Viešųjų finansų svarba viešojo sektoriaus funkcionavimui ir jų efektyvumo užtikrinimas


Ekonomikos referatas.

Įvadas. Viešųjų finansų ekonominė esmė. Viešųjų finansų sistema. Nebiudžetiniai fondai. Viešųjų finansų kontrolės sistema. Viešasis sektorius, jo būtinumas visuomenėje. Viešojo sektoriaus samprata ir funkcijos. Viešojo sektoriaus funkcionavimo ir efektyvumo užtikrinimas. Išvados. Literatūra.


Viešieji finansai turi didelę įtaką kiekvienos valstybės ekonomikos raidai. Tai priemonė, pasiekti valstybės geresnio ekonominio ir socialinio gyvenimo. Kadangi valstybė tarnauja visuomenėi ir jos nariams, valstybė turi galimybę viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų deka gerinti visuomeninį gyvenimą.

Bėda yra ta, kad viešajame sektoriuje įvertinti išteklių panaudojimo efektyvumą yra sunku, kadangi nauda, kurią gauna visuomenė nevisuomet yra finansiškai galima apskaičiuoti.

Temos aktualumas. Daug diskutuojama dėl viešojo sektoriaus efektyvumo. Sunku nustatyti, ar viešasis sektorius atlieka pakankamai paslaugų, ar jos efektyvios ir tikslingos, ar viešieji finansai yra naudojami tinkamai, ir, ar visa tai patenkina visuomenės poreikius.

Referato tikslas – ieškoti būdų, kurie padėtų užtikrinti viešojo sektoriaus funkcionavimą bei efektyvumą panaudojant viešuosius finansus.

Apibendrinti, kokie rodikliai naudojant viešuosius finansus viešąjame sektoriuje daro tegiamą įtaką efektyvuimui ir funkcionalumui užtikrinant.

Terminas „finansai“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžio financia. Ekonominiai veiksniai lėmė, jog pirmiausia, šis terminas buvo pradėtas vartoti Italijoje, vėliau sekė Prancūzija ir Europos valstybės. XVIII a. pab. finansai buvo suprantami kaip piniginių santykių sistema, piniginių išteklių valstybėje mobilizavimu valstybės ekonominėms ir politinėms funkcijoms įgyvendinti (Kazlauskienė, 2012). Šiuolaikinėje visuomenėje finansai yra apibūdinami kaip lėšos, priklausančios įmonei, ar valstybei, kurias reikia sudaryti, paskirstyti, panaudoti ir sukontroliuoti.

Kalbant apie viešuosius ir valstybės finansus, E. Buškevičiūtė (2008) teigia, kad valstybės finansai yra labiau susįję su valstybės biudžetu, o viešieji finansai labiau apima piniginius santykius tarp bendruomenės narių (šalies, pasaulio).

Taigi, viešieji finansai yra apibrėžiami, kaip ekonominiai santykiai, kurie atsiranda sudarant, paskirstant ir panaudojant bendrus valstybinius fondus, siekiančius vykdyti valstybės funkcijas (Jasevičienė, 2015).

Finansinė sistema yra skirstoma į du sektorius, tai centralizuotos ir decentralizuotos finansų sritys. Centralizuotam sektoriui priklauso valstybės finansai, o decentralizuotam sektoriui - įmonių ir organizacijų finansai. Kiekvienos iš šių sričių finansų valdymo sistema yra skirtinga. Valstybė, turėdama galią valdyti visas finansines grandis, sprendžia šalyje iškilusius politinius klausimus bei vykdo ekonominę ir socialinę politikas. Kad ši sistema veiktų yra naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos, valstybės biudžeto išlaidos ir valtybinė skola – kreditas. Labai svarbu yra tai, kad didžioji finansų dalis priklauso būtent decentralizuotam sektoriui dėl į valstybę atnešamų lėšų, kurias vėliau perskirsto į skirtingus biudžetus ir nebiudžetinius fondus. Deja, centralizuoto sektoriaus duodamą efektyvumą valstybei sunkiau pastebėti, nes viešojo sektoriaus teikiama nauda visuomenei yra sunkiau įvertinama, dėl to, ją nevisuomet galima nustatyti finansiniais rodikliais.

 • Ekonomika Referatai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Migle
 • 13 puslapių (1997 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos referatai
 • Microsoft Word 91 KB
 • Viešųjų finansų svarba viešojo sektoriaus funkcionavimui ir jų efektyvumo užtikrinimas
  10 - 2 balsai (-ų)
Viešųjų finansų svarba viešojo sektoriaus funkcionavimui ir jų efektyvumo užtikrinimas. (2017 m. Liepos 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesuju-finansu-svarba-viesojo-sektoriaus-funkcionavimui-ir-ju-efektyvumo-uztikrinimas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 22 d. 01:22