Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas


Viešojo administravimo savarankiškas darbas.

Klaipėdos universitetas. Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas.


E. Rosen, konstruodama produktyvumo apibrėžimą, pažymi, kad terminas „efektyvumas“ dažnai, bet neteisingai yra vartojamas kaip produktyvumo, t. y. sugebėjimo pagaminti kokį nors produktą nepriklausomai nuo jo rinkos vertės, sinonimas. Produktyvumas paprasčiausiai reikalauja, jog tai, kas yra pagaminama, turėtų ir savo vertę rinkoje (36 p.). Galima teigti, kad autorė produktyvumą supranta kaip tam tikrą veiksmingumo ir efektyvumo konjunkciją. Kartu pabrėžiama viešųjų įstaigų specifika, kad „ką daryti“, t. y. programas, siekiamus tikslus nurodo politikai. Tikslų bei programų veiksmingumas – tai politikų kompetencijos ir atsakomybės sritis, tad viešųjų įstaigų veiksmingumas vertinant jų produktyvumą sietinas ne su programų veiksmingumu, o su organizacine veikla, t.

Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas. (2016 m. Gegužės 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesojo-sektoriaus-produktyvumo-didinimas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 22 d. 09:16