Viešbučio marketingo aplinkos analizė


Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Viešbučio „kaunas” marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pozicionavimas pagal parduodamų paslaugų įvairovę. Pozicionavimas pagal kainą. Viešbučio „kaunas“ marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų ir kainodaros vertinimas. Rėmimo veiksmų ir priemonių vertinimas. Tyrimas ir jo rezultatų analizė. Višbučio „ Kaunas“ marketingo perspektyvų analizė ( SSGG ). Marketingo veiksmų ir priemonių programos rengimas. Marketingo strategijų formulavimas. Marketingo veiksmų ir priemonių programa. Išvados. Naudota literatūra.


Šio darbo tikslas – parengti viešbučio „Kaunas“ marketingo planą.

Uždavinai: 1. Išanalizuoti įmonės marketingo aplinkas;

2. Įvertinti viešbučio „Kaunas“ marketingo kompleksą;

3. Atlikti įmonės marketingo komplekso empirinį tyrimą;

4. Atlikti marketingo komplekso SSGG analizę;

5. Parengti viešbučio „Kauans” marketingo veiksmų ir priemonių planą.

Tyrimo objektas: respondentų nuomonė apie viešbučio „Kaunas“ rengiamą marketingo kompleksą.

Tyrimo metodas: anketinė apklausa. Apklausos tikslas sužinoti ką respondentai mano apie viešbučio „Kaunas“ rengiamą marketingo kompleksą.

Rezultatas: išsiaiškinta respondentų nuomonė apie viešbučio rengiamą marketingo kompleksą. Parengtas viešbučio „Kaunas“ marketingo planas 2013m.

Viešbučio marketingo aplinkos analizė. (2013 m. Lapkričio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesbucio-marketingo-aplinkos-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 19 d. 03:50