Vincas Kudirka namų darbas


Lietuvių namų darbas.

Autorius. Kontekstinis sakinys. Tema ir pagrindinė mintis. Veikėjai (jei yraSvarbiausias įvykis. Citatos ir komentarai. Siužetas. Kontekstai. Vincas Kudirka.


Istorinis: Nuo 1815 m. visos Lietuvos Didžiąjai Kunigaikštystei priklausiusios lietuvių žemės atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje.Lietuvos gyventojai, patekę į Rusijos valdžią, nepasitenkinimą reiškė sąmokslais ir sukilimais. Lietuvoje steigėsi slaptos organizacijos, kurių tikslas buvo vaduotis iš Imperijos priespaudos. 1864m. birželio 5 dieną buvo įvestas lietuviškos spaudos draudimas. Gyventojai priešinosi draudimui, spauda leista užsienyje, ją platino knygnešiai, steigtos slaptos spaudos platinimo draugijos. Pradėta leisti periodinė spauda užsienyje: „Aušra“, „Varpas“, „Lietuviškasis balsas“, „Tėvynės sargas“ ir kiti. Pasipriešinimas vis augo, kūrėsi vis daugiau nelegalių organizacijų, daugėjo carizmui priešiškos literatūros. Stiprėjant pasipriešinimui, Vilniaus ir Kauno generalgubernatoriai medžioklės Lietuvoje metu įtikino carą panaikinti draudimą. 1904 m. gegužės 7 d. draudimas panaikintas.

Vincas Kudirka namų darbas. (2015 m. Vasario 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/vincas-kudirka-namu-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 18 d. 08:20