Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje


Viešojo administravimo skaidrės. Įvadas Privatūs ir viešieji interesai Asmenų. Įvadas. Viešųjų ir privačių. Valstybės tarnyboje dirbantys. Privatūs ir viešieji interesai. Privatūs interesai –. Asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, prievolės. Nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas. Priimant sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu. Privačių interesų deklaracija. Asmenys, pretenduojantys dirbti ir dirbantys valstybės tarnyboje. Deklaruojantis asmuo privalo nurodyti individualią veiklą. Deklaracijos formą, pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykles nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Interesų konfliktai. Interesų konfliktas. Pavyzdys. Valstybės tarnyboje dirbantis asmuo. Jeigu jis imasi šios užduoties – parengia atitinkamus procesinius dokumentus. Interesų konfliktai gali būti  realūs. Naudota literatūra. “Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas”.

Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. (2015 m. Kovo 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesuju-ir-privaciu-interesu-derinimas-valstybes-tarnyboje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 22 d. 22:21