Viešojo administravimo kursiniai darbai

117 dokumentų
Viešojo valdymo reformos
Viešojo valdymo reformų valdymas Lietuvoje. Santrauka. Įvadas. Lietuvos viešasis valdymas ir viešojo valdymo reformos. Valdymo reformos viešajame valdyme. Lietuvos viešojo valdymo reformų apžvalga. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymas. Privalumai ir trūkumai. Lietuvos viešojo valdymo reformų valdymo veiksniai. Lietuvos viešojo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 03 23
Viešųjų e-paslaugų analizė valstybinėje įmonėje „Regitra“
Teorija. Paslaugų teikimas. Administracinės paslaugos. Elektroninės paslaugos bedarbiams ir ieškantiems darbo. Elektroninės paslaugos darbdaviams. Juridninių asmenų registravimo elektroninė paslauga. Elektroninės paslaugos gyventojams, apdraustiems socialiniu draudimu. Elektroninės aslaugos draudėjams, privalomai draudžiantiems ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 03 26
Ikimokyklinis ugdymas kursinis
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos viešojo teikimo pagrindimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kontekstas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo sistemos modelis Lietuvoje. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo planavimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo organizavimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo finansavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 10 15
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Viešbučio personalo darbo organizavimas. Įmonės valdymo struktūra. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 04 02
Pokyčių valdymas
Įvadas. Pokyčių numatymo ir realizavimo etapai. Pokyčių valdymo proceso analizė. Pokyčių valdymo koncepcijos ir jų įgyvendinimo kliūčių sprendimas. Sėkmingo pokyčių valdymo modelis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 03 26
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialinių paslaugų tobulinimas ir plėtros kryptys. Decentralizacijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 04 18
Lietuvos Vokietijos švietimo sistema
Lietuvos ir Vokietijos švietimo strategijos problemos. Įvadas. Lietuvos švietimo raida. Tautinė mokykla. Lietuvos švietimo koncepcija – reformos pradžia. Antrasis reformos etapas. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. Švietimas strategijoje „Lietuva“. Vokietijos švietimo sistema. Lietuvos ir vokietijos švietimo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 02 17
Viešasis administravimas Suomijoje
Įvadas. Viešojo administravimo veikimas suomijos respublikoje. Viešojo administravimo struktūra. Aukščiausios valstybinės valdžios institucijos. Parlamentas. Respublikos prezidentas. Vyriausybė. Valstybės administravimas ir centrinės valdžios. Ministerijos. Valstybės vietinėss valdžios. Regioninės administracijos. Reformos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2012 09 05
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Jurbarko savivaldybė
Įvadas. Vietos savivalda ir savivaldybė. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldos principai. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba. Meras ir mero pavaduotojas. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos. Savivaldybės tarybos rinkimai. Jurbarko rajono savivaldybė. Jurbarko rajono savivaldybės istorinė ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 04 02
Savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Lr finansų ministerijos tikslas, struktūra bei strateginiai tikslai. Mažeikių miesto savivaldybė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 11 26
Šiuolaikinių organizacijų komunikavimo ypatybės
Įžanga. Komunikacija. Komunikacijos proceso modeliai. Komunikacijos rūšys ir funkcijos. Komunikacijos lygiai. Komunikacijos efektyvumas. Formalus ir neformalus komunikavimas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 12 19
Latvijos ir Lietuvos savivaldos sistemų lyginamoji analizė
Įvadas. Vietos savivaldos reformos. Savivaldybių finansinė padėtis. Vietos savivaldos institucinė struktūra. Išvados. Literatūra. Priedas. Lietuvos vietos savivaldos institucinės struktūros pavyzdys. Priedas. Latvijos vietos savivaldos institucinės struktūros pavyzdys.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 10 25
Piliečių dalyvavimo galimybės Alytaus rajono savivaldybėje
Piliečių dalyvavimo samprata ir reikšmė. Piliečių dalyvavimo samprata ir būdai. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime svarba. Piliečių dalyvavimo formos viešajame administravime. Piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese alytaus rajono savivaldybėje galimybės. Nepakankamo piliečių dalyvavimo Alyatus rajono ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2014 12 10
Savivaldybės veiklos analizė socialinių paslaugų požiūriu
Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos alytuje jų veikla ir prienamumo galimybės. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius įtakojantys veiksniai. Socialinių paslaugų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2014 03 07
Paslaugų kokybės valdymo ypatumai reglamentuotoje aplinkoje
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymas. Paslaugos samprata ir bruožai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugų kokybės valdymo modeliai. Servqual metodika. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai civilinės metrikacijos įstaigoje. Civilinės metrikacijos įstaiga. Civilinės metrikacijos įstaigos teikiamų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2015 04 22
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atvejo analizė
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos. Atvejo analizė. Įvadas. Vdai vaidmuo viešojo sektoriaus sistemoje. Tradiciniai viešajam administravimui būdingi bruožai. Naujajai viešajai vadybai būdingi bruožai. Naujajam viešajam valdymui būdingi bruožai. Apibendrinimas/ lyginamoji analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2013 05 07
Bulgarijos ir Estijos vietos savivalda
Įvadas. Bulgarijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos funkcijos. Teritorinis Bulgarijos Respublikos suskirstymas. Estijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos finansavimas. Bulgarijos Respublikos ir Estijos Respublikos vietos savivaldos sistemų palyginimas. Vietos savivaldos konstitucinis ir teisinis ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2015 03 09
Informacinių technologijų poveikis Lietuvos viešajam administravimui
Įvadas. Informacinės technologijos ir jų samprata. Elektroninės valdžios samprata ir raidos etapai. Elektroninės valdžios modeliai ir lygmenis. Elektroninė valdžia Lietuvos viešajame administravime. Elektroninės valdžios įgyvendinimas Lietuvoje, teisinis reglamentavimas. Elektroninės valdžios instituciniai įgyvendinimo aspektai. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2015 04 01
Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai
Įvadas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teoriniai aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių paslaugų teikimas. Socialinių paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Socialinių paslaugų kokybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 02 12
Administratoriaus vaidmuo įmonės darbo organizavime
Įžanga. Įmonės valdymas. Įmonės sąvoka. Įmonių valdymo organai ir tikslai. Įmonės plano sistema. Pagrindinės administratoriaus savybės. Dokumentų rengimas. Administracinis valdymas. Organizavimas ir metodai. Tyrimų metodas. Esamos procedūros nustatymas. Įmonės struktūrų pasiskirstymas. Išvados.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2013 04 02
Korupcijos prevencijos mechanizmo kūrimas įstatymų leidyboje
Įvadas. Korupcijos samprata ir formos. Korupcijos samprata. Korupcijos formos. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcijos paplitimas Lietuvoje. Korupcijos keliama grėsmė. Korupcijos prevencijos mechanizmo analizė. Korupcijos prevenciją Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 12 01
Vadovas ir darbuotojų atrankos procesas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių įtaka įmonės įvaizdžiui. Verbavimas. Tiesioginė paieška ir atranka. Personalo atranka. Atrankos procesas. Atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Vadovų atranka. Atranka į valstybės tarnybą. Darbuotojo adaptacija organizacijoje. Priedas. Išvados. Literatūros ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 02 10
Žemaitijos pieno ekonominė veikla
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai, veiklos sritys ir. Funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai. Įmonės tikslų formavimo etapai. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų poveikis galutiniams. Veiklos rezultatams. Ab „žemaitijos pienas“ gamybos organizavimas. Gaminio ir ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 psl.
2013 04 02
Darbo su klientais organizavimas advokatų kontoroje
Įvadas. Bendravimas su klientais. Kas yra bendravimas? Išvaizda – profesinio įvaizdžio formavimas. Bendravimo su klientu fazės. Advokatų kontoros apžvalga. Esminės advokatų kontoros vertybės. Darbo su klientais organizavimas advokatų kontoroje advokatų kontoroje. Advokatų kontoros darbovietės ir darbuotojų išvaizda. Bendravimas ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2012 12 20
Elektroninė demokratija Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės demokratijos teoriniai aspektai. Tradicinės demokratijos ištakos ir samprata. Pilietinė visuomenė. IT įtaka demokratijos procesams. Demokratijos ir e. demokratijos santykis. E. demokratijos samprata. E. demokratijos modelis. E. demokratijos sąsajos su e. valdžia. E. demokratijos lygmenys. E. demokratijos elementai. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2015 12 04
Kontrabanda Lietuvoje
Įvadas. Kontrabanda. Akcizas. Statistika. Kontrabandinės cigaretės. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Sprendimo priėmimas, rezultato prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 11 21
Vietos savivaldos institucijos, jų veiklos organizavimas
Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos įgyvendinimo principai. Istorinė vietos savivaldos institucijų raida Lietuvoje. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldos veiklos organizavimas. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybės santykiai su kitomis valdžios ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2016 02 11
Energetikos viešųjų e-paslaugų gyventojams brandos lygio nustatymo tyrimas
Įvadas.Teorine dalis. Elektronine valdžia. Viešoji paslauga ir viešoji elektronine paslauga. Brandos lygio modelis.Praktinė dalis. AB „Lesto“ teikiamų viešųjų e. Paslaugų brandos lygio analizė. AB „Lietuvos dujos“ teikiamų viešųjų e. Paslaugų brandos lygio analizė. UAB „Vilniaus energija“ teikiamų viešųjų e. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 12 03
Etikos problemos ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė. Korupcija. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Reakcija į etikos problemas. Etikos problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 05 04
Organizacinė kultūra ir jos vertybės
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Organizacinės kultūros struktūra, segmentai ir funkcijos. Organizacijos vertybės. Organizacijos strategijos ryšys su vertybėmis, jų komunikavimas. Organizacijos vertybių tipai. Organizacinių kultūrų pavyzdžiai. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2014 09 30