanceliarijos skyrius, darbuotojai, jų funkcijos. Darbuotojų pareigos, susipažinimas su gaunama, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 psl.
2013 01 04
Alytaus miesto ssgg (swot) analizė
Alytaus miesto privalumai ir trūkumai. Stiprybės. Silpnybės. Alytaus miesto galimybės ir grėsmės. Išvados.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2012 12 20
Viešojo valdymo reformos
Viešojo valdymo reformų valdymas Lietuvoje. Santrauka. Įvadas. Lietuvos viešasis valdymas ir viešojo valdymo reformos. Valdymo reformos viešajame valdyme. Lietuvos viešojo valdymo reformų apžvalga. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymas. Privalumai ir trūkumai. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymo veiksniai. Lietuvos viešojo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 03 23
Elektroninės valdžios samprata ir modeliai
Elektroninė valdžia. Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir esmė. Elektroninės valdžios modeliai. Rašto darbo išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 psl.
2013 01 08
Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Įvadas. Piliečių dalyvavimo esmė ir būdai. Teisinės piliečių dalyvavimo galimybės. Piliečių dalyvavimas Tauragės rajono savivaldybės viešajame administravime. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 psl.
2015 01 25
Valstybės tarnybos lyginamoji analizė
I. Valstybės tarnybos raidos etapai. Pagrindiniai valstybės tarnybos veiklos principai. Valstybės tarnybos raidos tendencijos. Istorinė patirtis ir šiuolaikinė valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos modeliai Vakarų šalyse. Valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus personalo valdymo reformų Australijoje, N. Zelandijoje, D. Britanijoje ir ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 58 psl.
2014 05 19
Biudžetinė įstaiga ar viešoji įstaiga palyginimas
Įvadas. Biudžetinė įstaiga. Viešoji įstaiga. Nevyriausybinės organizacijos. Savanoriškos ne pelno organiozacijos. Nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos ypatumai. Organizacijų skirtumai. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 psl.
2012 11 10
Lyginamoji viešojo administravimo publikacijos žurnale analizė
Įvadas. Lyginamoji publikacijų viešoji viešojo administravimo žurnale ,,viešoji politika ir administravimas“ už 2010 – 2013 m. analizė. Tyrimo sritys Inovacijų vieta viešojo sektoriaus valdymo procesų modernizavimo sistemoje. Tyrimo sritys Viešojo sektoriaus projektų valdymo inovatyvumas. Tyrimo sritys Inovacijų įgyvendinimo ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 9 psl.
2015 04 22
Viešųjų e-paslaugų analizė valstybinėje įmonėje „Regitra“
Teorija. Paslaugų teikimas. Administracinės paslaugos. Elektroninės paslaugos bedarbiams ir ieškantiems darbo. Elektroninės paslaugos darbdaviams. Juridninių asmenų registravimo elektroninė paslauga. Elektroninės paslaugos gyventojams, apdraustiems socialiniu draudimu. Elektroninės aslaugos draudėjams, privalomai draudžiantiems ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 03 26
Latvijos valstybės tarnybos sistemos bruožai
Įvadas. Vasltybės tarnyba. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnautojai Latvijoje. Valstybės tanautojų mokymas Latvijoje. Personalo atrankos principai. Etika viešojo sektoriaus personalo valdyme. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 psl.
2015 01 14
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos įstatyminės bazės kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos valstybės tarnybos įstatymas. Latvijos Valstybės tarnybos įstatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos palyginimas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 psl.
2014 05 13
Ikimokyklinis ugdymas kursinis
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos viešojo teikimo pagrindimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kontekstas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo sistemos modelis Lietuvoje. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo planavimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo organizavimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo finansavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 10 15
Raseiniu rajono savivaldybes strateginis planas ir analizė
Raseinių rajono savivaldybės strateginis planas. Gyventojų skaičius raseinių r. Savivaldybėje. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %. Pagrindinės įmonės raseinių rajone. Vietos bendruomenės, jų veikla. Vietos veiklos grupė, jos kuriamos integruotos plėtros strategijos. Vvg veiklos tikslai:. Viešosios ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2012 12 10
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje referatas
Įvadas. Viešųjų paslaugų teikimo samprata ir reikšmė. Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje. Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 psl.
2015 04 09
Personalo valdymas įmonėjė Personalo praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Įvadas. DrÄxlmaier“ įmonės atsakingo darbuotojo už personalo valdymo organizavimą pareiginių nuostat analizė. Personalo organizavimas ,drÄxlmaier“įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, adaptacijos tvarka DRÄXLMAIER įmonėje. Darbuotojų motyvavimo priemonės ir jų taikymo ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 psl.
2015 05 21
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialinių paslaugų tobulinimas ir plėtros kryptys. Decentralizacijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 04 18
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Viešbučio personalo darbo organizavimas. Įmonės valdymo struktūra. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 04 02
Lietuvos Vokietijos švietimo sistema
Lietuvos ir Vokietijos švietimo strategijos problemos. Įvadas. Lietuvos švietimo raida. Tautinė mokykla. Lietuvos švietimo koncepcija – reformos pradžia. Antrasis reformos etapas. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. Švietimas strategijoje „Lietuva“. Vokietijos švietimo sistema. Lietuvos ir vokietijos švietimo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 02 17
Pokyčių valdymas
Įvadas. Pokyčių numatymo ir realizavimo etapai. Pokyčių valdymo proceso analizė. Pokyčių valdymo koncepcijos ir jų įgyvendinimo kliūčių sprendimas. Sėkmingo pokyčių valdymo modelis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 03 26
Grupės komandos formavimas ir valdymas
Grupės komandos formavimas ir valdymas, personalo vadyba. Įvadas. Grupės ir komandos samprata, formavimo principai. Grupės ir komandos samprata, klasifikacija. Grupės ir komandos formavimosi etapai. Grupės formavimosi etapai. Komandos formavimosi etapai. Vaidmenų pasiskirstymas grupėje ir komandoje. Grupės ir komandos: panašumai ir ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 psl.
2013 05 07
Vadybos įgūdžių lavinimo praktika restorane „Charlie Pizza“
Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo objektas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vadybinės veiklos teorijos analizė. Vadybinės veiklos ypatumai. Vadybos principai. 3„Amber food" Uab, „Charlie pizza“ restorano veiklos analizė. Restorano veikla, ją reglamentuojantys įstatymai ir norminiai ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 psl.
2015 04 26
Socialinės psichologijos fenomenai žiniasklaidoje
Įvadas. Andrius kubilius. Analizuojami straipsniai. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 psl.
2013 11 27
Viešasis administravimas Suomijoje
Įvadas. Viešojo administravimo veikimas suomijos respublikoje. Viešojo administravimo struktūra. Aukščiausios valstybinės valdžios institucijos. Parlamentas. Respublikos prezidentas. Vyriausybė. Valstybės administravimas ir centrinės valdžios. Ministerijos. Valstybės vietinėss valdžios. Regioninės administracijos. Reformos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2012 09 05
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Jurbarko savivaldybė
Įvadas. Vietos savivalda ir savivaldybė. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldos principai. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba. Meras ir mero pavaduotojas. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos. Savivaldybės tarybos rinkimai. Jurbarko rajono savivaldybė. Jurbarko rajono savivaldybės istorinė ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 04 02
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos duomenys. Organizacijos juridinis statusas. Organizacijos kontaktiniai duomenys. Veiklos srytis. Organizacijos struktūra. Pavaldumo schema. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų valdymo sistemų naudingumas organizacijos ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 psl.
2014 10 21
Lietuvos viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos tendencijos. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė Viešojo valdymo reformos priežastys. Reformos modelis. Naujoji viešoji vadyba. Naujosios viešosios vadybos funkcinė pusė. NVV doktrina.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 psl.
2015 06 17
Viešojo administravimo tyrimų metodologija
Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo paradigmos ir teorijos. Egalitariniai, ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 09 05
Kova su korupcija Lietuvoje
Įvadas. Kas yra korupcija. Korupijos atsiradimo priežastys Lietuvoje. -Kova su korupcija. -Korupcijos prevencija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 psl.
2014 10 28