Viešųjų ir privačių interesų derinimas vastybės tarnyboje


Viešojo administravimo konspektas. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Privatūs interesai. Artimi asmenys. Viešieji interesai. Deklaracijos duomenų patvirtinimas , tikslinimas ir papildymas. Deklaracijos forma ir saugojimas. Deklaracijos duomenų tikrinimas. Interesų konfliktas. Pareiga nusišalinti. Teisės atstovauti apribojimai. Tarnybinių teisių apribojimas. Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai.


Artimi asmenys – valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai, vaikai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Pavyzdys. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas, privalo dalyvauti sprendžiant ir savo sutuoktinio (-ės) žemės sklypo paskirties keitimo klausimą. Nors asmuo dar nesiima jokių veiksmų (nerengia atitinkamų dokumentų ir pan.), jis yra interesų konflikto situacijoje.

Jeigu jis imasi šios užduoties – parengia atitinkamus procesinius dokumentus, atlieka kitus veiksmus, tai šis asmuo pažeidžia įstatyme nustatytą prievolę vengti interesų konflikto, nes nenusišalina nuo pareigos.

Viešųjų ir privačių interesų derinimas vastybės tarnyboje. (2015 m. Balandžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesuju-ir-privaciu-interesu-derinimas-vastybes-tarnyboje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 00:48